Skip to content

Rešovské vodopády Virtual Cache

Hidden : 10/18/2020
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Rešovské vodopády

Říčka Huntava, která pramení ve Stříbrných Horách u Horního Města, vyhloubila na horním toku skalnaté údolí s četnými kaskádami a několika vodopády, největšími v Nízkém Jeseníku. Územím, které je od r. 1966 chráněným přírodním výtvorem, můžete projít přes dřevěné lávky a schody. V roce 2013 bylo jejich okolí vyhlášeno Národní přírodní rezervací .
Rešovské vodopády se nacházejí na říčce Huntavě 8 km od Rýmařova a jsou jedním z nejoblíbenějších cílů turistů. Pod vodopády kdysi pracoval vodní mlýn. V kaňonovitém údolí se kolem vodopádů zachovaly původní jedlobučiny s kapradinami, mechová společenstva stinných skal a padlých kmenů.

Vodopády tvoří asi dvě stě metrů dlouhá, zhruba deset metrů široká kaňonovitá soutěska, jejíž stěny se tyčí do dvacetimetrové výšky. Voda říčky Huntavy postupně padá z několika stupňů, z nichž ten nejvyšší měří okolo deseti metrů.

Tato romantická přírodní lokalita je turisticky oblíbeným místem. Proto byla v údolí zřízena trasa, která provádí pěší návštěvníky nejkrásnějšími partiemi údolí a skalního kaňonu podél toku Huntavy, což je umožněno systémem dřevěných mostů, schodů a lávek doplněným vyhlídkami na nejpozoruhodnější partie. Trasa vede po značené turistické stezce.

  • Výška: 10 metrů a 3 metry
  • Průtok: 200 l/s
  • Mohutnost: 2000 a 600 m*l/s
  • Tok: Huntava
  • Nadmořská výška: 440 - 450 m n. m.
  • Geologický podklad: porfyroid
  • Genetický typ: sekundární, strukturní
.... Mezi skalnatými stěnami se ve dvou kaskádách řítí do hloubky 20 metrů potok Huntava a tvoří tak Rešovské vodopády. Jen jednou za sto let prý voda utichne a vodopád se na krátký čas zastaví. V tu chvíli se mezi skalami objeví zlatá brána, která vede do podzemní říše obývané bytostmi moudřejšími než všechna lidská poznání. Od pradávna se na tomto místě scházeli učenci přesvědčeni, že za zlatou bránou je uložen kámen mudrců. Ten prý stačí jen uvidět a do člověka vstoupí paměť celého světa. Po staletí však lidé marně vyhlíželi den, kdy zazáří zlatá brána, protože když se někomu podařilo spatřit vytoužený kámen mudrců, nesměl nikdy nikomu prozradit, kdy se tak stalo. Ještě nedávno se v kraji říkalo moudrým lidem, že "prošli Rešovským vodopádem".....


Pro uznáni logu je potřebné se vyfotit s vodopádem v pozadí. Logy bez fotografie budou po 14 dnech bez milosti smazány!
Nechci tady dávat nějaké podmínky, jako že se vyfotografujte se svým napsaným nickem, s dnešními novinami, s namalovanými vodopády, se svou tchýní a podobnými blbinami. Prostě záleží na svědomí každého, zda Rešáky navštíví a přiloží fotku aktuální, nebo doma z gauče přiloží fotku z doby, kdy tady byl před 10 kg....
Každopádně je to místo, které stojí za to navštívit jej kdykoliv, v jakémkoliv ročním období.
Přeji všem, aby "prošli Rešovským vodopádem".

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and December 31, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)