Skip to content

Laurin & Klement Virtual Cache

Hidden : 06/04/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


"JEN TO NEJLEPŠÍ JE DOSTATEČNĚ DOBRÉ"

Tak jako v českém divadle a filmu se stala legendou dvojice Voskovec a Werich, v propagaci Československa se proslavili cestovatelé Hanzelka a Zikmund, tak v průmyslu se jistě výborně uvedla dvojice Laurin a Klement. Oba byli technici, konstruktéři, podnikatelé, průkopníci motorismu a automobilismu. Každý, kdo usedá za volant jakékoliv škodovky, si samozřejmě nedokáže okamžitě představit, že mladoboleslavský závod na jejich výrobu by jistě nebyl tím, čím je, anebo by možná vůbec nebyl, kdyby se o jeho zrod a další rozmach nezasloužila právě dvojice Václav Laurin a Václav Klement. Ale je tomu tak. Těmto mužům patří prvenství. Tato otázka se samozřejmě netýká jen majitelů škodovek, ale každého z nás. Kdo tedy byli muži s těmito odlišnými příjmeními a shodnými křestními jmény?

Setkání

Václav Laurin (*27. 9. 1865) začínal svoji vynikající kariéru průkopníka českého automobilového průmyslu jako strojní zámečník. Lépe řečeno vyučil se strojníkem a v roce 1893 s úspěchem obstál v Drážďanech při zkouškách z obsluhy parních strojů. Jeho další kroky vedly do Turnova, kde se stal společníkem Josefa Krause, majitele místní dílny na seřizování bicyklů. Říká se, že Laurin byl vyrovnaným a skromným mužem, který již jako mladík udivoval svým obrovským nadáním pro techniku. Nešlo jen o profesi, ale přímo o vášeň ke kolům. Tato láska ho pak seznámila s další velkou osobností českého podnikání, kterým byl Václav Klement.

O tři roky mladší Klement (*16. 10. 1868) pocházel z Velvar. Vyučil se knihkupcem. Zní to možná divně, že zrovna člověk zabývající se knihami, respektive jejich prodejem, se stane významným průmyslníkem, ale život to prostě umí i takto zařídit. Stalo se to tak, že když se Klement posléze stal majitelem knihkupectví v Mladé Boleslavi, byly v jeho obchodě na prodej nejen knihy, ale rovněž jízdní kola. Klement s Laurinem se zřejmě setkali náhodou, ale faktem je, že oba rádi sportovali, přesněji řečeno - těšili se z jízdy na kolech. Není také bez zajímavosti, že se doplňovali, protože Klement byl spíše typem manažera, který se vyznačoval nekompromisním přístupem k zaměstnancům i k sobě samému a někdy uměl "pořádně" vybuchnout, když řešil lajdáctví či nějaký prohřešek v dílnách nebo v obchodě.

Výroba bicyklů a první český motocykl

Když se Laurin v polovině 90. let devatenáctého století seznámil s Klementem, přijal jeho nabídku, že by spolu mohli založit závod, spíše dílnu, ve které by se zabývali opravami jízdních kol a vším, co dnes zahrnuje výraz komplex servisních služeb. První dílnu si zřídili v Mladé Boleslavi. To se psal rok 1895. V této dílně bicykly úspěšně seřizovali a posléze i sami vyráběli. První bicykl byl pojmenován Slávia. Klement, jenž zpočátku ve svém knihkupectví prodával i součástky na kola, údajně chtěl právě tento slovanský název jejich prvního produktu, aby tak mohl vyjádřit svůj protest proti urážce českého jazyka, kterého se mu dostalo od jedné německé firmy z Ústí nad Labem. Když totiž Klement poslal této firmě česky psaný dopis s dotazem, zda by se kola mohla opravovat v jejich zařízení, napsali mu, aby se vyjadřoval "... v nějakém srozumitelném jazyce". Laurin s Klementem si rozdělili úlohy tak, že první se staral o technickou stránku jejich podnikání, zatímco druhý o komerční aktivity. Posléze Klement prodal své knihkupectví, aby utržené prostředky mohl investovat do rozšíření společného dílenského prostoru. V roce 1895 se Klement vydal na cestu do Francie, odkud přivezl "motorovou dvoukolku" a spolu se svým společníkem se pustili do výroby prvních českých motocyklů, které si během krátké doby získaly skvělou pověst v celé Evropě. Týkalo se to nejen obchodně-technických aspektů, nýbrž i sportovní sféry.

V této souvislosti možno připomenout, že to byl český závodník Václav Vondřich, který s motocyklem značky Laurin & Klement (L & K) vyhrál tehdy nejpopulárnější závod Coup Internationale des motocyklettes na silničním okruhu u francouzského Dourdanu.

Největší automobilka v mocnářství

V roce 1905 již měla firma L & K ve svém výrobním programu 14 typů motocyklů a dále jej pak ještě rozšířila o produkci lehkých osobních automobilů. V následujícím roce přišly na pořad také nákladní automobily a dokonce autobusy. Firma se rozrůstala, takže v roce 1907 již zaměstnávala přes 600 pracovníků. Oba muži v jejím čele se ovšem stále zamýšleli nad otázkou, jak zefektivnit produktivitu, zejména cestou vyššího zapojení metod sériové výroby. O tom, jakou jim právě tato dodnes aktuální problematika dělala starosti, jistě svědčí i Klementova slova, která si zapsal v roce 1910 do svého deníku: "Ačkoliv produkce a prodej v Rakousko-Uhersku uspokojivě stoupají, nesmíme být pro budoucnost spokojeni. Informace ze zámoří vzbuzují pozornost a je nutné udělat kroky, které by čelily americkému nebezpečí. Navrhují projekt, kterým se zabývám už dlouhou dobu. Specializovaní výrobci součástí mohou vyrábět levněji než ti, kteří je vyrábějí všechny. Moje myšlenka směřuje ke sjednocení výrobců v zemi s cílem najít společného producenta pro válce odlévané z hliníku, bronzu a oceli, pro výrobu radiátorů, kuličkových ložisek, karoserií a tak dále. Tyto specializované továrny by patřily všem výrobcům a výtěžek by se dělil vzhledem k hodnotě výrobku. Heslem je sériová výroba. Žádná továrna nemůže být úspěšná, jestliže nevyrobí ročně nejméně sto velkých a pět set malých vozů." Když se začala rozvíjet výroba automobilů, stal se Laurinův a Klementův podnik fakticky největší automobilkou v celém rakouském mocnářství. Měl charakter akciové společnosti, jejímž generálním ředitelem se stal Václav Klement, zatímco Václav Laurin působil jako technický ředitel.

V roce 1925 došlo ke sloučení firmy Laurin & Klement s největším strojírenským subjektem, kterým byla plzeňská firma Škoda. Klement i nadále zůstával štikou celého českého automobilového podnikání, neúnavně prosazoval moderní varianty další výstavby podniku. Byl také velmi aktivní ve sdružení ASAP, což byla společnost pro výrobu a prodej automobilů. Na Mladoboleslavsku bylo z jeho podnětu a pod jeho organizační taktovkou postaveno i několik vodních elektráren pro veřejnost, což do značné míry napomohlo k elektrizaci celého kraje.

Laurin

Nejedenkrát se různí znalci moderní historie českého průmyslového prostředí pokoušeli o stručnou charakteristiku obou mužů. Všichni se vždy shodovali, že šlo o bezesporu největší průkopníky automobilismu v celém tehdejším Rakousko-Uhersku, kteří obdobně jako americký Henry Ford neváhali investovat aktiva firmy do jejího dalšího rozvoje s tím, že budoucnost spatřovali zásadně ve výrobě velkých sérií s minimálními náklady. Žel, pro takový způsob výroby neexistovaly v tehdejším mocnářství patřičné možnosti, takže zůstalo jen u představ. Ale i toto nesplněné přání si uměli vynahradit, když se snažili vyrábět motorová vozidla na maximálně vysoké kvalitativní úrovni - a to většinou na přání zákazníků. Pokud se někdo zajímal o to, zda mezi Laurinem a Klementem panovaly i nějaké rozdílné rysy, tak možno říci, že ano. Jak už bylo shora naznačeno, první z obou mužů byl klidné, vyrovnané povahy, který byl studnicí nápadů na technická vylepšení, a to i v době, kdy už vlastně byl také "velkým společným šéfem". Často ho bylo vidět v montérkách mezi mechaniky, což měl osobně mnohem raději než vysedávání v kanceláři. Vždyť například do prvního lehkého automobilu z roku 1905 - populární dvoumístné voituretty s dvouválcovým motorem - zabudoval svůj vlastní zapalovací systém. Za Laurina hovoří i výčet technických prvenství. Jen stručně: firma L & K v roce 1906 jako první v Čechách začala se sériovou výrobou motorových vozidel, v roce 1909 přišla s prvním speciálním leteckým motorem a prvním osmiválcovým motorem ve střední Evropě a v roce 1913 s prvním motorovým pluhem v Rakousku-Uhersku schopným tovární výroby.

Klement

Druhý z obou společníků se vykazoval vlastnostmi náročného řídicího manažera a mimořádně schopného obchodníka v jedné osobě. Václav Klement se velmi dobře pohyboval na zahraničních trzích. Byl výborně vybaven nejen znalostmi z národního hospodářství a komerčních oborů, ale i jazykově. Hovořil německy, francouzsky, anglicky a rusky. Byl to on, kdo vedle velkých sportovních úspěchů, které dělaly firmě výbornou reklamu (56 prvních, 59 druhých a třetích míst v 64 evropských motocyklových soutěžích v letech 1899 - 1904), velmi dovedně prosazoval zájmy firmy L & K. Stačí dodat, že mezi lety 1899 až 1910 z jejich továrny bylo například expedováno na čtyři tisíce motocyklů a že celá polovina její produkce šla do Ruska, třetina do ostatních částí rakouské říše a pouze pětina se prodala v Čechách a na Moravě. Nutno také zdůraznit, kromě motocyklů a osobních vozidel brány firmy L & K opouštěly rovněž různé užitkové vozy o nosnosti 2 až 4 tun, omnibusy pro 22 pasažérů a úzké poštovní automobily.

Pod okřídleným šípem

V roce 1924 zachvátil podnik požár, což znamenalo sice dočasné, ale přece jen značné oslabení firmy. O rok později podnik získala Akciová společnost, dříve Škodovy závody a název Laurin & Klement přestal existovat. Nové firemní jméno pak již bylo Akciová společnost, dříve Škodovy závody, automobilka v Mladé Boleslavi. Její produkty dostaly místo tradičního znaku L & K nové logo, a sice symbol okřídleného šípu. Od roku 1930 společnost nesla název ASAP, akciová společnost pro automobilový průmysl, Mladá Boleslav. Za druhé světové války se produkce osobních automobilů snížila a závod přešel na válečnou výrobu. Ačkoliv byly tovární objekty v květnu 1945 poškozeny leteckým bombardováním, již v listopadu zde byla výrobní činnost opět obnovena. Václav Laurin skonal 4. prosince 1930 a jeho společník Václav Klement 13. srpna 1938. Oba měli krásný sen o velikosti českého automobilového průmyslu se sériovou výrobou. Dnes se jim vyplnil.

Nu a ke keši.

<

K uznání logu stačí splnit tři lehké úkoly:

1.Vyfotit sebe či svou GPS s pány Laurinem a Klementem na výchozích souřadnicích.

2.Vyfotit sebe či svou GPS s veteránem značky Laurin & Klement či Škoda ve zdejším muzeu nebo pokud se vám nebude chtít navštívit tak foto s nápisem "ŠKODA MUZEUM" před hlavním vchodem.

3.Poblíž výchozích souřadnic se nachází "Lípa republiky" na níž se nachází datový údaj.Ten odešlete na e-mail : virtualkamb@seznam.cz , do předmětu emailu napište ve formátu X.X.XXXX onen údaj.Do textu e-mailu napište svůj nick.

Logy, které nesplní tyto podmínky, budou smazány!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN

Now, about the cache. To successfully log this cache, you have to fulfil the following three tasks:

1. Take a picture of yourself or your GPS with Laurin and Klement at the starting coordinates.

2. Take a picture of yourself or your GPS with a veteran motorcycle Laurin & Klement or veteran car Škoda in the local museum or, if you don't want to visit the museum, take a picture of yourself and the inscription "ŠKODA MUZEUM" in front of the main museum entrance.

3. Near the starting coordinates there is a "national lime tree" on which you find a date. Your task is to send it to: virtualkamb@seznam.cz. Write the date in the e-mail subject in the format X.X.XXXX. Write your nick in the e-mail body.

Logs which do not meet these conditions will be deleted!!!

<

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)