Skip to Content

<

Hudson eekhoorn

A cache by DeborahVanDerLinden Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/12/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Op bovenstaande coordinaten kun je geen cache vinden, hier wordt je alleen maar heel erg nat.

De Hudson-eekhoorn wordt ook wel rode eekhoorn genoemd. Een verwarrende naam, want zo heet 'onze' eekhoorn al. Deze soort is een slag kleiner dan onze rode eekhoorn en heeft veel kortere pluimen aan zijn oren. Hoewel ze voornamelijk plantaardig voedsel eten, vangen Hudson-eekhoorns ook wel eens kleine dieren zoals jonge konijnen. Er wordt soms op deze dieren gejaagd vanwege hun vacht. Men beschouwt deze dieren in de VS als schadelijk voor jonge aanplanten omdat ze vaak schors van jonge bomen afknagen. Eén ondersoort - de Mount Graham-eekhoorn - is ernstig bedreigd. De wetenschappelijke naam voor de Hudson-eekhoorn is Tamiasciurus hudsonicus. Hij komt voor in Noord-Amerika, van Alaska en Quebec tot Nieuw-Mexico. Hij eet vooral zaden en noten.
bron: WNF

Deze rolstoeltoegankelijke cache is te loggen vanuit de brandpoort. Ga geen tuinen in, kom niet op privé terrein. Alleen loggen tussen 09:00 en 20:00 uur vanwege de buren. Draai het deksel stevig vast, zodat het er niet af kan vallen in de cachebehuizing. Neem een magneet aan een touwtje mee. Hopelijk lukt het je om de cache sneller uit de cachebehuizing te krijgen, dan om de puzzel te maken. Wellicht ten overvloede maar blijf zoveel mogelijk van de cachebehuizing af en probeer deze niet te bewegen of te openen, want ik wil graag dat alle planken aan de schuur blijven zitten en dat de schuur niet kapot gaat. De cache moet gewoon door 1 van de 2 openingen naar buiten komen met behulp van je magneet. Met een magneetstok gaat dit niet lukken, de magneet moet echt aan een touwtje zitten.

De openingen zijn afgedicht om ervoor te zorgen dat vogels zich niet in de cachebehuizing gaan nestelen. Er zijn twee kleine openingen. Draai de houten schijven een stukje opzij om de openingen toegankelijk te maken. Draai ze na het loggen weer terug voor de openingen.

De cache is niet beschikbaar op 31 december ivm vuurwerk.

START DE PUZZEL

Als je de cache gevonden hebt, mag je de banner plaatsen.

banner voor GC88X83

<a href="https://coord.info/GC88X83" target="_blank"><img src="https://img.geocaching.com/cache/e601e017-80d8-467b-88e7-a1d2f70d7bcc.jpg?rnd=0.8281306" alt="banner voor GC88X83" title="Hudson eekhoorn" width="300"></a>FTF: Draatje
STF: Geops
TTF: Henri/HeinHudson squirrel

You cannot find a cache at the above coordinates, you will only get very wet here.

The Hudson squirrel is also called red squirrel. A confusing name, because that's the name of 'our' squirrel. This species is a bit smaller than our red squirrel and has much shorter feathers on its ears. Although they eat mostly plant-based food, Hudson squirrels sometimes catch small animals such as young rabbits. These animals are sometimes hunted because of their fur. These animals are considered harmful in the US for young planting because they often bark off young trees. One subspecies - the Mount Graham squirrel - is seriously endangered. The scientific name for the Hudson squirrel is Tamiasciurus hudsonicus. It is found in North America, from Alaska and Quebec to New Mexico. He mainly eats seeds and nuts.
source: WNF

This wheelchair-accessible cache can be logged from the fire gate. Do not enter gardens, do not enter private grounds. Only log between 9 a.m. and 8 p.m. because of the neighbors. Tighten the cover securely so that it cannot fall off in the cache housing. Take a magnet with you on a string. Hopefully you manage to get the cache out of the cache housing faster than the time it takes you to complete the puzzle. Perhaps unnecessarily, but stay away from the cache housing as much as possible and try not to move or open it, because I want all shelves to stay on the shed and that the shed doesn't break. The cache simply has to come out through 1 of the 2 openings using your magnet. This will not work with a magnetic stick, the magnet must really be tied to a string.

The two holes in the cache are closed with two pieces of wood, to ensure that birds will not use this cache to make a nest. Turn the pieces of wood carefully, to make the holes accessible. After logging, please turn the pieces of wood in front of the holes, to keep the birds out.

Because of fireworks, this cache will be unavailable on December 31st.

START THE PUZZLE

Once you have found the cache, you can place the banner.

banner for GC88X83

<a href="https://coord.info/GC88X83" target="_blank"><img src="https://img.geocaching.com/cache/e601e017-80d8-467b-88e7-a1d2f70d7bcc.jpg?rnd=0.8281306" alt="banner for GC88X83" title="Hudson squirrel" width="300"></a>

Additional hints:
Take a magnet with you on a string (patience is a good thing).
Tighten the cover securely so that it does not fall off in the cache housing. Just a little stronger than you might think.
Keep the logrol around, don't fold.

Additional Hints (Decrypt)

Arrz rra (xyrvar) zntarrg nna rra gbhjgwr zrr (trqhyq vf rra fpubar mnnx).
Qennv qr ubhgra fpuvwira ibbe qr bcravatra ibbemvpugvt rra xyrva fghxwr bcmvw.
Qennv urg qrxfry ina urg cbgwr fgrivt infg, mbqng urg re avrg inans inyg va qr pnpuroruhvmvat.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.