Skip to content

Ljubljanica Virtual Cache

Hidden : 08/21/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ljubljanica je reka v osrednji Sloveniji, v južnem delu Ljubljanske kotline in desni pritok Save. Izvira iz več kraških izvirov v bližini Vrhnike, prečka celotno Ljubljansko barje, teče skozi mesto Ljubljana in po južnem robu Ljubljanskega polja ter se po 41 km pri naselju Podgrad izliva v Savo.

Posebnost Ljubljanice je njeno obsežno kraško zaledje, ki sega na jugu vse do Snežnika in slovensko-hrvaške meje. V kraških izvirih na jugozahodnem robu Ljubljanskega barja pritekajo na površje vode iz Notranjskega podolja in Pivške kotline, kjer se vode kraške Ljubljanice pod različnimi imeni pojavljajo na dnu kraških polj. Ker naj bi bilo teh ponikalnic šest, so ljudje začeli reko imenovati reka sedmerih imen. Sedmera imena Ljubljanice so Trbuhovica, Obrh, Stržen, Rak, Pivka, Unica in Ljubljanica.

Ljubljanica in celotno Ljubljansko barje sta izjemno zanimiva predvsem z arheološkega in tudi zgodovinskega vidika. Med najzanimivejše najdbe sodijo sledovi koliščarske kulture (5. do 3. tisočletje pr. n. št.), ob poglabljanju struge okrog leta 1900 pa so našli tudi številne predmete iz bakrene, bronaste, železne in rimske dobe.

Po legendi naj bi se do Vrhnike po Ljubljanici peljali tudi Argonavti, ki so pod vodstvom Jazona s Črnega morja in Save pripluli do izvira Ljubljanice. Na tem mestu naj bi ladjo razstavili in jo na ramenih po kopnem prenesli do obale Jadranskega morja.

Za vpis najdbe zaklada je treba opraviti dve zelo lahki nalogi:

1. Fotografirajte se na eni od podanih točk vzdolž Ljubljanice in napišite katera ta točka je.

2. Na fotografiji priloženi vašemu vpisu naj se vidi reka in vaša roka, s katero ste oblikovali črko L (kot Ljubljanica). Primer fotografije je v galeriji.

Seveda veste kaj se bo zgodilo z vpisi, ki ne bodo vsebovali obeh zahtev 😁

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG

The Ljubljanica (pronounced [ljuˈbljáːnitsa]) is a river in the southern part of the Ljubljana Basin in Slovenia. The capital of Slovenia, Ljubljana, lies on the river. The Ljubljanica rises south of the town of Vrhnika and outflows in the Sava River about 10 kilometres (6.2 mi) downstream from Ljubljana. Including its source Ljubljanica is 41 km in length.

The Ljubljanica is the continuation of several karst rivers that flow from the Prezid Karst Field (Slovene: Prezidsko polje) to Vrhnika on the surface and underground in caves, and so the river is poetically said to have seven names (six name changes): Trbuhovica, Obrh, Stržen, Rak, Pivka, Unica, and Ljubljanica.

The Ljubljanica has become a popular site for archaeologists and treasure hunters to dive for lost relics and artefacts. Locations in the river between Ljubljana and Vrhnika have offered up pieces of history from the Stone Age to the Renaissance, from local ancient cultures to the Romans and the Celts. The most interesting finds are traces of Pile Dwellers (Slovene: koliščarji) culture (5th to 3rd millennium BC), and numerous objects from the Copper, Bronze, Iron and Roman periods.

According to Greek mythology, the ancient Greek hero Jason in his quest to find the Golden Fleece, with his ship named Argo and his companions  the Argonauts, sailed from  the Black Sea to the Danube, up the Sava River and finally up to the Ljubljanica source. Since they  couldn’t go any further, the Argonauts disassembled their ship and carried it on their shoulders to the Adriatic Sea. 

Easy login tasks needed for cache entry:

1. In order to log this virtual cache you have to take a photo at one of the given points along the Ljubljanica river and write which one is it.

2. On the picture a hand shaped like a letter "L" (as in Ljubljanica) and the river itself must be seen (check example picture).

Picture must be attached in your log! If both conditions aren't accomplished the log will be deleted without warning to the poster.

(don't send the picture via mail or message-center)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Virtualni zaklad 2.0 - 2019/2020

Ta zaklad je eden od virtualnih zakladov, ki so bili v omejenem številu ustvarjeni med 4. junijem 2019 in 4. junijem 2020. Le 4.000 geolovcev je dobilo možnost postaviti svoj virtualni zaklad. Preberite Geocaching Blog za več informacij o virtualnih priznanjih 2.0.

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)