Skip to content

Nachtvissen Mystery Cache

Hidden : 03/29/2019
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


NACHTVISSEN

de cache ligt niet op de genoemde coördinaten.

De cache: Zit in een gebied van Staatbosbeheer, Staatsbosbeheer heeft toestemming gegeven om 1x per avond de cache te doen hiervoor is een agenda aangemaakt. Houdt u daar aan zodat het mogelijk blijft voor iedereen! Volg de trail van reflectoren tot u twee reflectoren ziet, binnen 10m daarvan vindt u de vis oh ja vergeet je hengel niet!

 

Vissen is een verzamelnaam voor alle menselijke activiteiten met als doel organismen uit het water te halen. De mensheid vangt al sinds mensenheugenis vis, weekdierenschaaldierenzoogdieren en algen. De vangst van week- schaal- en zoogdieren, en wieren is bescheiden in vergelijking met de vangst van vis. Dat neemt niet weg dat de vangst en kweek van weekdieren als mossel en oester en kreeftachtigen, zoals garnalen in verschillende klimaatzones een rol speelt.

Visgerei wordt sinds de steentijd gebruikt door mensen. De oudst bekende overblijfselen van de visvangst zijn gevonden in Katanda aan de rivier “Semliki” in de Grote Slenk in de Democratische Republiek Congo. Hier werden naast harpoenen ook de graten van twee meter lange meervallen gevonden, die gedateerd zijn op een ouderdom van 90.000 jaar. Reeds 35.000-10.000 jaar geleden werden afbeeldingen van vissen gemaakt in Franse grotten en als versiering op voorwerpen. Visgerei werd vervaardigd uit beenderen of uit hoorn. Naast forel werd gevist op snoek en op zalm.

Visgerei ontwikkelde zich en vanaf het mesolithicum zijn er duidelijk bewijzen voor het gebruik van visvangst met behulp van een hengel, visspeerdrietandharpoen en met visnetten zoals drijfnetwerpnetsleepnetfuik en staand want daarnaast met behulp van een visdam. Vanaf zevenduizend jaar geleden zijn er aanwijzingen dat de visserij ook vanuit boten plaatsvond. In Oost-Timor zijn zelfs aanwijzingen gevonden dat daar al 42.000 jaar geleden op zee werd gevist met boten.[2][3]  bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Visserij

Peuren is een van de oudste vormen van vissen op paling. Bij het peuren wordt de paling niet gevangen door middel van een vishaak, maar met een peur. Dit is een hoeveelheid wormen, meestal zo'n 30 stuks, aaneengeregen met garen tot een grote ring. De peur wordt daarbij met een draad bijeengebonden. Boven in de peur wordt aan de peurlijn een kegelvormig stuk lood (tussen de 20 tot 125 gram) geplaatst. Door de peur met de peurstok vlak boven de bodem op en neer te bewegen waaiert deze als een kwast uit, waarbij de geur van de wormen wordt verspreid. Dit geurspoor trekt de paling aan. Vaak gebeurt het peuren 's nachts, de visser houdt dan een lichbron boven de peur. Het licht trekt de paling aan waardoor de paling heel makkelijk te vangen is.

Paling plant zich voort in de ......... 11 letters A= letterwaarde laatste letter

Het voortplanten van vissen noemen we? 6 letters B= letterwaarde 5e letter

Om de visstand op peil te houden zijn er gesloten tijden voor vissoorten, je mag niet op ..... vissen

van 1 april tot en met 31 mei. antwoord= 8 letters C= (stapeltel)

In veel Nederlandse wateren mag het hele jaar ’s nachts worden gevist. Daarvoor heb je – náást de VISpas – de ............ nodig. 19letters D=letterwaarde laatste letter

Jonge paling wordt ook wel ........ genoemd! 7letters E= (stapeltel)

Om in Nederland te vissen heb je een ...... nodig. 6 letters woordwaarde stapeltellen -5 F=

N52 21.ABC E005 44.DEF

Goedweb dank voor het controleren

Additional Hints (No hints available.)