Skip to content

<

Stora Le–Marstrandsformationen - Marstrand #6

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/17/2019
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Press here for English!


[Svenska]

Stora Le–MarstrandsformationenMarstrand är en tätort i Kungälvs kommun, belägen på de två öarna Marstrandsön och Koön. Marstrandsön ligger längst ut mot havet, och hyser ortens centrum. Därifrån går personfärja till stadsdelen Arvidsvik på Koön, som har landsvägsförbindelse med fastlandet. Från 2015 har SCB avgränsat delen på Koön som en separat tätort med namnet Marstrand Arvidsvik.

Stora Le–Marstrandsformationen är något som man tydligt kan se på marstrandsön, vid koordinaterna för denna earthcache. Man kan även se Stora Le–Marstrandsformationen tydligt på åstol, en ö trax norr om marstrandsön. Stora Le–Marstrandsformationen består av en grupp olika bergarter som för det mesta är gråvackor som omvandlats med inslag av basalt och som oftast förekommer i ett stråk i urberget från Värmland till södra Bohuslän. Gråvackorna har omvandlats till gnejser och migmatiter. Vilket man tydligt ser här på marstrand. Man har mätt upp att åldern på bergarterna är ungedär ca 1 760 miljoner år.

Så här skriver gu om Stora Le-Marstrandsformationen:

"Stora Le-Marstrandsgruppen består mestadels av sedimentära gnejser och sträcker sig från Göteborgs södra skärgård upp genom dalarna till östra Norge.
Strukturerna som finns i hela Stora Le-Marstrandsgruppen bildades under den senare delen av den gotiska bergskedjebildningen som skedde för ca 1,75 miljarder år sedan till 1,55 miljarder år sedan. Under den gotiska bergskedjebildningen skedde det omfattande deformation av stora Le-Marstrandsgruppen som innebar veckning, förgnejsning och ådergnejsomvandling och för 1,55 miljarder år sedan intruderade graniten som nu är Stigfjordsgraniten, och fortsatte deformeras kontinuerligt fram till sveconorvegiska orogenesen för ca 900 miljoner år sedan." (https://studentportal.gu.se/digitalAssets/1608/1608634_b953.pdf)


GnejsGnejs är en metamorf bergart. Det innebär att bergarten är bildad genom omvandling av en annan ursprunglig bergart. Den ursprungliga bergarten kan vara antingen en magmatisk bergart (ortognejs) eller en sedimentär bergart (paragnejs) som har omvandlats under höga tryck och temperaturer. Vid platsen här så har den ursprungliga bergarten en sedeminär bergart.

Gnejs är oftast uppbyggd av fältspat, kvarts och en mindre del glimmer. Gnejsen har en tydlig parallellstruktur och skiljer sig därigenom från graniten. Parallellstrukturen är dels skiffrighet, som uppstått genom att glimmerfjällen är inbördes ordnade parallellt, dels en mer eller mindre regelbunden lagerindelning på grund av att bergarten består av lagervis ordnade glimmerrika och glimmerfattiga band.Grovkornig / FinkornigGrovkorniga har kristalliserat långsamt; med en hög temperatur i omgivningen. Denna miljö återfinns på stort djup i jordskorpan, och ger mineralkristallerna tid att växa sig så stora att de lätt kan ses med blotta ögat. Finkorniga magmatiska bergarter, å andra sidan, har stelnat nära, eller på markytan. På markytan är temperaturskillnaden mot omgivningen stor och avkylningen blir därför så snabb att inga stora mineralkorn hinner utvecklas.
Loggnings instruktionerFör att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:

1. Stora Le–Marstrandsformationen är för det mesta gråvackor som omvandlats med inslag av basalt. Kan du se spår av basalt vid koordinaterna?


2. Gråvackorna har omvandlats till gnejser och migmatiter. Vad (gnejs/migmatiter) dominerar vid huvudkoordinaterna för denna Earthcache? Gå några meter bort åt jättegrytorna, är det någon skillnad på vilket som dominerar här?

3. Nedan ser du en bild på migmatit (vänster) och gnejs (höger), vad skiljer dessa från Stora Le–Marstrandsformationens migmatit och gnejs? Basera dina svar på observationer från platsen för denna Earthcache.

(Bildkälla (vänster) wikipedia.org), höger (https://www.nrm.se/images/18.1e6fe5610d10f994918000964/1367705800465/Gnejs.jpg)


4. Nedan ser du 4 bilder, vilken eller vilka är tagen från platsen där du står? Svara genom att ange bilden/bildernas nummer.5. Kän på berget, hur känns det? Beskriv så bra du kan!

För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Vid eventuella fel så kontaktar jag dig.
Du behöver inte vänta på svar från mig för att logga!


Om du har läs/skrivsvårigheter men ändå vill få ta del av upplevelsen i Earthcachen erbjuder jag dig att du kan du ringa och tala in svaren på min telefonsvarare 0700198997 Glöm inte att säga ditt användarnamn så jag vet vem svaren gäller för. Utnyttja endast funktionen om du behöver, det är du själv som avgör om du är i behov av stödet.
Besök gärna:

Marstrand #1

Marstrand #2

Kvarts - Marstrand #3

Giant Kettles - Marstrand #4

Carlstens fästning - Marstrand #5

Stora Le–Marstrandsformationen - Marstrand #6

Oscar II staty - Marstrand #7

Fältspat - Marstrand #8

Oxidation - Marstrand #9

Lasse-Majas badkar - Marstrand #10

st. Eriks grottor - Marstrand #11

Marstrand Adventure Lab (öppnas i appen)[English]

Loggning Tasks
1. Can you see traces of basalt at the coordinates?


2. What (gneiss / migmatites) dominate at the main coordinates of this Earthcache? Go a few meters away to the giant kettles, is there any difference between which one dominates here?

3. Below you see a picture of migmatite (left) and gneiss (right), what distinguishes these from Stora Le – Marstrandsformationens migmatite and gneiss? Based on your answers to observations from the site of this Earthcache.

(Bildkälla (left) wikipedia.org), right(https://www.nrm.se/images/18.1e6fe5610d10f994918000964/1367705800465/Gnejs.jpg)


4. Below you see 4 pictures, which or which are taken from the place where you are standing? Answer by entering the picture / pictures number.5. Feel on the mountain, how does it feel? Describe as best you can!


To log, send the answer to me from my profile page (länk.) I Contact you if somthing is wrong. You dont need to wait on answer from me to log!


If you have time you can also visit my other caches here in Marstrand:

Marstrand #1

Marstrand #2

Kvarts - Marstrand #3

Giant Kettles - Marstrand #4

Carlstens fästning - Marstrand #5

Stora Le–Marstrandsformationen - Marstrand #6

Oscar II staty - Marstrand #7

Fältspat - Marstrand #8

Oxidation - Marstrand #9

Lasse-Majas badkar - Marstrand #10

st. Eriks grottor - Marstrand #11

Marstrand Adventure Lab (Opens in the app)

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.