Skip to content

Tulpen boottrail 2-15 Traditional Geocache

This cache has been archived.

Lizzy_Bennet: Je cache is door mij gearchiveerd omdat hij te lang
inactief staat.

More
Hidden : 05/21/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocache beschrijving:

Een vaartocht vol verhalen over de oer-Hollandse Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking. Een unieke veenpolder waar honderden miljoenen tulpen gebroeid worden. Vaar deze polder binnen en laat u meevoeren in het interessante verhaal van de tulpen en hun bijzondere band met deze polder. De tulp staat symbool voor alles wat hier groeit en bloeit.


Welkom bij deze schitterende vaartocht met 43 traditional caches en een bonus door een oud tulpenkweekgebied.
Onderweg kom je na een aanwijzing de coördinaten van de bonus tegen.

Op bijzondere plekken vertellen borden verhalen in de vorm van inspirerende weetjes, feiten en anekdotes die de Veense polder bijzonder maken.
De Tulpen boottrail is een vervolg op de succesvolle Kagerplassen boottrail 1,2 en 3
Wanneer je met je eigen boot naar de polder komt, ligt er ten noordwesten van Roelofarendsveen een sluisje dat toegang geeft tot dit unieke gebied.
Het sluisje stamt uit het jaar 1632. Vroeger werden er vanuit de polder schuiten groenten en turf naar de steden gebracht. Gezien de afwijkende waterstanden tussen de polder en het Braassemermeer was het noodzakelijk om een sluisje aan te leggen.

Dit sluisje moet je zelf bedienen! Bij de foto's zit een document met de bediening van dit sluisje.

Wij wensen een ieder heel veel plezier met deze trail!
Maak het gezellig, maar heb respect voor de omwonenden en de omgeving. Wijk niet van de route af in verband met beperkte bevaarbaarheid van de polder. Let op de hoogte. De laagste brug over de route is 0,60 meter.

Geen eigen boot?
U kunt de route met uw eigen boot varen. Heeft u geen boot? Geen probleem, informeer bij de CO

Parkeren
De auto kunt u het best parkeren bij de Watertoren in Roelofarendsveen. Dit is gratis.
De coördinaten van deze parkeerplaats staat bij de extra waypoints.


English:
Welcome to this beautiful boat trip with 43 traditional caches and a bonus through an old tulip farming area.
Along the way you will found a hint and coordinates of the bonus.
At special places signs will tell tales of inspirational tidbits, facts and anecdotes that make this area special.
The Tulips boat trail is a sequel to the successful Kagerplassen boat trail 1,2 and 3
If you come to the polder by your own boat, then northwest of Roelofarendsveen lies a sluice gate giving access to this unique area.
This sluice has to be operated by you!

We wish everyone a lot of fun with this trail.

Make it cozy, but have respect for the residents and the environment. Do not deviate from the route in relation to limited navigability of the polder. Note the height. The lowest bridge on the route is 0,60 meters.

You don't have a boat?
No problem, ask the CO

Parking
The best place to park your car is at the water tower in Roelofarendsveen. It's free of charge.
The coordinates of the parking is at the additional waypoints.Deutsch:
Willkommen auf dieser schönen Bootsfahrt mit 43 traditionellen Caches und einen Bonus durch eine alte Tulpe Zuchtgebiet.
Auf dem Weg dorthin werden Sie die Koordinaten des Bonus.
An besondere Plätze werden Zeichen Geschichten von inspirierenden Leckerbissen , Fakten und Anekdoten erzählen, die dieser Bereich besonders machen.
Die Tulpen Boot Trail ist eine Fortsetzung der erfolgreichen Kager Boot Trail 1,2 und 3

Wenn Sie in den Polder mit dem eigenen Boot kommen, dann liegt nordwestlich von Roelofarendsveen ein Schleusentor. Das Schleusentor gibt Zugang zu diesem einzigartigen Gebiet.
Diese Schleuse muss durch Ihnen betrieben werden!

Wir wünschen allen viel Spaß mit dieser Strecke.

Machen Sie es sich gemütlich, aber haben Respekt für die Bewohner und die Umwelt. Nicht von der Strecke in Bezug auf begrenzte Schiffbarkeit des Polders abweichen. Beachten Sie die Höhe. Die niedrigste Brücke auf der Strecke ist 0,60 Meter.

Sie haben keine Boot?
Kein Problem, fragen Sie den CO

Parkplatz
Der beste Ort, um Ihr Auto zu parken ist am Wasserturm in Roelofarendsveen. Es ist kostenlos.
Die Koordinaten des Parkplatzes sind an den zusätzlichen Wegpunkten.

Additional Hints (No hints available.)