Skip to content

<

Istedløven / Der Idstedt-Löwe / The Isted Lion

A cache by MAS83 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/10/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

 

Istedløven

Istedløven blev skabt i årene 1858-1862 af H.W. Bissen. Den skulle markere den danske sejr i 1. Slesvigske krig (1848-1850), hvor slaget på Isted Hede blev et af krigens sidste, og blodigste slag, med over 6400 døde og sårede.

Den 25. juli 1862 blev Istedløven indviet, på 12 års-dagen for Slaget ved Isted. Officielt var den tænkt som noget der skulle samle dansk- og tysksindede i Slesvig, men af de tysksindede blev det opfattet som en provokation.

I 1864 kom så 2. Slesvigske krig, også kendt som krigen i 1864. Kort inde i krigen, blev Slesvig besat af Tyskland og Østrig, og da Flensborg nu ikke længere var under dansk styre, begyndte de lokale at pille Istedløven ned. De nye lokale myndigheder brød dog ind og fik fjernet løven uden at den tog skade.

Løven blev herefter transporteret som Tysk trofæ til Berlin, hvor den stod ved "Zeughausmuseum" i Berlin fra 1868-1878, hvorefter den blev flyttet til et kadetakademi i Lichterfelde.

Her stod den indtil 2. verdenskrigs afslutning i 1945, hvor en dansk journalist så den. En aftale mellem USA og Denmark fik flyttet Istedløven til København som krigsbytte.

Her stod den så indtil 2009, hvor byrådet i Flensborg bad om lov til at få den tilbage på sin oprindelige plads, her på Flensborg Gamle Kirkegård. Dette gik den danske stat med til, og den 10. september 2011 blev Istedløven indviet på sin oprindelige plads.

Således er Istedløven en af de mest berejste skulpturer, og gik fra at være årsag til stor splittelse imellem Dansk- og Tysksindede i grænseområdet, til at blive symbolet på det gode og tætte samarbejde på tværs af grænsen.

Logkrav:

For at logge denne cache, skal du tage et billede af Isted Løven og dig selv hvor du "klapper" løven. Dit ansigt behøver ikke at være med på billedet. Du må gerne være kreativ i din fortolkning af logkravet, bare sørg for at man kan se det er Istedløven. (Altså ingen nærbilleder af dig der klapper sokkelen, hvor man ikke kan se at det er Isted Løven)

Der Idstedt-Löwe (Kindly translated by GerandKat)

Die Skulptur Isted-Löwe wurde zwischen 1858 und 1862 vom dänischen Bildhauer H.W. Bissen erschaffen. Mit dieser Sklulptur sollte ein Zeichen gesetzt werden, für das Ende der Schleswig-Holstein-Erhebung (1848-1850), in dem eine der blutigsten Schlachten (Schlacht von Isted) mit über 6400 Toten und Verwundeten geführt wurde,

Am 25. Juli 1862, dem 12. Jahrestag  der Schlacht von Isted wurde der Isted-Löwe enthüllt. Er war als offizielles Zeichen für die Vereinigung der dänischen und deutschen Bevölkerung in der Region angedacht, jedoch wurde er von der deutschen Bevölkerung als Provokation wahrgenommen.
 
Kurz nach der Besetzung Schleswigs von Deutschland und Österreich, brach 1864 der erste Einigungskrieg aus. Flensburg stand nicht mehr unter dänischer Herrschaft und die Einheimischen begannen mit dem Abbau des Isted-Löwen.
Die neue Regierung griff schnell ein und lies den Isted-Löwen ohne Beschädigungen entfernen.

Als deutsche Trophäe wurde er dann nach Berlin transportiert, wo er 1868-1878 im Zeughausmuseum untergebracht und anschließend in die Kaserne in Lichterfelde verbracht wurde.
Hier blieb er bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 1945, wo Ihn ein dänischer Journalist entdeckte. Über ein Abkommen zwischen den USA und Dänemark wurde der Isted-Löwen als Kriegsbeute nach Kopenhagen verschickt.

Bis 2009 befand sich die Skulptur in Kopenhagen, bis die Stadt Flensburg die dänische Regierung bat, die Skulptur wieder hier auf dem alten Friedhof in Flensburg an seinen ursprünglichen Platz zu verbringen. Die dänische Regierung stimmte zu und am 10. September 2011 wurde der Isted-Löwe an seinem ursprünglichen Platz enthüllt.

So wurde eine der am meist gereisten Skulpturen vom Streitpunkt zwischen dänischer und deutscher Bevölkerung zum Symbol für die gute und enge Zusammenarbeit über Grenzen hinaus.
 
Logbedingungen:


Um diesen Cache loggen zu dürfen, macht ein Foto vom Löwen und Euch selbst wie ihr den Löwen "streichelt".
(Gesicht oder andere Identifikationsmerkmale müssen nicht gezeigt werden) Seid dabei so kreativ, wie Ihr möchten, aber stellt sicher, dass zu erkennen ist, dass es sich um den Isted Löwen handelt. (Es werden keine Nahaufnahme akzeptiert, auf dem nicht zu erkennen ist, dass es der Isted Löwe ist!.)

The Isted Lion

The Isted Lion was made between 1858-1862 by H.W. Bissen. The intention was for it to mark the end of the First Schleswig War (1848-1850), where the Battle of Isted was one of the last, and bloodiest battles, with over 6400 dead and wounded.

July 25th, 1862 The Isted Lion was revealed, on the 12 year anniversary of the Battle of Isted. Officially it was meant as something to unite the Danish and German population in the area, but the German population saw it as a provocation.

In 1864 the Second Schleswig War broke out. Shortly after was Schleswig occupied by Germany and Austria, and as Flensburg no longer was under Danish rule, te locals started dismantling the Isted Lion. The new local govenment quickly interferred and removed the Isted Lion without harming it.

The Isted Lion was then transported to Berlin as a german trophy, where it was placed at the "Zeughausmuseum" in Berlin 1868-1878, after which it was moved to the barracks in Lichterfelde.

Here it stayed until the second world war ended in 1945, where a Danish journalist spotted it. A deal between the USA and Denmark got the Isted Lion sent to Copenhagen as war loot.

It was placed in Copenhagen until 2009, where the city council of Flensburg asked the Danish government to bring it back to its original place, here in the old cemetery in Flensburg. The Danish government agreed, and September 10th 2011 the Isted Lion was revealed on its original place.

And that's how one of the most well travled sculptures went from being the point of contention between the Danish and German locals, to become the symbol of the good and close cooperation across the border.

Logging requirement:

To log this cache you must attach a picture of the lion and yourself, where you are "petting" the lion. Your face is not required to be on the photo. Be as creative as you want with how you do it, just make sure you can see it's the Isted Lion. (I.E not a close up of you petting the block it rests on, where you can't see it's The Isted Lion.)

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.