Skip to Content

<

Povest o Jecminkovi

A cache by geotapicky Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/27/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pověst o Ječmínkovi

Před základní školou na Fučíkově ulici v Chropyni nedávno vznikl park s relaxační zónou a dětským hřištěm, které rádi využívají děti z přilehlé základky. Nedávno se na stěně u ZŠ objevilo několik vyobrazení z pověsti o králi Ječmínkovi, která je na Hané důležitou součástí historie.

Pojďte se projít klidnou částí města Chropyně a prozkoumat něco z pověsti o Ječmínkovi. Na úvodních souřadnicích keš nehledejte, to dá celkem rozum. Najdete zde však odpovědi na všechny otázky, které budete potřebovat k odhalení místa ukrytí keše. Abyste zabránili zbytečnému vracení, doporučujeme listing přečíst od začátku do konce, než vyrazíte na cestu.

O králi Ječmínkovi

Z hlediska historických faktů známe jen málo informací, které souvisí se jménem Ječmínek. Nevíme, na kterou osobu, v dějinách potvrzenou, se hodí osoba otce a syna, krále Ječmínka.

Nejpravděpodobněji však tato pověst přišla do Chropyně spolu s rodem Ludaniců z Uher, kteří drželi Chropyni v 15. století, a je spojena s první vládnoucí dynastií v Uhrách – Arpádovci. Maďarské slovo „arpá“ totiž znamená ječmen a zakladatel tohoto rodu se údajně v ječmenném poli narodil.

Ale třeba se pověstí zosobňuje jednak plodnost hanácké půdy a jednak naděje v lepší budoucnost kraje a vlasti.

Chropyně byla v minulosti, i době nedávné, uchráněna mnoha zkáz. Bylo to například v posledních dnech 2. světové války, při ničivé povodni v roce 1997 a také v roce 2011 při rozsáhlém požáru v místní průmyslové zóně. Je dobré věřit v něčí sílu a dobrotu. Kdo ztratí víru v lepší, sám se stává špatným.

Pověst, kterou si můžete přečíst, zpracoval v roce 1890 Antonín Otáhal Plešovský.

„Tři bratři – Přerub, Bochor a Chropin měli sídlo na hradě, kde dnes Přerov stojí. Jejich sestra Hvězda padla do zajetí Maďarů. Bratři ji osvobodili a dohodli se, že na obranu proti dalším nájezdům vystaví hrady Bochoř a Chropin. Po smrti obou bratrů se kníže Chropin stal volbou markrabětem moravským (byla to vysoká funkce zástupce českého krále na Moravě).

Otec Ječmínkův byl potomkem Chropinovým. Byl to rytíř bohatý, udatný a moudrostí proslulý. Pán si vážil svých poddaných a oni celou duší lnuli k němu a milostivé paní. Chropin byla kouskem zemského ráje, a proto pána na Chropini zvolili moravští páni opět za markraběte moravského. Ale naděje všech, že nový markrabě povznese moravskou vlast k nebývalé slávě, se neuskutečnily. Širý svět a návštěvy cizích krajů zapustily mu do duše kořeny nectností. Radovánky a veselí chtěl mít kolem sebe. Plesy střídaly hostiny, hony a kratochvíle mnohé, na které peníze od poddaných vymáhal. Pro citlivou paní to bylo nesnesitelné a přemlouvala vlídně manžela, prosila – ale vše bylo marné. Markrabě zašel příliš daleko na cestě nepravosti, zuřivě se na paní osopoval a dal ji od sluhů vyvléci z hradu.

Paní prchajíc umdlela v lánu dozrávajícího ječmene, kde nadešla její chvíle bolestná – porodila synka. Ráno ji našly ženy ze vsi, ošetřily ji a skryly v blízkém statku. Syn dostal jméno Ječmínek.

Markrabě se o tom dověděl a dal ji zavést daleko do světa i se synkem. Pak hýřil ještě víc. Ale všeho do času. Svědomí se v něm probudilo a on začal paní se synem hledat. Poustevník, kterého vyhledal, k němu promluvil: ‚Hledáš ženu a syna? Vzdej se marné naděje, nejsi jich hoden. Věz, že až bude zemi moravské nejhůře, Ječmínek přijde s mocí velikou a pomůže lidu svému. Ty jdi a kaj se!‘ Markrabě se vrátil do hradu, byl opuštěný ode všech a ze zoufalství se vrhl do zámecké studny.“

Jiná verze pověsti říká, že markrabě upadal do tesknoty a často sám sedával v jídelním sále. Jednou z té samoty utekl do okolních lesů a od té doby po něm není ani vidu, ani slechu. Pouze v jídelní síni je dosud prostřen stůl a čeká na návrat markraběcí rodiny.

převzato z webových stránek města Chropyně

 

Keš se nachází na souřadnicích N 49° 2A.BCG E 017° 2D.ACG.

K jejímu otevření budete potřebovat ještě něco, o čem se dočtete níže. Vyluštěné souřadnice si můžete ověřit. Keš je umístěna stranou většiny provozu na místě, které bylo vybráno kvůli své nenápadnosti. Dávejte přesto při odlovu pozor na okolí, mudlové se mohou vynořit zničehonic odkudkoliv.

 

1. Sečtěte všechny stromy na obrázku s mapou moravské roviny. Tento počet označte jako AB.

2. Sečtěte všechna zvířata - živá i neživá - na všech obrázcích. Počítejte každé vyobrazení zvířete zvlášť. Jedno zvíře v celém příběhu je nakousnuté, to se nepočítá. V celém příběhu je také jedna zvířecí trofej, tu také nepočítejte. Také si myslíme, že ty předměty, které nesou ti dva chlapci mezi sebou na tyči, nejsou ryby... Za první obrázek počítáme mapu. Proveďte ciferaci tohoto čísla a výsledek označte jako J.

3. V jedné části příběhu je namalovaný obrázek v rámečku. Kolik je na obrázku v rámečku osob? Tento počet označte jako D.

4. Kolik je dohromady na všech vyobrazeních melounů? Toto číslo je G.

5. Spočítejte všechny automobily v příběhu. Výsledek označte jako F.

6. Najděte obrázek, v němž královna utíká ze zámku. Na tomto obrázku spočítejte počet bot. Získáte číslo H.

 

Pro úspěšné odhalení souřadnic vám chybí ještě důležité písmeno C. Získáte ho snadno: C = J + H - F.

 

K otevření schránky budete potřebovat kód - PRS. Jak se k němu dostat? Projděte příběh od začátku do konce a všimněte si iniciál na každém obrázku. (Iniciály jsou velká počáteční písmena na začátku každého obrázku. Co s nimi udělat, na to určitě přijdete i bez dalších instrukcí. Drobnou napovědu najdete v HINTu.)

Keš je zamčena dvěma zámky. Systém odemykání není složitý, při zamykání samozřejmě nejprve zamkněte klíčkem a ten pak vraťte na zámek tak, jak byl umístěn před vaší návštěvou (nebo jej ze zámečku ideálně ani nesundávejte). Na klíček hlavně dávejte pozor, ať vám nespadne a neztratí se.

Prosím pozor. Před uzamknutím kešky a odchodem z místa prosím zkontrolujte, že jste kešku zamkli stejným kódem, jako jste ji odemkli, a při jakémkoliv problému nám hned napište, co se stalo. Při neopatrné manipulaci (v terénu pochopitelné) můžete omylem změnit kód, jako se to už jednomu lovci asi povedlo, a do kešky se pak nedostane nikdo po vás a málem ani my... Díky moc!

V keši se nachází krabička k ukládání TB a k vyměňování CWG. CWG prosím vyměňujte jen kus za kus, ostatní předměty (SWAG) měňte dle obecného pravidla - měň fér nebo neměň vůbec.

Additional Hints (Decrypt)

[KOD] CEF wr gebwpvsrear fhqr pvfyb qryvgryar qrfrgv.
[FINAL] fgebz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.