Skip to Content

<

Maria Kunic - świdnicka astronomka

A cache by artana7 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/12/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


PL POLSKI OPIS

Maria Kunic (Cunitia, Kunicia, Cunitz, Kunitz) ur. 29 maja 1610 w Świdnicy, zm. 22 sierpnia 1664 w Byczynie. Córka Marii Schultz i doktora medycyny i filozofii Henryka Kunitza (Cunitiusa), który był legniczaninem.
Otrzymała staranne wykształcenie, znała język grecki, łacinę, francuski, niemiecki, polski, włoski i hebrajski, interesowała się m.in. medycyną, matematyką, astronomią i historią. W wieku 19 lat spotkała matematyka i astronoma Eliasza Kreczmara. Dzięki tej znajomości Maria przeniosła swoje wcześniejsze zainteresowania astrologią na problem ówczesnej astronomii, jakim była zapoczątkowana przez Kopernika debata nad budową Wszechświata. W 1630, po śmierci ojca Marii, wyszła za mąż za Eliasza. Wraz z nim wspólnie obserwowała (z dachu swojego domu w Świdnicy) planety: Wenus i Jowisza, pracując w nocy, a śpiąc w dzień. Ze względu na jej dokonania zwano ją „Śląską Pallas” oraz „Drugą Hypatią”, a jej praca, „Urania Propitia”, wydana własnym sumptem w Oleśnicy w 1650 roku, będąca udoskonaleniem Tablic rudolfińskich Keplera, przyniosła jej sławę europejską. Napisała ją w Łubnicach, niedaleko klasztoru w Ołoboku, gdzie wraz z mężem znalazła schronienie w czasie wojny trzydziestoletniej. „Urania Propitia” zawierała nowe tablice astronomiczne, tzw. efemerydy oraz w bardziej jasny i prosty sposób rozwiązywała (korygując wcześniejsze obliczenia) „problem Keplera”, który zagęszczał maksymalnie sfery w przestrzeni trójwymiarowej. W 1656 roku, podczas pożaru Byczyny, spaliła się większość jej dorobku naukowego: notatek i rękopisów.

Maria i Eliasz prowadzili kilkuletnią korespondencję z Janem Heweliuszem, a następnie z francuskim astronomem Ismailem Bouillaudem. Jej listy przechowywane są w Bibliotheque Nationale de France oraz w Bibliotheque de l’Observatoire w Paryżu. Znany jest też fakt jej korespondencji z Johannem Albrechtem Portnerem z Ratyzbony oraz z sekretarzem królowej Polski, Pierre’em Desnoyersem. Maria Cunitz owdowiała w roku 1661 i potem zaprzestała działalności naukowej.

W czasach nowożytnych na jej cześć nazwano jeden z nielicznych kraterów uderzeniowych na Wenus – Cunitz, a także jedną z planetoid – (12624) Mariacunitia.

31 marca 2009 r. w pobliżu wciąż istniejącego domu Pod Złotym Chłopkiem, gdzie mieszkała i prowadziła swoje obserwacje, stanął jej pomnik.

Aby zalogować kesza należy spełnić dwa warunki:
1. Współrzędne wskazują pomnik - ławeczkę Marii Kunic, gdzie astronomka trzyma swoje dzieło, zmierz jego grubość jak na zdjęciu. Odpowiedź prześlij do mnie poprzez mój profil. Nie zamieszczaj tego w logu.
2. Zrób zdjęcie Marii Kunic z widocznym Twoim GPS'em lub Tobą. Zdjęcie dołącz do swojego loga.
Logi bez wysłanej odpowiedzi i załączonego zdjęcia będą kasowane.

EN ENGLISH DESCRIPTION

Maria Cunitz was born on 29 May 1610 in Świdnica, died on 22 August 1664 in Byczyna. Her parents were: Maria Schulz and Henry Cunitz (MD and philospher from Legnica).

She was well educated, speaking multiple languages (greek, latin, french, german, polish, italian and hebrew). She was interested in medicine, maths, astronomy and history. A the age of 19 she met mathematician and anstronomer Elias Kretschmar. Thanks to this aquintance she moved her interest from astrology to contemporary astronomy problems like construction of universe. In 1960, when her father died, she got married to Elias. Together with him she was observing (for the roof of their house in Świdnica) planets like Venus and Jupiter, working during the night and sleeping during a day.

She was called „Silesian Pallas” and „Second Hypatia”, and her work „Urania Propiitia” published in Oleśnia in 1650 (which was improvement of Kepler's rudolf's tables) brought her european fame.

In 1956, during a fire in Byczyna, most of her paperwork burned.

Maria and Elias were writtig letters to John Hevelius, and with french astronomer Ismail Bouillaund. Her letters are kept in Bibliotheque Nationale de France and in Bibliotheque de l’Observatoire in Paris. She was also witing letters to Johann Albert Portner from Ratyzbone and a secretary of polish king Pierre Desnoyers. Maria Cunits widowed in 1661 and then stopped her scientific activity.

In her honor one of craters on Venus was called Cunitz and one of the planetoids Mariacunitia.

On 31 march 2009 her monument was built next to still existing house „Under The Gold Men”, where she was living and working.

To log the cache:

1. On the coordinates there is a monument of Maria Cunitz. The astronomer is holding her book. Please measure the book, as shown on the photo, and send the answer to my profile. Don't put the answer in your log

2. Take a photo of Maria Cunitz with your GPS or You, attach to your log.

Logs without the answer and photo will be removed.

 

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.