Skip to content

Kamień Ofiarny Traditional Geocache

Hidden : 04/26/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


KAMIEŃ OFIARNY

Kamień ofiarny znajduje się na wzgórzu przy wieży komunikacyjnej w dawnej miejscowości Dybowo (Dommelhof). Jest to głaz narzutowy, uznany za pomnik przyrody, o wysokości 2 m i obwodzie 12 m. Posiada on dwa zagłębienia służące niegdyś jako misy ofiarne. Prawdopodobnie głaz znalazł swoje miejsce w Legendzie o Królu Sielaw, czyli w mikołajskiej legendzie. Zgodnie z nią, żona jednego z mikołajskich rybaków złożyła na nim ofiarę dla staropruskich bogów, aby ich przebłagać. Był to czas, gdy na wodach panował Król Sielaw, rwący wszystkie sieci rybackie i wywracający łodzie, przez co w Mikołajkach zaczął panować głód. Podczas składania ofiary, ciemne nocne chmury rozproszyły się na moment, a blask księżyca padł na żelazne kółko, które znalazło się na kamieniu ofiarnym. To właśnie ono dało później pomysł jednemu z rybaków, aby wykuć z żelaznych oczek sieć, w którą schwytał następnie rybiego króla.
Skrzynka znajduje się na wzgórzu na półwyspie Kusnort przy wieży komunikacyjnej i głazie narzutowym.

SACRIFICIAL STONE

The sacrificial stone is located on a hill by the communication tower in the former village of Dybowo (Dommelhof). It is an erratic boulder, considered a natural monument, with a height of 2 m and a circumference of 12 m. It has two holes serving as sacrificial bowls. Probably the boulder found its place in the Legend about King Sielaw, the legend of Mikołajki. According to it, the wife of one of Mikołajki’s fishermen made an offering on it for Old Prussian gods to appease them. It was a time when King Sielaw ruled the waters, rushing all fishing nets and overthrowing boats, which caused famine in Mikołajki. During the offering, dark night clouds scattered for a moment, and the moonlight fell on the iron circle that was on the sacrificial stone. It was this little thing that later gave the idea to one of the fishermen to forge a net from the iron nets into which he later caught the fish king.
The geocache is located on a hill on the Kusnort peninsula near the communication tower and an erratic boulder.

Additional Hints (Decrypt)

Bqcbpmavw ceml xnzvravh / Whfg erfg arkg gb gur obhyqre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)