Skip to Content

<

Auschwitz

A cache by Miszczus Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/19/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Please see the task before logging!
Zobacz zadanie do wykonania zanim zalogujesz znalezienie!

  KL Auschwitz-Birkenau

Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Szoa. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy.

Bezpośrednim powodem utworzenia obozu była powiększająca się liczba aresztowanych masowo Polaków i przepełnienie istniejących więzień. Pierwszy transport Polaków dotarł do KL Auschwitz 14 czerwca 1940 r. z więzienia w Tarnowie. Początkowo miał to być kolejny z obozów koncentracyjnych, tworzonych przez nazistów już od początku lat trzydziestych. Funkcję tę Auschwitz spełniał przez cały okres swego istnienia, także gdy - od 1942 r. - stał się równocześnie jednym z ośrodków „Endlösung der Judenfrage” (ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej) - nazistowskiego planu wymordowania Żydów zamieszkujących okupowane przez III Rzeszę tereny.

Podział Auschwitz

W 1944 r., w szczytowym okresie działania, obóz składał się z trzech części:

Auschwitz I, utworzonego w 1940 r. na terenie i w budynkach przedwojennych polskich koszar;
Auschwitz II-Birkenau, największego z całego kompleksu, utworzonego w 1941 r. na terenie odległej od Oświęcimia o 3 km wsi Brzezinka, z której wysiedlono polską ludność, a zabrane im domostwa rozebrano. W Birkenau naziści wybudowali też większość urządzeń masowej zagłady;
Auschwitz III. W latach 1942-1944, głównie przy różnego rodzaju niemieckich zakładach przemysłowych a także gospodarstwach rolniczo-hodowlanych, powstało ponad 40 podobozów, wykorzystujących niewolniczą siłę roboczą więźniów. Największy z nich o nazwie Buna utworzyono w 1942 r. 6 km od obozu Auschwitz I, przy zakładach syntetycznej gumy i benzyny Buna-Werke. Zostały one wybudowane w czasie wojny przez niemiecki koncern IG Farbenindustrie, któremu SS dostarczało więźniów do pracy.

Interessengebiet

Wszystkie obozy i podobozy Niemcy odizolowali od świata zewnętrznego i otoczyli ogrodzeniem z drutu kolczastego. Teren administrowany przez komendanta i kontrolowany przez esesmanów z załogi KL Auschwitz przekraczał obszar znajdujący się w obrębie drutów. Zajmował powierzchnię 40 kilometrów kwadratowych (tzw. Interessengebiet — strefa interesów), rozciągającą się wokół obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau.

Miejscową ludność, Polaków i Żydów mieszkających w sąsiedztwie tworzonych obozów wysiedlono. Część ich domostw wyburzono a w pozostałych zamieszkali oficerowie i podoficerowie SS z załogi obozowej i ich rodziny. Na terenie przyobozowym władze obozowe zorganizowały zaplecze techniczne obozu, warsztaty, magazyny, biura a także koszary dla esesmanów.

 

 

ZADANIE:

W pobliżu koordynatów zobaczysz tablice upamiętniające więźniów obozu, którym udało się przeżyć. Prześlij mi poprzez centrum wiadomości przynajmniej trzy imiona i nazwiska tych osób. Nie dodawaj do logu żadnych zdjęć ukazujących odpowiedzi do zadania. Fajnie jak dołączysz do wpisu zdjęcie siebie w pobliżu koordynatów, ale nie jest to konieczne, by zaliczyć znalezienie. Nie musisz czekać na zgodę po wysłaniu odpowiedzi. Jak coś będzie nie tak, to się skontaktuję. Wpisy bez spełnienia warunków mogą zostać usunięte bez ostrzeżenia. Teren jest otwarty w godzinach 4:00-22:00.

 


 

 KL Auschwitz-Birkenau

All over the world, Auschwitz has become a symbol of terror, genocide, and the Holocaust. It was established by Germans in 1940, in the suburbs of Oswiecim, a Polish city that was annexed to the Third Reich by the Nazis. Its name was changed to Auschwitz, which also became the name of Konzentrationslager Auschwitz.

The direct reason for the establishment of the camp was the fact that mass arrests of Poles were increasing beyond the capacity of existing "local" prisons. The first transport of Poles reached KL Auschwitz from Tarnów prison on June 14, 1940. Initially, Auschwitz was to be one more concentration camp of the type that the Nazis had been setting up since the early 1930s. It functioned in this role throughout its existence, even when, beginning in 1942, it also became the largest of the death camps.

Division of the camp

The first and oldest was the so-called "main camp," later also known as "Auschwitz I" (the number of prisoners fluctuated around 15,000, sometimes rising above 20,000), which was established on the grounds and in the buildings of prewar Polish barracks;

The second part was the Birkenau camp (which held over 90,000 prisoners in 1944), also known as "Auschwitz II" This was the largest part of the Auschwitz complex. The Nazis began building it in 1941 on the site of the village of Brzezinka, three kilometers from Oswiecim. The Polish civilian population was evicted and their houses confiscated and demolished. The greater part of the apparatus of mass extermination was built in Birkenau and the majority of the victims were murdered here;

More than 40 sub-camps, exploiting the prisoners as slave laborers, were founded, mainly at various sorts of German industrial plants and farms, between 1942 and 1944. The largest of them was called Buna (Monowitz, with ten thousand prisoners) and was opened by the camp administration in 1942 on the grounds of the Buna-Werke synthetic rubber and fuel plant six kilometers from the Auschwitz camp. On November 1943, the Buna sub-camp became the seat of the commandant of the third part of the camp, Auschwitz III, to which some other Auschwitz sub-camps were subordinated.

Interessengebiet

The Germans isolated all the camps and sub-camps from the outside world and surrounded them with barbed wire fencing. All contact with the outside world was forbidden. However, the area administered by the commandant and patrolled by the SS camp garrison went beyond the grounds enclosed by barbed wire. It included an additional area of approximately 40 square kilometers (the so-called "Interessengebiet" - the interest zone), which lay around the Auschwitz I and Auschwitz II-Birkenau camps.

The local population, the Poles and Jews living near the newly-founded camp, were evicted in 1940-1941. Approximately one thousand of their homes were demolished. Other buildings were assigned to officers and non-commissioned officers from the camp SS garrison, who sometimes came here with their whole families. The pre-war industrial facilities in the zone, taken over by Germans, were expanded in some cases and, in others, demolished to make way for new plants associated with the military requirements of the Third Reich. The camp administration used the zone around the camp for auxiliary camp technical support, workshops, storage, offices, and barracks for the SS.

 

TASK:

Near the coordinates you will see plaques commemorating the survivors of the camp. Send me by message center at least three names and surnames of these people. Do not add to log any photos showing the answers to the task. It will be nice if you add a photo of yourself near the coordinates, but it is not necessary to log the cache. You don't have to wait for log permission after sending the answers. If something is not ok, I will contact you. Logs without fulfilled tasks may be deleted without warning. Area is open from 4 AM till 10 PM.

 


Źródło: http://auschwitz.org/en/

Zdjęcie na licencji: CC BY 2.0

 

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (Decrypt)

Avr gemron zvrp ovyrgh ol qbgemrp qb gnoyvp.
Lbh qba'g unir gb ohl n gvpxrg gb ernpu cyndhrf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.