Skip to content

<

Neverjetne gore: Lubnik

A cache by Neverjetne_gore Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/15/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


English description

 

Gorenjsko pokrajino, kot že ime nakazuje, zaznamujejo gore. Povezanost Gorenjcev z gorami se kaže tudi v kulturi, dokaze o tem pa hranijo muzeji, ki predstavljajo gorske zgodbe kot del naše skupne preteklosti.

V Loškem muzeju v Škofji Loki so predstavljeni Lubnik in predmeti iz bakrene dobe, v Medobčinskem muzeju Kamnik je poudarjeno planšarstvo – življenje na Veliki planini, v Tržiškem muzeju je izpostavljena smučarska tekma na Zelenici, v Čebelarskem muzeju v Radovljici plemenilne postaje, ki jih srečamo na poti proti Roblekovem domu, v Gorenjskem muzeju v Kranju se spominjajo 40. obletnice slovenskega vzpona na Everest, za katerega so se pripravljali na Joštu, v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pa Planinski raj v karikaturah prikaže odnos do gora nekoč in danes, ki ga lahko ponotranjimo na primeru Golice. Gore in muzeji so v obdobju med majem 2019 in septembrom 2020 postali prave zakladnice!

Lubnik

 

Na Lubniku, 1025 m visoki gori, ki se strmo dviga zahodno od Škofje Loke, stoji planinski dom, od koder se nam ob jasnem vremenu odpira prekrasen pogled na bližnjo in daljno okolico. Lubnik, ki so ga ljudje obiskovali že v prazgodovini, je tudi danes izjemno priljubljena izletniška točka tako za pohodnike kot tudi za kolesarje, ki premagujejo dobrih sedem kilometrov dolg vzpon od Podpulfrce pa do Breznice pod Lubnikom.

Pripovedka o nastanku gore Lubnik

Nekoč sta na loškem ozemlju živela dva brata velikana. Prvi je domoval na Križni gori, drugi na Črnem vrhu. Bila sta silaka, delala nista, kmetom sta kradla živino, jo pekla na ražnju in se redila. Ko je v Selški dolini te zmanjkalo, je velikan s Križne gore odlomastil v Poljansko dolino, sredi noči vlamljal v hleve in kmetom kradel živino. Velikanu s Črnega vrha to ni bilo pogodu, zato je nalomil skale in jih začel metati proti Križni gori, da bi tekmeca ubil. A četudi je bil močan kot devetindevetdeset medvedov, pretežkih skal le ni zalučal do Križne gore – padale so tja, kjer danes stoji gora Lubnik. Velikan s Križne gore pa se je maščeval. Začel je metati skale proti Črnemu vrhu, da bi tekmeca ubil. Četudi je bil velikan silak in močan kot sto medvedov, pretežkih skal le ni uspel zalučati do Črnega vrha – padale so tja, kjer danes stoji gora Lubnik. In tako sta velikana nametala na ravan med Križno goro in Črnim vrhom toliko skalin in pečin, da je tam zrasla nova gora.


Na vrhu Lubnika / At the top of Lubnik (Vir / Source: PD Škofja Loka)

 

V vseh zakladih se nahaja žig in kdor bi jih želel zbirati, si lahko natisne brošuro (klikni za prenos).
Opozorilo: Kot lastnik zaklada zagotavljam, da je ta datoteka na povezavi varna za prenos. Geocaching HQ ali pregledovalec ni preveril morebitne zlonamerne vsebine. Datoteko prenašate na lastno odgovornost.

  

As its name indicates, the Gorenjska region is distinguished by mountains (gore means mountains). People of Gorenjska have always lived in close connection with mountains, which is evident from their culture and their past, preserved in museums. Stories from the mountains are a part of the history we share, which can be found in the museums.

Škofja Loka Museum presents Lubnik mountain and items of the Copper Age, Intermunicipal Museum Kamnik introduces Alpine dairy farming and life at Velika planina, Tržič Museum highlights the ski competition at Zelenica, Museum of Apiculture in Radovljica presents breeding stations which are located on the way to the Roblekov dom mountain hut on Mt. Begunjščica, Museum of Gorenjska in Kranj pays tribute to the 40th anniversary of the first Slovenian ascent of Mount Everest, the preparation of which took place at Jošt mountain in Kranj, the Slovenian Alpine Museum in Mojstrana with its exhibition Mountain Paradise invites visitors to reflect upon our past and present attitude to mountains, which can be internalized on Golica mountain. By May 2020, mountains and museums will become a cache of adventure!

Lubnik

 

Lubnik is a 1025 m high mountain, which rises steeply to the west of Škofja Loka. In clear weather, its mountain hut offers a beautiful view of the nearby and distant surroundings. Lubnik, which was visited already in prehistoric times, is now a highly popular destination for hikers and cyclists who like to make the seven-kilometre ascent from Podpulfrca to Breznica pod Lubnikom.

The tale of the Lubnik mountain formation

Once upon a time, two brothers giants lived in the wider area of Škofja Loka. One of them dwelt on Križna gora and the other lived on Črni vrh. They were roughnecks who wasted no time on work. They rather stole cattle from farmers, cooked them on grill and gained weight. When there were no more cattle in Selška Valley, the giant from Križna gora stomped to Poljanska Valley, broke in barns in the middle of the night and stole cattle from farmers. The giant from Črni vrh did not like it at all, so he cracked some rocks and started throwing them towards Križna gora to kill his rival. Even though he was as strong as ninety-nine bears, his heavy rocks did not reach Križna gora after all – they fell down to the place where Lubnik mountain stands today. The giant from Križna gora took his revenge, for sure. He started throwing rocks towards Črni vrh to kill his rival. Even though he was as strong as hundred bears, his heavy rocks did not reach Črni vrh after all – they fell down to the place where Lubnik mountain stands today. This is how the two giants threw so much rocks and boulders on the field between Križna gora and Črni vrh that they made a new mountain.


Lubnik nekoč / Lubnik in the past (Vir / Source: wikimedia.org)

 

You will find stamps in caches. In case you want to collect them, print the leaflet (click to download).
Alert: As the geocache owner, I ensure that this linked file is safe to download. It has not been checked by Geocaching HQ or by the reviewer for possible malicious content. Download the file at your own risk.

 

Additional Hints (Decrypt)

Yhxawn bo šrfgrepxh /
Gur ubyr arkg gb gur fvk bs gurz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)