Skip to content

<

Neverjetne gore: Golica

A cache by Neverjetne_gore Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/15/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


English description

Gorenjsko pokrajino, kot že ime nakazuje, zaznamujejo gore. Povezanost Gorenjcev z gorami se kaže tudi v kulturi, dokaze o tem pa hranijo muzeji, ki predstavljajo gorske zgodbe kot del naše skupne preteklosti.

V Loškem muzeju v Škofji Loki so predstavljeni Lubnik in predmeti iz bakrene dobe, v Medobčinskem muzeju Kamnik je poudarjeno planšarstvo – življenje na Veliki planini, v Tržiškem muzeju je izpostavljena smučarska tekma na Zelenici, v Čebelarskem muzeju v Radovljici plemenilne postaje, ki jih srečamo na poti proti Roblekovem domu, v Gorenjskem muzeju v Kranju se spominjajo 40. obletnice slovenskega vzpona na Everest, za katerega so se pripravljali na Joštu, v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pa Planinski raj v karikaturah prikaže odnos do gora nekoč in danes, ki ga lahko ponotranjimo na primeru Golice. Gore in muzeji so v obdobju med majem 2019 in septembrom 2020 postali prave zakladnice!

Golica

 

Golica je 1836 metrov visok vrh v Zahodnih Karavankah nad Jesenicami, na meji z Avstrijo. Golico poznamo tudi kot »kraljico Karavank«, čeprav ne sodi med najvišje vrhove. Njeni priljubljenosti botrujeta planinski dom tik pod vrhom in lahka dostopnost z južnih pobočij, ki jih v maju krasijo bele preproge ključavnic – gorskih narcis.

Golica je bila v navdih Slavku Avseniku in kot narodnozabavna polka je Slovenijo ponesla v svet. Brez Golice od tedaj ni veselice, skladbo pa izvajajo tudi v okviru popularne kulture in ob pomembnih športnih dogodkih po vsem svetu.

Za ohranjanje rastišč ključavnic na pobočjih Golice je pomembno delo domačinov, ki se poslužujejo tradicionalne ekstenzivne obdelave in rabe površin (pozna košnja do vrha).


Golica (Vir / Source: wikimedia.org)

 

V vseh zakladih se nahaja žig in kdor bi jih želel zbirati, si lahko natisne brošuro (klikni za prenos).
Opozorilo: Kot lastnik zaklada zagotavljam, da je ta datoteka na povezavi varna za prenos. Geocaching HQ ali pregledovalec ni preveril morebitne zlonamerne vsebine. Datoteko prenašate na lastno odgovornost.

  

As its name indicates, the Gorenjska region is distinguished by mountains (gore means mountains). People of Gorenjska have always lived in close connection with mountains, which is evident from their culture and their past, preserved in museums. Stories from the mountains are a part of the history we share, which can be found in the museums.

Škofja Loka Museum presents Lubnik mountain and items from the Copper Age, Intermunicipal Museum Kamnik introduces Alpine dairy farming and life at Velika planina, Tržič Museum highlights the ski competition at Zelenica, Museum of Apiculture in Radovljica presents breeding stations which are located on the way to the Roblekov dom mountain hut on Mt. Begunjščica, Museum of Gorenjska in Kranj pays tribute to the 40th anniversary of the first Slovenian ascent of Mount Everest, the preparation of which took place at Jošt mountain in Kranj, the Slovenian Alpine Museum in Mojstrana with its exhibition Mountain Paradise invites visitors to reflect upon our past and present attitude to mountains, which can be internalized on Golica mountain. By May 2020, mountains and museums will become a treasure of adventure!

Golica

 

Golica is a 1836 metre high peak in the western Karavanke above Jesenice, situated on the border with Austria. Even though it is not one of the highest peaks, Golica is also known as the “Karavanke Queen”. It is popular mainly due to the fact that it has a mountain hut just below the peak and it is easily accessible from the southern slopes, which are adorned with white rugs of mountain daffodils in May.

Golica inspired Slavko Avsenik to write the most popular Slovenian polka song titled Golica that became famous worldwide. Golica is now a must at every public country festivity. It is performed also at popular culture events and important sports events around the world.

The locals contribute greatly to preserving the daffodils natural site by employing the traditional extensification and land use (late mowing to the top).


Narcise na pobočju Golice / Narcissus on the slopes of Golica (Vir / Source: wikimedia.org)

 

You will find stamps in caches. In case you want to collect them, print the leaflet (click to download).
Alert: As the geocache owner, I ensure that this linked file is safe to download. It has not been checked by Geocaching HQ or by the reviewer for possible malicious content. Download the file at your own risk.

 

Additional Hints (Decrypt)

Yhxawn cbxevgn f xnzav /
Ubyr pbirerq jvgu fgbarf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)