Skip to content

<

Warszawskie ZOO #6: Signal (Final)

A cache by Geocaching Warszawa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/15/2019
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Polskie Geo-Laury 2020
Laureat w konkursie Polskie Geo-Laury 2020

 

Polski/Polish

for English version please scroll down

 

Podczas dokonywania wpisu do kesza będziesz obserwowany przez kamery, strażników ZOO oraz mugoli. Zachowuj się naturalnie i dyskretnie. Obsługa ZOO jest poinformowana o keszu i nie będzie cię niepokoić (jeżeli nie będziesz nic niszczyć).

Założenie skrytki wymaga sporego wysiłku więc nie psuj ani nie zabieraj żadnego jej elementu - niech służy innym jak najdłużej. Po zalogowaniu zamknij starannie kłódkę.


Warszawski Ogród Zoologiczny oraz Geocaching Warszawa zapraszają do spaceru po najciekawszych zakamarkach ZOO. Wejście na teren ZOO jest płatne. Ceny biletów, godziny otwarcia oraz inne przydatne informacje można znaleźć na stronie zoo.waw.pl.

Warszawskie ZOO #6: Gdzie jest Signal? (Finał)

 

Czy wiesz, że...

... Miejski Ogród Zoologiczny został otwarty 11.03.1928 roku. Jego powierzchnia wynosiła wówczas zaledwie 12 ha (obecnie 40 ha), a w składzie kolekcji znalazło się blisko 500 okazów zwierząt.

... największym sukcesem hodowlanym ZOO były narodziny słonicy indyjskiej "Tuzinki" w 1937 roku. Był to 12 słoń urodzony na świecie w niewoli i jak dotąd jedyny urodzony w Polsce.

... w 1939 r. teren ZOO został powiększony do 32 ha i tym samym Warszawski Ogród stał się największym ogrodem zoologicznym w Europie.

... w znajdującej się na terenie ZOO "Willi Pod Zwariowaną Gwiazdą", dyrektor dr Jan Żabiński wraz z żoną ukrywali wyprowadzonych z getta Żydów. Państwo Żabińscy uratowali z narażeniem życia ponad 300 obywateli żydowskich, za co zostali odznaczeni medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata".

... obecnie w ZOO mieszka ponad 12 tys. zwierząt (w tym 9 tys. ryb), które reprezentują około 500 gatunków, z czego blisko 90 gatunków objętych jest programami ochrony.

Zadanie


Kod do kłódki: A B C D E

Jednak aby uzyskać niezbędne cyferki, musisz najpierw odnaleźć wszystkie pozostałe kesze z serii:
#1: Podwodny Świat
#2: Małpie figle 
#3: Ptasie radio
#4: Afryka Dzika
#5: Z pazurem

Powodzenia!

 


Angielski/English

polska wersja znajduje się powyżej

 

While logging the cache you will be under the eyes of cameras, ZOO staff and Muggles. Act natural but stealthy. The ZOO staff knows about the caches and will not disturb you (if you won’t disturb anyting)

Creating a cache takes time and effort. Please, don’t damage the containers and leave everything in place. Let the cache serve others as long as possible. After you finish logging – lock carefully! 


The Warsaw ZOO in cooperation with Geocaching Warsaw invite you for a walk around the ZOO’s most interesting spots. Entrance to the ZOO is paid. Ticket prices, opening hours and other useful information can be found at zoo.waw.pl.

Warsaw ZOO #6: Finding Signal (Final)

 

Did you know that...

... The Municipal Zoological Garden was opened on March 11, 1928. Its area was then only 12 ha (compared to 40 ha today), and the collection included nearly 500 specimens of animals.

... the greatest breeding success of the ZOO was the birth of the Indian elephant female "Tuzinka" in 1937.
She was the 12th Indian elephant born in the world in captivity and so far the only one born in Poland.

... in 1939, the ZOO area was enlarged to 32 ha, and thus the Warsaw ZOO became the largest zoological garden in Europe.

... in the ZOO you can find the Crazy Star Villa, where during WWII the director Dr. Jan Żabiński and his wife were hiding Jews who managed to escape from the ghetto. The Żabinski family saved more than 300 Jewish citizens risking of their own lives, for which they were awarded the "Righteous Among the Nations" medal.

... currently, the ZOO has over 12,000 animals (including 9 thousand fish), representing about 500 species, of which nearly 90 species are included in protection programs.

Task


Lock code: A B C D E

But to find the numbers, you have to find the rest of the series first:
#1: Waterwold
#2: Monkey business
#3: Birdy
#4: Wild Africa
#5: Claws

Good luck!

 

Additional Hints (Decrypt)

[PL] Onqm wnx Trbpnpure - onqm avrjvqbpmal
[EN] Or yvxr gur trbpnpure - or vaivfvoyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)