Skip to content

Marion Dönhoff Traditional Geocache

Hidden : 04/26/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[PL]

MARION DÖNHOFF

Marion Grafin Dönhoff była niemiecką hrabianką, urodzoną na terenach dawnych Prusów Wschodnich w 1909 roku. Dużo podróżowała, zdobyła tytuł doktora nauk politycznych. Związała się z tygodnikiem "Die Zeit", ostatecznie zostając jego wydawcą. W 1995 roku otrzymała honorowe obywatelstwo miasta Mikołajki, a w Społecznym Liceum odbyły się uroczystości nadania szkole jej imienia. Co roku przyjeżdżała na wręczenie świadectw maturalnych. Była rzeczniczką i propagatorką współpracy polsko-niemieckiej, a jej dewizą życiową było: "Może to najwyższy stopień miłości – kochać nie posiadając".
Zespół Szkół Społecznych STO im. Marion Dönhoff w Mikołajkach realizuje idee tolerancji i współpracy bliskie jej imienniczce. Ma wysoki poziom nauczania, a młodzież uczy się 2 języków obcych. Organizuje też liczne wycieczki i wymiany ze szkołami zza granicy, a jej ukończenie daje absolwentom tej szkoły przepustkę do nowoczesnej Europy. Skrzynka została ukryta przy terenie szkoły mieszczącej się przy ulicy Leśnej.
Współzałożycielem skrzynki jest Zespół Szkół Społecznych STO im. Marion Dönhoff w Mikołajkach.

[EN]

MARION DÖNHOFF

Marion Grafin Dönhoff was a German countess, born in the area of ​​former East Prussia in 1909. She traveled a lot, she obtained a PhD in political science. She joined the weekly Die Zeit and eventually became its publisher. In 1995 she received the honorary citizenship of the city of Mikołajki, and in the Social High School there were ceremonies for giving the school her name. She came to handing graduation certificates every year. She was a spokeswoman and propagator of Polish-German cooperation, and her motto was: "Maybe it is the highest degree of love - to love without having."
STO Social Schools of Marion Dönhoff in Mikołajki realizes the ideas of tolerance and cooperation close to her namesake. It has a high level of teaching and young people learn 2 foreign languages. It also organizes numerous trips and exchanges with schools from abroad, and its completion gives graduates of this school a pass to modern Europe. The geocache was hidden near the school area, located near the Leśna Street.
The co-founder of the geocache is STO Social Schools of Marion Dönhoff in Mikołajki.

Additional Hints (Decrypt)

[PL] Mjeóp hjntr an fnzbgar qemrjb, ebfanpr an cenjb bq ohqlaxh fmxbyl. [EN] Abgvpr gur ybar gerr gb gur evtug bs gur fpubby ohvyqvat.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)