Skip to Content

<

NMS10 Helsinki War History

A cache by Mesu Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 8/24/2002
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Nelivaiheinen monikätkö liittyy sotahistoriaan. Joka kohteeseen on haudattu ihmisiä. Kohteet ovat eri puolilla Helsinkiä, ja yhteenlaskettu välimatka on 17,71 km. A four-stop multicache related to war history. There are some people buried at each stop. The stops are in various parts of Helsinki, and the combined distance is 17.71 km.

Tarvitset todennäköisesti laskinta ensimmäisessä kohteessa laskiessasi toisen kohteen koordinaatteja ja paperia ja kynän tehdessäsi muistiinpanoja toisessa ja kolmannessa kohteessa. Vältä menemistä neljänteen kohteeseen lämpiminä viikonloppuiltoina, koska nuoriso näyttää juovan olutta kätköpaikalla.

1. Mene portista sisään. Montako kuollutta venäläistä alueella on? (Nimiluettelo ei ole kattava.) Onkoon venäläisten lukumäärä x. Toisen pisteen leveys on 60° 08,208' + 0,060' * x. Toisen pisteen pituus on 24° 50,180' + 0,140' * x. (Vakio kerrotaan muuttujalla x. Laske minuutit kolmen desimaalin tarkkuudella. Muuttujassa x voi olla yksi tai useampia numeroita.)

2. Tähän sukuhautaan on haudattu Suur-Suomen rakentajia. Olet oikean hautakiven luona, jos isän etunimien alkukirjaimet ovat V. O.
Kaksi suvun jäsenistä on kuollut saman kuukaudenpäivänä. Tämä päivä on dd. Perheen sukunimessä on f kirjainta. Poika täytti yy vuotta vuonna 1906. Tässä hautakivessä on m perheenjäsenen nimet. Alarivin iskulauseen viimeisessä sanassa on ss kirjainta.
(Kukin kirjain vastaa yhtä numeroa. Jos luvussa on vähemmän numeroita, lisää etunolla.)
Kolmas piste on N 60° dd,fyy' E 24° fm,mss'. (Tässä ja myöhemmissä kohdissa ei ole kertolaskuja; korvaat vain kirjaimet numeroilla. Pilkun molemmilla puolilla esiintyvän muuttujan m arvoa käytetään siis kahdesti, mutta muut toistuvasti esiintyvät kirjaimet dd, yy, and ss ovat kaksinumeroisia arvoja.)

3. Punaiset nostivat valkoisen lipun antautumisen merkiksi, mutta siitä huolimatta he surmasivat kaksi saksalaista sotilasta, korpraalin (Gefreiter) ja ratsumiehen (Karabinier).
Saksalaisen yksikön (Eskadron, lyh. Esk.) numero oli t. (Huomaa, että luku on roomalaisin numeroin.) Ampuminen tapahtui 1d. huhtikuuta 1918 (ts. d on päivän toinen numero). Molemmat saksalaiset olivat syntyneet vuonna 1abc. Ratsumiehen etunimessä on k kirjainta ja korpraalin sukunimessä g kirjainta.
Neljäs piste on N 60° dc,ka2' E 24° gt,bc7'.

4. Saksalaiset eivät pitäneet siitä, mitä punaiset tekivät heille 3. pistellä. Mitä sitten tapahtui, kerrotaan 4. pisteen portin vasemmalla puolella olevassa laatassa.
Kätkö on muovipussissa. Joudut irrottamaan mustan muovitulpan ennen kuin näet kätkön.

You will probably need a calculator at the 1st stop when you calculate the coordinates of the 2nd stop, and paper and pencil when you take notes at the 2nd and 3rd stops. Avoid visiting the fourth stop on warm weekend nights because youth seems to drink beer by the cache.

1. Go in through the gate. How many dead Russians are there? (The list of names is not complete.) Let the number of Russians be x. The latitude of the 2nd stop is 60° 08.208' + 0.060' * x. The longitude of the 2nd stop is 24° 50.180' + 0.140' * x. (The constant is to be multiplied by the variable x. Use three decimals in minutes. The variable x may represent one or more digits.)

2. This is a family grave of some of those who tried to build the Greater Finland. You are by the right gravestone if the initials of the father's given names are V. O.
Two of the family members have died on the same day of month. The day is dd. The last name of the family has f letters. The son turned yy years in 1906. There are names of m members of the family in this gravestone. In the bottom line slogan, the last word consists of ss letters.
(Each letter represents one digit. If the value has less digits, add a leading zero.)
The 3rd stop is at N 60° dd.fyy' E 24° fm.mss'. (There are no multiplications here or later; you just substitute letters by values. The value of m, which appears on both sides of the decimal point, is applied twice, but other repeated letters dd, yy, and ss are two-digit values.)

3. The Reds showed a white flag as a token of surrender, but despite that they killed two German soldiers, a lance corporal (Gefreiter) and a private (Karabinier).
The number of the Germans' troop (Eskadron, abbreviated Esk.) was t. (When you read it, note that it is a Roman numeral.) The shooting took place on April 1d, 1918 (i.e., d is the second digit of day). Both Germans had been born in the year 1abc. There are k letters in the first name of the private, and g letters in the last name of the lance corporal.
The 4th stop is at N 60° dc.ka2' E 24° gt.bc7'.

4. The Germans did not like what the Reds did to them at the 3rd stop. What happened then, can be read in the plaque on the left side of the gate of the 4th stop.
The cache is in a plastic bag. You have to remove a black plastic plug before you can see the cache.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

259 Logged Visits

Found it 235     Didn't find it 6     Write note 11     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 3 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.