Skip to content

Biały Szkwał Traditional Geocache

Hidden : 04/21/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[PL]

BIAŁY SZKWAŁ

21 sierpnia 2007 roku przez Mazury przeszła silna burza, która potocznie określana jest mianem „białego szkwału”. Temperatura w krótkim czasie spadła z 28°C do 16°C, a prędkość wiatru dochodziła do 126 km/h. Fale miały z kolei odpowiednio 2 i 3 metry wysokości na Jeziorze Mikołajskim i Jeziorze Śniardwy. Burza pozostawiła po sobie wiele zniszczeń w mieście, a na wodzie spowodowała wywrócenie 40 jednostek wodnych. Uratowano 87 żeglarzy, jednak 12 już nigdy nie powróciło do portu. Większość z nich straciła swoje życie na Jeziorze Mikołajskim. Ostatnią ofiarę „Białego Szkwału” znaleziono dopiero 30 września 2007 roku. Tego samego roku, 3 listopada, w kościele Matki Bożej Różańcowej odbyły się pierwsze Zaduszki Żeglarskie ku czci osób, które straciły życie na wodzie. W jej trakcie odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary oraz krzyż wykonany ze złamanych elementów masztu. Tradycja Zaduszek Żeglarskich jest do dziś kultywowana w Mikołajkach.
Skrzynka znajduje się przed Kościołem Matki Bożej Różańcowej w Mikołajkach. Po prawej stronie schodów znajduje się ołtarz ku czci ofiar Białego Szkwału - w jego okolicy znajdziesz skrzynkę.

[EN]

WHITE SQUALL

On August 21, 2007, Mazury went through a strong storm, which is colloquially known as the "White Squall". The temperature dropped from 28° C to 16° C in a short time and the wind speed reached 126 km/h. The waves were 2 and 3 meters high at Mikołajskie Lake and Śniardwy Lake respectively. The storm left a lot of damage in the city, and on the water it caused the capsizing of 40 water bodies. 87 sailors were saved, however, 12 never returned to the port. Most of them lost their lives on Mikołajskie Lake. The last victim of "White Squall" was found only on September 30, 2007. In the same year, on November 3, in the church of Our Lady of the Rosary, the first Nautical Sums were held in honor of people who lost their lives on the water. In its course, a monument commemorating the victims and a cross made of broken mast elements were unveiled. Tradition of Nautical Sums is still cultivated in Mikołajki.
The geocache is in front of the Church of Our Lady of the Rosary in Mikołajki. On the right side of the stairs there is an altar in honor of the victims of the White Squall - in its vicinity you will find the cache.

Additional Hints (Decrypt)

[PL] Jrwqm cb fpubqnpu an grera xbfpvbyn, n anfgrcavr cemlwemlw fvr hjnmavr jargemh znfmgh. [EN] Pyvzo gur fgnvef gb gur puhepu tebhaqf naq gura gnxr n pybfr ybbx ng gur vafvqr bs gur znfg.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)