Skip to content

Słowiański Kłobuk Traditional Geocache

Hidden : 04/28/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[PL]

SŁOWIAŃSKI KŁOBUK

Kłobuk, według wielu podań ludowych był dobrym demonem, który dbał o dobytek w domostwie. Sposób w jaki to robił był niekoniecznie chwalebny. Podczas gdy zapewniał właścicielom domostw o niego dbających bogactwa, okradał on sąsiednie posiadłości. Kłobuk potrafił też odnaleźć i przyprowadzić do domu domownika, który zgubił drogę. Najczęściej przedstawiany był w formie czarnego kota, koguta lub zmokłej kury.
Aby zdobyć Kłobuka, najciekawszą, a jednocześnie najtragiczniejszą metodą było zakopanie płodu lub dziecka, które urodziło się martwe, pod progiem domu i odczekanie 7 dni. Po tym czasie nasz Kłobuk powinien domagać się chrztu, aby mógł odejść w spokoju. Jeśli by go nie dostał, stałby się demonem domowym na naszych usługach.
Nazwą tego słowiańskiego dobrego demona zostało opatrzone Centrum Kultury w Mikołajkach. Skrzynka znajduje się koło tego właśnie budynku.

[EN]

SLAVIC KLOBUK

Klobuk, according to many folk tales, was a good demon who cared about possessions in the homestead. The way he did it was not necessarily praiseworthy. While he assured the owners of houses that cared for his wealth, he robbed neighboring estates. Klobuk could also find and bring home a household member who lost his way. Most often it was presented in the form of a black cat, a rooster or a wet chicken.
To get Klobuk, the most interesting and at the same time the most tragic method was to bury the fetus or a child who was born dead, at the doorstep of the house and wait 7 days. After this time, our Klobuk should demand baptism so that he can leave in peace. If he did not get it, he would become a home demon on our services.
The name of this Slavic good demon was affixed to the Cultural Center in Mikołajki, near which the geocache was hidden.

Additional Hints (Decrypt)

[PL] An fglxh oenzl v btebqmravn manwqmvrfm gb, pmrtb fmhxnfm... // [EN] Ng gur whapgvba bs gur tngr naq srapr lbh jvyy svaq jung lbh ner ybbxvat sbe ...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)