Skip to Content

<

Pisecny vrch v Teplicich

A cache by c.jirin Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/05/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Zvu vás k návštěvě geologicky zajímavého místa, kde skály nejsou jen šedé, ale krásně barevné a zároveň k nahlédnutí do doby dávno minulé a zároveň tehdy velmi horké neb zde probíhala poměrně rozsáhlá vulkanická činnost.

 

 

Písečný vrch je tradiční výletní místo, na jehož vrcholu najdete hvězdárnu pro veřejnost, na úpatí pro změnu botanickou zahradu. Nachází se na východním okraji Teplic. Mezi botanickou zahradou a vrcholem leží bývalý písečný lom a jižní i severní svahy jsou porostlé ovocnými sady. Kolem vrcholu je několik zajímavých skalních stěn a také vyhlídka s překrásným výhledem na Teplice. Písečný vrch je zajímavý i z geologického hlediska (nasedání křídových slepenců na tzv. teplický ryolit).

 

 

Písečný vrch, vysoký 273 metrů, klame svým názvem: výrazná skála na východním okraji města není z pískovce, ale z křemenného porfyru. Geologové tak označují vyvřelé horniny s velkými krystaly živce nebo křemene; porfyr má přitom charakteristickou červenou barvu. „Písečák“ spolu s Doubravskou horou tvoří severní výběžek Českého středohoří, kdysi aktivní vulkanické oblasti. Vrch je dnes chráněn jako přírodní památka a s přiléhajícím zplanělým sadem tvoří příjemné místo k procházkám s řadou výhledů na Teplice.

Charakter krajiny

Krajinu kolem Teplic v minulosti ovlivňovala sopečná činnost dokonce několikrát. Ohromné sopečné erupce na konci karbonu vytvořily obří kráter – kalderu. Tato kaldera má 35km od severu na jih a 18km od východu na západ. Na výplni tohoto kráteru dnes stojí Teplice, Dubí i německý Altenberg. Samotný kráter již dnes není v krajině patrný, ale sopečné horniny, které ho vyplňují, vystupují v Teplicích i na Pramenáči v Krušných horách. Původní tvary vytvořené touto sopkou však byly dávno přetištěny dalšími geologickými procesy: erozí, tektonickou a vulkanickou aktivitou ve třetihorách. Ve třetihorách totiž zemská kůra v severních Čechách praskla, blok kolem Teplic poklesl, zatímco Krušné hory byly vyzdviženy podél krušnohorského zlomu. Výrazný svah tohoto zlomu je dodnes v krajině dobře patrný. Ve třetihorách také soptila řada menších sopek a pozůstatkem tehdejší sopečné činnosti je například nedaleká Doubravka. V zakleslém příkopu pod Krušnými horami se pak během třetihor po ukončení sopečné činnosti usazovaly sedimenty mostecké pánve včetně uhelné sloje.

 

 

 Na Písečném vrchu je řada skalek, které tvoří žíla žulového porfyru. Jde vlastně o žulovou taveninu, která však neutuhla v podobě velkého plutonu (ohromného bochníkovitého tělesa), ale jako relativně úzká žíla. Tato žíla prorazila v pozdní etapě vulkanické aktivity výplň kaldery. V žulovém porfyru jsou nápadně velké vyrostlice draselného živce. Ty jsou odolnější než okolní hornina, a tak vyvětrávají. Ostatní minerály nestihly, kvůli rychlému ochlazení, vytvořit srovnatelně velké krystaly, jak  tomu bývá v žulách. Hornina, na které stojí i samotná hvězdárna, je takzvaný ignimbrit, tedy hornina vzniklá ukládáním žhavých sopečných produktů. Při ohromných sopečných erupcích může být naráz vyvrženo až několik krychlových kilometrů materiálu. Tyto žhavé laviny se pak rychlostí několika set kilometrů v hodině řítí po povrchu a ničí vše, co jim stojí v cestě.

 

 

 

obr. 1  Prorostlice tabulkovitých krystalů barytu, z nichž největší má rozměry 5 x 4 x 1 cm.

obr. 2  Krystaly kaonilizovaného draselného živce ortoklasu z žulového porfyru. Největší krystal má rozměry 4 x 3 x 1,5 cm.

 

Písečný vrch byl v křídě, kdy velkou část Čech zalilo moře, po dlouhou dobu ostrovem. Tento ostrov byl vystavován příboji, a na skaliscích čnících z moře se proto držely různé ústřice a další živočichové příbojové zóny. Jejich zkamenělé ulity je možné na Písečném vrchu nalézt dodnes.

Zrohovatělé schránky vymřelých mořských mlžů rudistů druhu Plagioptychus haueri (TELLER). Největší exemplář dosahuje rozměrů 7 x 5 x 3 cm.

 

Dnes už si jen těžko dokážeme představit, že procházíme bývalým lomem, odkud se po několik staletí dobýval kámen na stavbu Teplic. Pozůstatkem tohoto lomu je i jezírko pod vyhlídkou. Na příkladu Písečného vrchu tak vidíme, že těžba může být v některých případech pro krajinu přínosem, neboť ji obohacuje o nové prvky a biotopy.

Pro uznání logu je nutné správně odpovědět na tyto otázky:

  1. Před kolika miliony let vybuchl obří vulkán, označovaný jako altenbersko-teplická kaldera?
  2. Před kolika miliony let vyčníval Písečný vrch v podobě ostrůvků nad hladinou moře, které tehdy pokrývalo velkou část Českého masívu?
  3. Na puklinách teplického ryolitu bývají nacházeny vzorky jednoho minerálu. Kterého?
  4. Pod geologickými infocedulemi je velká skála (viz foto). Odhadněte její délku na úpatí v metrech.
  5. Vaše  foto (bez infocedule) z návštěvy tohoto místa potěší (dobrovolné).

 

Odpovědi naleznete na třech geologických infocedulích. První je na počátečních souřadnicích a další dvě o několik desítek metrů po cestě výše.

 

Odpovědi zašlete přes profil a poté se zalogujte, pokud bude něco špatně, ozvu se.

 

Informační zdroj: Regionální muzeum v Teplicích (vřele doporučuji navštívit) a Česká geologická služba Praha.

 

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.