Skip to content

<

Trenčiansky hrad 2 / Trencin castle 2

A cache by wicked TKS Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/25/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Na povodnom uložení hradnej kešky sa stále pracuje a stavba a opravy nabrali časový sklz, tak uloženie kešky naspať na originálnom mieste je v nedohľadne. Plán bol kešku dočasne iba presunúť, avšak nenašiel som vhodný objekt ktorý by zodpovedal kombinácii obtiažnosti a terénu. Nové uloženie tomu nezodpovedá.... A keďže niektorí doterajší nálezcovia odlovili keš aj kvoli políčku do Matrixu, a nechcel som im to kaziť, musela ísť prvá verzia do archívu a na jej mieste vznikla táto nová... Takže aj ľudia, ktorí povodnú jednotku majú odlovenú, majú znova motiváciu tieto miesta znova navštíviť a znova si poobzerať hrad z inej strany ako vidí vačšina ľudí a navyše získať aj bodík za odlov...

zvonica2

 

Keška je súčasťou geopuzzle Slovenské hrady http://www.geotrophy.net/GeoPuzzle/?puzzle=4 hrad

 

Trenčiansky hrad je pomerne rozsiahly zrenovovaný hrad týčiaci sa na strmom vápencovom brale priamo nad mestom .Je charakteristickou dominantou nielen Trenčína, ale aj celého Stredného Považia a je národnou kultúrnou pamiatkou . . . Trenčiansky hrad vznikol na mieste staršieho osídlenia, ktoré tu existovalo od doby bronzovej cez Keltov a Germánov až po slovanské osídlenie. Zo staršieho veľkomoravského hradiska sa v dobe vzniku uhorského štátu stal komitátny kráľovský hrad. Najstaršou kamennou stavbou hradu je predrománska rotunda, pravdepodobne ešte z veľkomoravského obdobia. Koncom 11. storočia vznikla kamenná útočištná veža (donjon, bergfrid), po roku 1270 nadstavená a rozšírená gotickým tehlovým plášťom. Svojou kónickou zbiehavosťou smerom k vrcholu tvorí na Slovensku ojedinelý prvok hradnej architektúry. Je stredobodom hradnej akropoly a najvýraznejšou pohľadovou dominantou panorámy mesta. V jej tesnej blízkosti vznikli jednotlivé hradné paláce. Ich stavba súvisela s rozšírením funkcie hradu z predovšetkým obrannej na správnu, administratívnu a obytnú. Najstarším palácom bol zrejme Matúšov palác zo začiatku 14. storočia, z ktorého sa však zachovala iba jedna stena, ktorá dnes tvorí súčasť Barborinho paláca. Bol sídlom Matúša Čáka Trenčianskeho (okolo 1260 – 1321), ktorý z neho urobil svoj sídelný hrad a centrum rozsiahlych dŕžav, tzv. „Matúšovej zeme“ alebo aj Terra Mathei. Tento, v tom čase najmocnejší uhorský magnát, ovládol takmer celé dnešné Slovensko a značnú časť Zadunajska. Patrilo mu takmer 50 hradov a niekoľko žúp. Zaberal nielen majetky svojich slabších šľachtických protivníkov, ale raboval i kráľovské domínium. Nešetril ani cirkevný majetok, čo mu dokonca až dvakrát vynieslo cirkevnú kliatbu a vyhlásenie interdiktu (zákazu výsluhy sviatostí) nad jeho majetkami. Razil vraj v Trenčíne i vlastné mince, žiadna sa však nenašla. A tak ide asi len o ohováranie jeho premnohých nepriateľov.

 

Matúšova smrť 18. marca 1321 znamenala nielen okamžitý rozpad jeho „kráľovstva“, ale stala sa základom viacerých legiend a povestí. Pretože jeho hrob nikdy nikto nenašiel, stal sa obľúbeným cieľom rôznych romantikov, dobrodruhov, hľadačov pokladov i serióznych historikov. Povesť hovorí, že bol pochovaný v cínovej, striebornej a zlatej truhle s obrovskými pokladmi. Akosi podozrivo to však pripomína povesť o smrti „Biča božieho“, hunského kráľa Attilu. Trenčiansky hrad sa vrátil do majetku uhorskej koruny, čiže kráľa Karola. Matúš Anjuovskú dobu pripomína gotický Ľudovítov palác, ktorého stavba sa pripisuje synovi Karola Róberta Ľudovítovi, zvanému aj Svätý či Veľký. Trenčianske múzeum pripravilo v jeho priestoroch expozíciu chladných a palných zbraní z obdobia 13. až 19. storočia. Nájdeme tu gotické meče, šable i palaše, či súčasti neskorogotickej zbroje. Z palných zbraní zaujmú kresadlové a perkusné pušky a pištole, pruské „ihlovky“, bohato zdobené lovecké pušky, ale i orientálne zbrane, jatagány, handžáry a pušky. Gotický sloh s rannorenesančnými prvkami reprezentuje i Barborin palác, ktorý vraj dal vystavať cisár Žigmund Luxemburský pre svoju druhú manželku Barboru Cellskú v dobe, keď trenčianske panstvo patrilo medzi Barborine venné majetky. Posledným, tretím palácom na Trenčianskom hrade je Palác Zápoľských, pochádzajúci z obdobia panstva mocnej rodiny Zápoľských. Dal ho v neskorogotickom slohu s prvkami rannej renesancie postaviť zrejme Štefan Zápoľský a jeho žena Hedviga, kňažná Tešínska. Ich syn, neskorší uhorský kráľ Ján Zápoľský o hrad prišiel zásluhou habsburského vojvodcu Johana Katzianera, ktorého vojská hrad obľahli v máji roku 1528. Po ostreľovaní delami, ktoré spôsobilo výbuch hradnej prachárne a po tom, čo bolo zrejmé, že Zápoľský hradu pomôcť nemôže, posádka dňa 15. júna hrad vzdala za osobnú bezpečnosť a čestný odchod s poctami.

 

V Paláci Zápoľských umiestnilo Trenčianske múzeum súbor obrazov z Ilešháziovskej zbierky, ktorá sa radí k najkomplexnejším šľachtickým umeleckým kolekciám na Slovensku. Jej umelecko - historický význam však presahuje hranice Slovenska a patrí ku kultúrnemu bohatstvu zjednotenej Európy. Takmer sto vystavených obrazov reprezentuje viacero umeleckých slohov a žánrov, od neskorej renesancie, cez baroko po romantizmus. Okrem významnej portrétnej zložky zahŕňa krajinársku tvorbu, zátišia, poľovnícke motívy, maríny, batálie i sakrálne obrazy. Mená ako J. K. Hoffstedtter, Daniel Schmidelli, Jean Luicxs či Daniel Michorn patria najvýznamenším osobnostiam maliarstva svojej doby.

 

Zápoľskí sa rozhodli vyriešiť i problém jediného zraniteľného miesta hradu, tiahleho sedla Breziny naväzujúceho na hradnú skalu z južnej strany. Všetky útoky na hradné opevnenia boli a mohli byť vedené iba odtiaľto. Nové Južné opevnenie preťalo sedlo dvoma suchými priekopami a troma hradobnými pásmi so strieľňami a smolnými nosmi. Vtedy už zastarávajúci gotický systém posilnili dve delostrelecké bašty nového renesančného rondelového typu, Jeremiášova bašta a Mlynská veža, umiestnené v stredovej osi obrany. Z architektonického hľadiska ide o unikátny fortifikačný systém, v strednej Európe ojedinelý. Nemenej unikátnou stavbou z tejto doby je i budova kasární pre hradnú posádku, vedľa druhej hradnej brány. Doba vlády Štefana Zápoľského zrodila i jednu z najstarších a najkrajších slovenských povestí o Studni lásky . Trenčiansky hrad však nezažil iba vojnu a násilie. Hostil vo svojich múroch korunované hlavy takmer z celej Európy. Výhodná poloha v blízkosti hraníc troch kráľovstiev ho priam predurčovala za miesto diplomatických schôdzok a stretnutí. 24. augusta 1335 sa na Trenčianskom hrade stretli pri mierových rokovaniach poľský kráľ Kazimír, uhorský kráľ Karol Róbert so synom Ľudovítom a český kráľ Jan Luxemburský sprevádzaný taktiež svojím synom Karolom. Český panovník sa zriekol titulu poľského kráľa, začo si ponechal Piastovské vojvodstvo v Sliezsku. V roku 1362 tu opäť prebehli mierové rokovania medzi Ľudovítom Veľkým a rímskym cisárom Karolom IV. Obaja panovníci tu vyriešili svoje spory o Aquileu. Mier bol uzavretý o dva roky neskôr. Pri tejto príležitosti si obaja panovníci, ako bolo zvykom, vymenili honosné dary. Kráľ Ľudovít prijal od Karola pozlátenú gotickú monštranciu, ktorá je dodnes súčasťou chrámového pokladu Farského kostola v Trenčíne a sám cisárovi venoval krištáľovú kanvicu, ktorá je dnes uložená v katedrálnom chráme sv. Víta v Prahe. Podobným spôsobom využíval Trenčiansky hrad i cisár Žigmund Luxemburský a neskôr kráľ Matej Korvín. Múry Trenčianskeho hradu však vítali i hostí, ktorí ho navštívili za radostnejším účelom. Už spomínaný kráľ Matej so svojou matkou Alžbetou tu v roku 1461 očakával svoju snúbenicu, dcéru Juraja z Poděbrad, českú princeznú Katarínu (Kunhutu) a v roku 1512 sa na hrade konali zásnuby dcéry Štefana Zápoľského s poľským kráľom Žigmundom. Od 15. storočia sa pôvodne kráľovský hrad postupne dostával do rúk šľachtických vlastníkov, či už záložným právom alebo kúpou. Medzi najvýznamnejších patrili Thurzovci, Forgáčovci, tirolský gróf Pirrhus z Arcu, kráľovský taverník Juraj Zrínsky, Ladislav Popel mladší z Lobkovíc, vlastnícky podiel tu mali napríklad Rákociovci a viacerí ďalší. Uhorský palatín Alexius Thurzo dal v polovici 15. storočia postaviť v severnom rohu dolného nádvoria renesančnú Delovú baštu, ktorá svojimi delami chránila Hornú „Vodnú“ mestskú bránu s mostom. Dnes slúži ako výstavná sieň Trenčianskeho múzea. Od roku 1548 súčasne prebiehali opravy hradu, poškodeného Katzianerovými vojskami. Gróf Imrich Forgáč pozval na hrad talianskych a nemeckých kamenárskych majstrov a murárov, aby ho opravili a zveľadili. Práce prebiehali v rokoch 1583 – 92 a ich výsledkom bola napríklad stavbabarbakanu Prvej brány s dvoma valcovitými baštami, či vizuálne zjednotenie hradných palácov renesančnými oblúčkovými atikami. V roku 1594 získal záložné právo na Trenčiansky hrad Štefan Ilešházi a v roku 1600 ho zakúpil. Položil tak základ moci a slávy jedného z najmocnejších magnátskych rodov Uhorska, dedičných županov Trenčianskej a Liptovskej stolice. I keď Ilešháziovci už nepostavili na hrade žiadne významnejšie objekty, dokončili rekonštrukciu, ktorú zahájil Forgáč. V 17. a 18. storočí projektované úpravy v duchu barokovej opevňovacej sústavy neboli už z väčšej časti realizované. opäť Vpád Turkov na Považie v roku 1663 inicioval posledné spevňovanie obrany hradu. Južné opevnenie bolo zosilnené barokovým hviezdicovým bastionovým prvkom, dokončeným v roku 1673, avšak ten sa nezachoval. Následne cisár umiestnil na hrade vlastnú posádku v sile asi 400 mužov. To malo za následok, že Ilešháziovci sa definitívne presťahovali do svojho nového zámku v Dubnici nad Váhom. Pri tejto príležitosti kázali v roku 1678 svojmu provizorovi spísať podrobný inventár hradného mobiliára a zásob. Tento dokument, písaný po slovensky, nás podrobne informuje nielen o zariadení hradu a vybavení kuchyne, remeselníckych dielní, ale aj o stave zásob potravín, zbroje a výzbroje. Poskytuje taktiež prvý historický údaj o Ilešháziovskej obrazovej zbierke a listinnom archíve. Ku koncu 18. storočia Trenčiansky hrad definitívne stratil svoj vojenský význam a následne, v roku 1783 odišla i cisárska vojenská posádka. Obrovský požiar 11. júna 1790, ktorý takmer zničil mesto, zasiahol devastujúcim spôsobom i hrad. Posledný člen slávneho rodu, Štefan II. Ilešházi predal v roku 1834 Trenčianske panstvo i s hradom nobilizovanému bankárovi grófovi Georgovi Sinovi. Posledná majiteľka, Iphigenia De Castris D´Harcourt darovala hrad mestu Trenčín v roku 1905. Prvé opravy schátralých ruín začali ešte v roku 1912, avšak systematická rekonštrukcia prebieha od roku 1956 dodnes. Trenčiansky hrad videl pod svojimi hradbami nepriateľské vojská českých a poľských kráľov, tatárske hordy, Bočkaiových a Bethlenových hajdúchov, cisárskych landsknechtov, janičiarov a bašibozukov tureckého sultána, Tatárov krymského chána, kompánie saského vojvodu, Kurucov i Labancov. Nikdy však nebol dobytý priamym útokom. Trenčiansky hrad i Trenčianske múzeum patria pod správu VÚC Trenčín.

 

************

 

prístup

 

Ku krabke sa dá dostať pohodlne od Čerešňového sadu z waypointu N 48° 53.548 E 018° 02.668 , ktorý vás zavedie k drevenej tabuli Občianskeho združenia starajúceho sa o súčasnú úpravu Čerešňového sadu a postaralo sa aj o vysekanie náletových drevín na waypointe a tým odhalili krásny pohľad na hrad . . . Od tabule cca 10 metrov doprava a potom vľavo lesnou cestičkou ku keške . . . , POZOR v mokrom a zasneženom počasí . . .

 

****************************** *******************************

 

Súčasť Geopuzzle Slovenské hrady http://www.geotrophy.net/GeoPuzzle/?puzzle=4 hrad

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
zvonica2

 

G B

 

Cache is a replacement for an archived castle and geopuzzle mysterku ... Due to a clash with other caches below the castle walls, but relaxed walkway from her about a minute or two, you can admire the spectacular views from waypoint - Reference Point Lookout. Cache is included geopuzzle Slovak castles http://www.geotrophy.net/GeoPuzzle/?puzzle=4 hrad ************************************************** *************************

 

 

Trencin Castle is relatively large renovated castle towering on a steep limestone cliff directly above the town .It is a characteristic feature not only of Trencin, but also the entire Middle nature and is a national monument. . . Trencin Castle built on the site of an older settlement, which existed here since the Bronze Age through the Celts and Teutons to the Slavic settlement. From an older Moravian settlement at the time of the Hungarian state became komitátní royal castle. The oldest stone building of the castle is a pre-Romanesque rotunda, probably from the Great Moravian period. Late 11th century a stone refuge tower (dungeon, bergfrid), followed in 1270 and expanded the set Gothic brick shell. Its conical taper towards the top forms a unique element to the Slovak castle architecture. It is the centerpiece of the castle acropolis and the most striking visual landmark of the city's skyline. In its vicinity were created each castle palace. Their construction was associated with the expansion functions primarily defensive castle from the right, office and residential. The oldest palace was apparently Matúšův palace from the early 14th century, from which it has been retained only one wall, which today forms part of the Barbora palace. It was based Matus Cak Trencin (around 1260 to 1321), who made him his residential castle and the center of large holdings called. "Matusov land" or Terra Mathey. This, at that time the most powerful Hungarian baron, dominated almost the entire present-day Slovakia and much of Transdanubia. It owned almost 50 castles and several counties. Not only occupied the estates of the nobility of their weaker opponents, but to loot the royal dominion. He spared neither church property, which he earned twice as much as religious oath and declaration of interdict (banning výsluhy sacraments) over his possessions. Apparently coined in Trencin own coins, but found none. And so it is probably just about the rumors of his nose in the trough enemies. Matúšova death March 18, 1321 meant not only the immediate break-up of his "kingdom", but became the basis for several legends. Because his tomb has never been found, has become a favorite destination for various romantics, adventurers, treasure seekers and serious historians. Legend says that he was buried in tin, silver and gold coffin with huge treasures. But it somehow suspiciously reminiscent rumor about the death of "the whip of God," the king of the Huns of Attila. Trencin Castle returned to the property of the Hungarian crown, or King Charles.

 

************************************************** ******************

 

Anjuo time reminds Louis Gothic palace, whose construction is attributed to the son of Charles Robert Louis, also called Holy or Great. Reality Museum has prepared an exhibition on its premises cold and firearms from the 13th to the 19th century. We can find Gothic swords, sabers and Palas late Gothic armor and components. Of arms attract flint and percussion rifles and pistols, the Prussian , decorated with hunting rifles, but also oriental weapons, Jatagan, spears and rifles. Gothic style with elements representing renessation and Barbora palace, which apparently was built by Emperor Sigismund of Luxembourg for his second wife, Barbara Cellska when Reality estate belonged to the Barbora's dowry properties. The last third palace on Trencin Castle and Palace Zapolsky, dating from the estate of a powerful family Zapolsky. He puts him in Late-Gothic style with elements of early Renaissance to build apparently Zapolsky Stefan and his wife Hedwig, Princess Tesinska. Their son, the late John Zapolya Hungarian king of the castle came thanks to Johan Katzianera Habsburg commander whose troops besieged the castle in May 1528. After artillery shelling, which caused an explosion castle Prachar and after it was clear that Zapolsky Castle can assist the crew of the day 15 June castle surrendered for personal safety and honorable retirement with honors. In the Palace Zapolsky ranked Reality museum collection of paintings from Ilešháziovskej collection, which is one of the most complex noble art collections in the Slovak Republic. Her art - historical significance goes beyond the borders of Slovakia and belongs to the cultural richness of a united Europe. Nearly a hundred exhibited paintings representing several artistic styles and genres, from the late Renaissance, Baroque to Romanticism. In addition to the major components of the portrait includes the creation of landscape, still life, hunting motives, marinas, Batalla and religious paintings. Names like JK Hoffstedtter, Daniel Schmidelli, Jean Luicxs whether Daniel Michorn include best personalities of his time painting. Zapolsky decided to solve the problem of a single vulnerability Castle, the seat stem Brezina follow-up to the castle rock from the south side. All attacks against the castle fortification were and could only be kept away. New South fortifications intersect saddle two mA dry moat fortification and three bands with loopholes and pitch noses. At that time the aging gothic system strengthened two artillery bastions of a new renaissance rondelového type Jeremiah bastion Mill tower, located in the central axis of defense. From an architectural point of view it is a unique fortification system, unique in Central Europe. Equally unique building from this period is the building of barracks for the castle garrison, next to a castle gates. Stephen's reign Zápoľský born and one of the oldest and most beautiful Slovak legends of the Well of Love. Trencin Castle, however, experienced a war and violence. Hosted within its walls crowned heads from almost the whole of Europe. Convenient location near the border of the three kingdoms predestined for him directly instead of diplomatic appointments and meetings. August 24, 1335 at Trencin Castle met in the peace negotiations Polish king Casimir, the Hungarian King Charles Robert and his son Louis and Czech King John of Luxembourg also accompanied by his son Charles. Czech monarch renounced his title of Polish king, welcome retained Piast in Silesia voivodship. In 1362 there were again peace talks between Louis the Great and Holy Roman Emperor Charles IV. Both kings are resolved their disputes about Aquileia. Peace was closed two years later. On this occasion, the two sovereigns, as was the custom, exchanged splendid gifts. King Louis received from Charles gilded Gothic monstrance, which is still part of treasury parish church in Trencin and devoted himself to the Emperor a crystal kettle, which is now stored in the Cathedral of St. Vitus Cathedral in Prague. In a similar manner he used Trencin Castle, Emperor Sigismund and later King Matthias Corvinus. Trencin Castle walls, however, welcomed the guests who visited it more enjoyable for the purpose. The aforementioned King Matthias with his mother Elizabeth here in 1461 expecting his fiancee, daughter of Juraj Podebrady, Czech princess Katherine (Kunhuty) in 1512, the castle held the betrothal daughter Stephen Zápoľský with the Polish King Sigismund. From the 15th century, originally a royal castle gradually getting into the hands of aristocratic owners, whether a lien or buying. Among the most notable Thurzos, Forgacs, Tyrolean Count Pirrhus of Arc Royal tavern Juraj Zrinski, the younger Ladislav Popel of Lobkowicz ownership stake here, for example, had more Rakocziovci and more. Hungarian palatine Thurzo Alexius gave in the mid-15th century to build in the northern corner of the lower courtyard renaissance cannon bastions that their guns to protect the Upper "Water" town gate with a bridge. Today it serves as an exhibition hall of Trencin Museum. Since 1548 the castle while being repaired, damaged Katzianer troops. Count Imrich Forgac invited to the castle Italian and German master masons and masons to repair it and evaluated. Work carried out in the years 1583-1592 and resulted in the first instance barbakan gate with two cylindrical towers that visual unification of the castle palaces renaissance attics. In 1594 he received a lien on Trencin Castle Stefan Ileshazi and in 1600 it was purchased. He laid the foundation of power and glory of one of the most powerful families magnat Hungary, hereditary bathrobes and Reality Liptov stool. Although Illeshazi had not built the castle, no major buildings, finished the renovation, which began Forgac. In the 17th and 18th centuries, the projected adjustment in the baroque fortification system were already largely implemented.

 

************************************************

 

Invasion of Turks to Povazie in 1663 initiated the last strengthening the defense of the castle. South baroque fortifications reinforced the star bastion element, completed in 1673, but he survived. Subsequently, the emperor placed in the castle's own crew in the strength of 400 men. This resulted in the Illeshazi finally moved into their new castle in Dubnica nad Vahom. On this occasion, they preached in 1678 his makeshift draw up a detailed inventory of the castle furnishings and supplies. The document, written in Slovak, only informs us in detail about the castle equipment and kitchen equipment, craft workshops, but also in stocks of food, armor and weaponry. It also provides the first historical data on Ilešháziovskej image collection and documentary archive. At the end of the 18th century Trencin Castle definitively lost its military importance, and subsequently, in 1783 she went and imperial garrison. A huge fire June 11, 1790, which almost destroyed the city, struck a devastating way and the castle. The last member of the famous family, Stephen II. Ilešházi sold in 1834 Reality estate with castle nobilizovanému bankers earl George Sin. The last owner, Iphigenia De Castro D'Harcourt gave the castle town of Trencin in the 1905th The first repair dilapidated ruins started yet in 1912, but systematic reconstruction runs from 1956 until today. Trenčín castle had seen below its walls hostile armies of Czech and Polish kings, the Tartar hordes, Bočkaiových and Bethlen Hajduchová, Imperial landsknechtov, Janissaries and bašibozukov Turkish sultan, Tatars Crimean Khan, Kompany Duke of Saxony, Kuruc and Labanc. But he never has been conquered by direct attack. Trencin Castle and Reality museum belongs to manage VUC Trencin.

 

************

 

Access:

 

The cache can be reached easily from the cherry orchard from waypoint N 48 ° 53.548 E 018 ° 02,668, which will take you to a wooden board civil association caring for current adjustment cherry orchard and took care as well as cutting of seeding of trees on the waypoint and it revealed a beautiful view of the castle . . . RIGHT about 10 m to the left forest path , Attention in wet and snowy weather. . .

 

****************************** *******************************

 

Part Geopuzzle Slovak castles http://www.geotrophy.net/GeoPuzzle/?puzzle=4 hrad

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
zvonica2

Na tejto keške platí F{FTF}, teda {FTF} vždy ktokolvek chce až nafurt:)

Additional Hints (Decrypt)

yniá fgenan yrfarw prfgvpxl , i qhgbz znybz cav / yrsg fvqr bs gur sberfg cngu , va n ubyybj fznyy fghzc ... sbgbuvagl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.