Skip to content

Pāvilostas promenādes skulptūra Virtual Cache

Hidden : 08/26/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LAT

Pāvilostas novadpētniecības muzejam, bijušajai Loču mājai, kopā ar laivu novietni un Sakas upes bruģi ir piešķirts vietējās nozīmes valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss (Valsts aizsardzības Nr. 8661). Ēkām un krasta bruģa kompleksam gadsimtu garumā bijusi svarīga loma pilsētas kā ostas attīstībā un izmantošanā. ERAF atbalstīto projektu "Pretplūdu aizsargbūves-promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem". Projekts veiksmīgi noslēdzies ar Sakas upes krasta nostiprināšanu, muzeja apkārtnes labiekārtošanu un muzeja pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, apgaismojuma izveidi promenādē, laivu nolaišanas vietu un centrālo skulptūru. Promenādes kopgarums ir aptuveni 200 metri.

Lai piereģistrētu šo slēpni kā atrastu:

1. Uz skulptūras jāatrod teksts, jāsaskaita VISI vārdi;

2. Iegūtā summa jāievada sertifikācijas čekerī, iepriekš identificējoties tajā ar savu segvārdu.

3. Jums jāuzņem fotogrāfija, kurā redzama skulptūra ar jums vai jūsu slēpņošanas niku vai GPS iekārtu. Uzņemto foto pievienojiet savam logam.

 

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/a3545e0e-d966-4a83-9739-683335d89c12_l.jpg

 

ENG

The Pāvilosta Local History Museum, the former Pilot House, together with the boat shed and the pavement of the Saka River have been granted the status of a nationally protected cultural monument (State Defense No. 8661). Buildings and the coastal paving complex have played an important role in the development and use of the city as a port for centuries. ERAF -supported project "Construction of a flood defense building-promenade to prevent flood risk and improve access to the building and piers of the Pavilosta Local History Museum". The project has been successfully completed by strengthening the bank of the Saka River, improving the museum surroundings and making the museum accessible to people with special needs, creating lighting on the promenade, a boat launch site and a central sculpture. The total length of the promenade is about 200 meters.

In order to register this cache as found:

1. Find the text on the sculpture, count ALL the words;

2. Fill the sum in the checker, identification with your nickname;

3. You must take a photo of the sculpture with you or your nickname or GPS device and add it to your log.


You can validate your puzzle solution with certitude.

 

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (Decrypt)

Nonf chfrf/obgu fvqrf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)