Skip to content

Święty Kolbe Traditional Geocache

Hidden : 05/29/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


ŚWIĘTY KOLBE
Pamiętaj wziąć ze sobą coś do pisania!

Kościół rzymskokatolicki pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Woźnicach to stosunkowo młody kościół położony na terenie gminy Mikołajki i należący do diecezji ełckiej. Wybudowany został on na początku 1984 roku, a już 6 kwietnia 1984 roku parafia została erygowana przez ówczesnego biskupa, księdza Jana Obłąka. Parafia należy do dekanatu Mikołajki „Św. Stanisława Biskupa i Męczennika”. Budynek kościoła jest murowany o dwuspadowym dachu z wieżą. W halowym wnętrzu świątyni dominuje drewno – ściany wyłożone są drewnianą boazerią, z drewna są także schody wejściowe oraz balkon chórowy. Nad prezbiterium widnieje duży krzyż drewniany oraz 3 obrazy - św. Maksymiliana Marii Kolbego, Jezusa Miłosiernego oraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Uwagę przykuwają również witraże figuralne zdobiące cztery okna kościoła – Matki Bożej Niepokalanej, Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieża Jana Pawła II.

SAINT KOLBE
Remember to bring something to write with!

Roman Catholic church of St. Maksymilian Maria Kolbe in Woźnice is a relatively young church located in the municipality of Mikołajki and belonging to the diocese of Ełk. It was built at the beginning of 1984, and on April 6, 1984, the parish was erected by the then bishop, priest Jan Obłąk. The parish belongs to the deanery of Mikołajki „St. Stanislaw the Bishop and Martyr ". The church building is brick with a gable roof with a tower. Wood dominates in the hall interior of the church - the walls are covered with wooden paneling, there are also wooden entrance stairs and a choir balcony. Above the presbytery there is a large wooden cross and three paintings - St. Maksymilian Maria Kolbe, Merciful Jesus and Our Lady of Częstochowa. The attention is also drawn to the stained-glass windows decorating the four windows of the church - Our Lady of the Immaculate, the Sacred Heart of Jesus, Cardinal Stefan Wyszyński and Pope John Paul II.

Additional Hints (Decrypt)

Monqnw eómavpr zvrqml jlfbxbfpvnzv zheh bgnpmnwnprtb grera xbfpvbyn / Vairfgvtngr gur qvssrerapr orgjrra gur urvtugf bs gur jnyy fheebhaqvat gur puhepu nern

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)