Skip to Content

<

Vítejte v Roudnici nad Labem

A cache by Sběratel_CZ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/28/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vítejte v Roudnici nad Labem, v městě na řece Labi, nedaleko od památné hory Říp. Čeká nás krátká procházka s krabičkou na závěr. Souřadnice finále jsou úmyslně umístěny před budovu, při správném luštění se ale splésti nelze...

A POZOR - keš slouží i jako TB hotel a směnárna CWG. CWG měňte kus za kus (CWG Roudnice nad Labem je dárek od města - to si můžete vzít bez výměny) a pokud v keši najdete travelbug nebo geocoin (zpravidla mince s kódem), zde si můžete přečíst návod, co s ním. Tyto předměty logujte na internetu co nejdříve ! Děkuji.

Cestovatelé

A ještě jeden důležitý detail.....keš je dostupná pouze po omezenou dobu a to:

Duben - září:

Pondělí - pátek: 08:00 - 17:30 hodin, soboty, neděle, svátky.... 09:00 - 17:00 hodin.

Říjen - březen:

Pondělí - pátek: 08:00 - 17:30 hodin, soboty, neděle, svátky....10:00 - 16:00 hodin. V době vánoční a novoroční může být provoz omezen !

Před návštěvou doporučuji ověřit si aktuální otevírací dobu na telefonním čísle 412 871 501.Něco k městu Roudnice nad Labem:

/dle www.turistika.cz/

Historie města Roudnice nad Labem je velmi bohatá a doloženy jsou doloženy prehistorické stopy osídlení tohoto místa u brodu přes řeku Labe. Tím se řadí Roudnice nad Labem mezi nejstarší česká města. První písemné zprávy o Roudnici nad Labem pocházejí ale z celkem pozdní doby, až z let 1167 a 1176, přičemž městská práva získala Roudnice nad Labem již ve 12. století. Roudnici nad Labem se původně říkalo Rúdník či Rúdnica a byl odvozen od vyvěrajícího rudného pramene, který se nachází v Havlíčkově ulici nedaleko náměstí Jana z Dražic. Přilehlý augustiniánský klášter s chrámem Narození Panny Marie je obehnán zdí, v jejímž výklenku se pramen nachází. Ve městě se nachází i další památky, mezi nejznámější patří zámek, Zvonice a Kratochvílova rozhledna. I když rozhledna nepatří mezi wainpointy, které je nutné navštívit, návštěva jistě stojí za to, z ochozu je nádherný výhled na město a okolí....

Něco ke kostelu s klášterem:

/dle www.roudnicenl.cz/

Klášter založil pro nový řád augustiniánských kanovníků biskup Jan IV. z Dražic. Základní kámen byl položen roku 1333 a stavba trvala přes 20 let. Klášterní komplex je tvořen chrámem Narození Panny Marie a budovou vlastního konventu. Konvent měl původně čtvercový ambit s rajským dvorem, na východě s kapitulní síní. Klášterní kostel Narození Panny Marie je typickou stavbou české gotiky 1. poloviny 14. století. Má podobu basilikálního trojlodí s bohatě vystavěným kněžištěm. Po celé 14. století vykazovala roudnická řehole aktivní činnost. Koncem tohoto století zde bylo registrováno na 30 kanovníků. První rána zasáhla klášter v roce 1421 při tažení Jana Žižky z Trocnova z Litoměřic do Prahy, kdy byl husity pobořen a vypálen. V roce 1431 přestala být Roudnice vlastnictvím pražských arcibiskupů a dostala se do správy světského feudála Jana Smiřického. Zlomem pro zdejší klášter byl rok 1603, kdy se roudnické panství dostalo do rukou Lobkowiczů. Manželka Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz, Polyxena (rozená z Pernštejna), totiž v roce 1594 vymohla pro zdejší farnost titul probošství. Klášter několikráte podlehl požáru, ale zásadní rekonstrukce se dočkal až v roce 1725, kdy byl přestavěn nejvýznamnějším severočeským architektem té doby, Octavianem Broggiem. Jeho zásahem byl dotčen především kostel a to ve stylu tzv. barokní gotiky. V rámci této přestavby musela být zbořena severní část ambitu. Oltáře postraních lodí a oba boční oltáře v presbytáři pocházejí z 2. poloviny 18. století, jejich autorem je sochař J. Hennevogel. Hlavní oltář je pak dílem jeho žáka J. I. Königa a pochází z konce 18. století. Od téhož autora je i kazatelna s rokokovou výzdobou postavená v roce 1777. Stěny presbytáře zdobí série 12 deskových obrazů tzv. “Pašijového cyklu” od malíře Hanse Heese a kopie votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi. Místní zajímavostí je rudný pramen vytékající z kláštera. Jak se traduje, právě podle něj získala Roudnice svůj název.

Něco k věži Hláska:

/dle www.roudnicenl.cz/

Věž Hláska je jediným dochovaným pozůstatkem opevnění staré Roudnice. Někdejší Staré město se nacházelo v prostoru dnešního náměstí Jana z Dražic a Poděbradovy ulice. Původně kolem něj stála dřevěná hradba, zděnou hradbu s městskými branami nechal vystavět teprve arcibiskup Jan Očko z Vlašimi po roce 1378. Jako součást opevňování byla na vyvýšeném místě postavena gotická pozorovací a ohlašovací věž, dnešní Hláska. Do 2. poloviny 17. století nebyla nikdy poškozena s výjimkou roku 1665, kdy byla při velkém požáru města téměř zničena. V 18. století byla rekonstruována a upravena pro nový účel. Byl sem umístěn vodojem pro kašnu na Koňském trhu, dnešním Husově náměstí.

Něco k zámku Lobkowitzů:

Stavbu hradu v této strategicky významné lokalitě zahájil v 12. století Jindřich Břetislav, který byl bratrancem Přemysla Otakara I., byl biskupem pražským a později byl císařem jmenován panovníkem českého knížectví. Tomu odpovídá i letopočet 1189/90 získaný dendrochronologicky ze zbytků výdřev křížových kleneb v přízemí románské části. Původní románsky hrad měl obdélníkový půdorys a sedm bašt. Hrad měl rozměry 39 x 15 m a síla zdí při základu dosahovala až 1,9 m. Hrad se postupně rozrůstal zejména za biskupa Jana IV. z Dražic o gotické přístavby. V rozšiřování hradu pokračoval i arcibiskup Arnošt z Pardubic, kdy byla zahájena stavba věže o průměru 15 m. Věž byla dobudována roku 1371 a byla v ní zřízena hradní kaple. V roce 1380 byla vlastní výstavba hradu ukončena. V roce 1421 byla Roudnice zastavena Janu Smiřickému a tím se natrvalo dostala do rukou světské šlechty a roku 1467 byl hrad dobyt vojskem krále Jiřího a byl silně poškozen. V polovině 16. století byl chátrající hrad opravován a přitom vznikla na východní straně zámku jednoposchoďová budova s arkádami v poschodí s 22 pokoji. Ke konci 16. století přešel hrad do majetku Viléma z Rožmberka a začal být přestavován. Po těchto přestavbách je nazýván již zámkem. Po smrti Viléma se jeho manželka, které zámek odkázal znovu provdala za Zdeňka Vojtěcha Popela z větve Lobkowiczů. V roce 1652 bylo učiněno zásadní rozhodnutí za knížete Václava Eusebia z Lobkowicz. Starý hrad byl se všemi budovami zbourán až na zbytky románských sklepů a přízemí z baštami v severním křídle. Nový zámek měl tři obytná křídla kolem čtvercového dvora. Ke konci 17. století měl zámek již přes 180 místností. Vybavení interiéru bylo dokončeno až počátkem 18. stol. V 18. století stíhala zámek jedna pohroma za druhou a až ke konci 18. století za Josefa Františka Maxmiliána Lobkowicze dosáhl zámek opět plného lesku. Za II. světové války sloužil zámek jako výchovné středisko pro Hitlerjungend. V r. 1940 byla na zámku jedna z největších šlechtických knihoven nejen v Čechách, ale i v Evropě (měla na 100 tisíc svazků). V roce 1948 byl zámek zestátněn a v roce 1951 byly sbírky rozvezeny do různých památkových objektů v Čechách. Zámek dostala do užívání armáda a do r. 2008 zde byla vojenská hudební konzervatoř. V 90. letech 20. stol. byl zámek v restituci navrácen rodině Lobkowiczů. Zámek byl po nějakou dobu nepřístupný veřejnosti, zpřístupněn v červenci r. 2012.

A kam dále ?

Další památky, které stojí za shlédnutí...

Dost bylo ochutnávky, jdeme na to......

STAGE 1 - Zámek: Na souřadnicích WPT 1 zjisti AB:

A = Počet písmen v druhém slově na "zlaté" tabulce vpravo od vstupní brány do zámku.

B = Počet viditelných zábradlí z této strany, v patře na ochozu zámku.

STAGE 2 - Kostel s klášterem: Na souřadnicích WPT 2 zjisti u rudného pramene CD:

C = V latinském nápisu nad pramenem počet písmen v prvním slově /liché číslo/.

D = Třetí číslice v letopočtu, kdy byl pramen obnoven /sudé číslo/.

STAGE 3 - Věž Hláska: Na souřadnicích WPT 3 zjisti EF:

E = Počet uzavřených půlkruží ve tvaru písmene "D" na jedné půli vrat. Myšleny jsou půlkruží na vnitřním sloupku křídla. Jde o sudé číslo.

F = Počet "dílů" zábradlí na ochozu po celém obvodu Hlásky. Jde o sudé číslo. Indície lze zjistit i ze strany z náměstí, pokud by byl průchod po schodech uzavřen.

FINÁLE: N = 50 25. ABC a 14 15.DEF. Součet zjištěných indícií A - F = 32.

HESLO pro VÝDEJ KEŠE: Jde o trojmístné číslo ze zjištěných indícií *EDA*

Pěknou procházku a někdy zase ahoj v Roudnici !

Additional Hints (Decrypt)

Mryraý cvxgbtenz. Ifghc n fyhšar cbžáqrw, urfyb cevceniraé zrw !

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.