Skip to content

<

Katedrála sv. Václava

A cache by pompav Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/03/2020
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/b017a252-63b9-4abd-88a3-ea121bed4b4f.png  Dóm nebo také katedrála sv. Václava se tyčí na Václavském náměstí, v areálu bývalého přemyslovského hradu a tvoří už skoro osm set let významnou dominantu Olomouce.

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/2115605d-66cc-418c-b1d3-1bcaaa361593.png  Saint Wenceslas Cathedral or Dome can be found on Wenceslas square in the area of former Přemyslid castle and it is an important dominant of Olomouc for nearly eight hundred years.

 

 

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/b017a252-63b9-4abd-88a3-ea121bed4b4f.png  Se stavbou kostela začal olomoucký kníže Svatopluk na začátku 12. století. V roce 1130 stavbu dokončil a vysvětil biskup Jindřich Zdík, který byl rovněž velký diplomat a v tehdejší Evropě výjimečná a uznávaná osobnost. O rok později (30. června 1131) sem biskup Zdík přenesl olomoucké biskupství z kostela sv. Petra, který stál až do roku 1792 v místech dnešní filozofické fakulty a rektorátu Univerzity Palackého.

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/2115605d-66cc-418c-b1d3-1bcaaa361593.png  The construction of the church started Duke Svatopluk at the beginning of the 12th century. In 1130, the construction was completed and consecrated by Bishop Jindřich Zdík, who was also a great diplomat and an exceptional and respected personality in Europe at that time. A year later (30th June 1131) Bishop Zdík transferred the Olomouc bishopric from the Church of Sts. Peter, who stood until 1792 at the site of today's Faculty of Arts and Rectorate of Palacký University.

 

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/b017a252-63b9-4abd-88a3-ea121bed4b4f.png  Chrám sv. Václava byl od 12. století několikrát přestavěn. O tom, jak tehdy vypadal, si můžete udělat představu například ze Zdíkovy pečeti.

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/2115605d-66cc-418c-b1d3-1bcaaa361593.png  St. Wenceslas Cathedral was rebuilt several times since the 12th century. You can get an idea of what he looked like from the seal of Zdík.

 

 

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/b017a252-63b9-4abd-88a3-ea121bed4b4f.png  Na ní zůstalo zachováno vyobrazení kostela se dvěma věžemi. Dodnes můžeme vidět půdorys Zdíkovy stavby v dnešním chrámovém trojlodí, ve kterém původní chrámovou stavbu připomínají úzké vedlejší chrámové lodě.

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/2115605d-66cc-418c-b1d3-1bcaaa361593.png  On this seal was preserved a picture of the church with two towers. To this day we can see the ground plan of Zdík's building in today's three-nave church, in which the original church building is reminiscent of narrow adjoining naves.

 

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/b017a252-63b9-4abd-88a3-ea121bed4b4f.png V letech 1589-1595 nechal biskup Stanislav Pavlovský přistavět k chrámu třetí věž, která je dnes, po neogotické přestavbě, se svými 100m výšky druhou nevyšší kostelní věží v České republice. V roce 1617 se rozhodl chrám upravit i kardinál František z Dietrichštejna. Dal postavit nové zaklenuté barokní presbyterium o rozměrech 35 na 23 metrů a tím prodloužil chrámový prostor o více než dvojnásobek. Kardinál také vybudoval pod presbytářem novou kryptu.

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/2115605d-66cc-418c-b1d3-1bcaaa361593.png  Between 1589-1595 Bishop Stanislav Pavlovský had the third tower added to the church, which is today, after a neo-gothic reconstruction, with its 100m height the second tallest church tower in Czech Republic. In 1617 Cardinal Francis of Dietrichstein decided to modify the church. He built a new vaulted Baroque presbyterium measuring 35 by 23 meters, thus extending the temple space by more than double. The Cardinal also built a new crypt under the presbytery.

 

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/b017a252-63b9-4abd-88a3-ea121bed4b4f.png  V kryptě za pamětní deskou je uloženo srdce olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana Habsburského, bratra císaře Františka I., který Olomouc miloval. 
Krypta bývá otevřena pro veřejnost.

 

 

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/2115605d-66cc-418c-b1d3-1bcaaa361593.png  The crypt - behind the plaque - holds the heart of Olomouc Archbishop Rudolf Jan of Habsburg, brother of Emperor Franz I, who loved Olomouc. 
The crypt is usually open to the public.

 

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/b017a252-63b9-4abd-88a3-ea121bed4b4f.png  Po neogotické přestavbě v letech 1883-1890 získal chrám svou dnešní podobu, která přinesla změnu hlavního průčelí a také tří vysokých věží ve stylu francouzské katedrální gotiky.

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/2115605d-66cc-418c-b1d3-1bcaaa361593.png  After the neo-gothic reconstruction in 1883-1890, the church gained its present appearance, which brought a change of the main facade and also three high towers in the style of French cathedral gothic.

 

 

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/b017a252-63b9-4abd-88a3-ea121bed4b4f.png  Pro uznání logu musí být splněna tato podmínka: 
Ke svému logu přidej fotografii sebe (nebo své GPS) s Dómem. Podmínku musí splnit každý, logy bez fotografie budou smazány.

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/2115605d-66cc-418c-b1d3-1bcaaa361593.png  The following condition must be met for the log to be approved: 
Add a photo of yourself (or your GPS) with the Dome to your log. Everyone has to fulfill this condition, logs without a photo will be deleted.

 

Zdroj: Internet

Za pomoc s listingem děkuji Chasseur.cz a TeamSinatra za překlad.

 

 

 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.