Skip to Content

<

Městečko Palermo usíná

A cache by emloic Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/19/2019
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Městečko Palermo je společenská hra, se kterou se snad každý z nás alespoň jednou v životě setkal. Je určena většinou pro 8 a více osob a není k ní potřeba žádného speciálního vybavení. Každý z hráčů by však měl být dobrým řečníkem, aby dokázal ostatní přesvědčit o své nevině. Ze svých zkušeností víme, že i když to tak nemusí na první pohled vypadat, její průběh může výt velmi napínavý a emotivní :D. Protože se jedná o hru velmi oblíbenou, její pravidla se můžou lišit. Pro nezasvěcené do této fajnové hry na dlouhé chvíle zde stručně shrneme pravidla 😉

Taaaakže….. Bylo, nebylo městečko Palermo, jehož jste se stali obyvateli….

Je mezi námi většina slušných obyvatel, ale také jistá tajná skupinka vrahů a skupinka rovněž tajných policistů. Osud předurčil, kdo je pouhým obyvatelem, policistou či vrahem. Jisté je pouze to, že proti sobě stojí občané s policisty proti vrahům. Ti každou noc terorizují městečko tím, že některého z jeho obyvatel zavraždí. Obyvatelé a policisté se proto snaží vypátrat a zbavit se vrahů a tím zachránit město. Naproti tomu vrazi usilují o úplné zlomení odporu a vyhlazení městečka, které by jim tak padlo zcela do rukou. Nesmí však svoji zločineckou totožnost prozradit, naopak se snaží na někoho ji svrhnout, označit ho vrahem, přesvědčit o tom ostatní a zlynčovat ho. Občané s policií se naopak snaží na základě vyšetřování policie, stop nebo chyb vrahů a logického úsudku vymýtit z města zločin.

 

Hráči

Hráčů je potřeba tolik, aby policie nebo mafie nemohla hned zpočátku získat výrazně navrch. Dobrou volbou bude např. pro 10 hráčů určit 2 mafiány, 2 policisty a 6 občanů. Špatná volba poměru sil se může projevit velmi rychlým vítězstvím jedné ze stran. Sami jistě brzo najdete optimální rozložení pro váš kolektiv. Celkový počet hráčů je omezený pouze z hlediska místa a komunikace - hráči si musí navzájem dobře rozumět. s tím souvisí rozestavení a navození atmosféry hry. Hráči si sesednou do kroužku. Zvlášť bude stát pouze Osud, to jest nestranný moderátor, který určuje, kdo bude mít jakou funkci, a celkově bude dohlížet na úroveň průběhu hry a řídit jej.

 

Zahájení

Hru zahájí Osud vyřčením pokynu „Městečko Palermo usíná!”. V ten okamžik všichni sklopí hlavy a zavřou nebo zakryjí si oči. Osud vstoupí doprostřed kruhu, obejde několikrát dokola a přitom např. poklepáním určí vrahy a policisty. Technicky to provede tak, že vyhlásí určování vrahů, určí je, vyhlásí určování policistů a vybere i je. Musí to zvládnout nenápadně, aby ”funkcionáře” neprozradil ostatním. Doporučuji z tohoto důvodu vždy ještě nakonec obejít kolečko navíc. Osud řekne městečku, kolik policistů a vrahů určil. Tím jsou karty rozdány a hra může začít.

 

Herní cyklus

Hra se sestává z dnů a den se chápe tak, že začíná nocí, kdy vrahové vraždí a policisté pátrají, a pokračuje dnem, kdy se rozbíhá veřejná diskuse, obviňování, obhajování či popravy. Pokud se většina shodne na tom, že už se nic nevymyslí, Osud, který pouze pasivně stranou poslouchá, nechá městečko usnout a vše se znovu opakuje. A to do té doby, než jedna ze stran vyhraje.

 

Konec hry

1) Občané vyhrají jedině v tom okamžiku, kdy zemře poslední z vrahů. V ten moment Osud hru ukončí s konstatováním, že vyhrálo městečko.

2) Vrazi vyhrají tehdy, zbydou-li v městečku pouze oni. Nebo tehdy, zbyde-li vrah a občan, neboť dříve či později by se muselo jít spát a vrah by občana zabil (bude upřesněno později). Osud opět v tento okamžik ukončí hru a oznámí vítězství vrahů. Pozor však na situaci, kdy zbydou vrahové a občané a policisté jsou již mrtvi. Hra ještě nekončí, protože občané pořád ještě mohou vrahy zlikvidovat při denní diskusi.

3) Remíza může nastat pouze tehdy, zbydou-li pouze vrah a policista. Není to však častý jev. Osud vyhlásí remízu.

 

Průběh dne v Palermu

Osud tedy právě rozhodl, kdo bude plnit jakou roli, a vystoupil z kruhu. Městečko spí. Osud vyzve vrahy, aby se probudili. Vrazi se probouzejí a musí se potichu, tak, aby se neprozradili, shodnout, koho z městečka zabijí. Dohadují se, např. ukazováním prstem na potencionální oběť. Když Osud pozná, že se shodli, koho zabít, vyzve vrahy, aby usnuli.

Poté vyzve policisty, aby se probudili. Ti se, stejným způsobem jako před chvílí vrazi, táží Osudu, je-li jimi vybraná osoba vrahem. Vybírají v prvním kole namátkou a v dalších dnech potom už na základě podezření získaných ze dne z diskuze. Pokud se trefili a podezřelý byl skutečně vrahem, onen podezřelý se již rána nedožije. Osud může případně na policisty ihned kývnout, zda vrahem byl, či nikoliv. Policisté dopátrali a Osud je nechá usnout.

 Vzápětí probudí celé městečko s tím, že vždy mrtva je osoba označená vrahy a pokud policisté správně odhalili vraha, je mrtev i on. Od chvíle, kdy někdo zemře, je považován za záhrobí a NESMÍ již dále do hry mluvit. Záhrobí prostě mlčí a stejně tak Osud nesmí prozradit, jakou funkci zemřelý zastával. Městečko se tedy probudilo a zjistilo, kdo z jeho řad zemřel.

Nyní nastává ta nejzajímavější část hry, denní diskuse. Městečko začne obviňovat, obhajovat, vysvětlovat atd. svoje názory na to, kdo jakou funkci plní, proč se chová tak, jak se chová, co z toho vyplývá, koho a proč odstranit. Občané a policisté se přitom snaží vymýtit vrahy, vrazi zase potajmu pod hrozbou prozrazení pozabíjet občany a policisty. Je na každého schopnostech, aby přesvědčil ostatní, že někdo je vrah, nebo aby se obratně vymluvil ze svého podezření a ještě ho svalil na někoho jiného apod. Osud musí hlídat, aby se diskuze nezvrhla v překřikování nebo hádku. Je na něm, jak si pořádek udrží, např. povinným hlášením se o slovo. Osud ale nijak jinak do debaty nezasahuje, nikam ji obsahově nesměruje, je přísně nestranný a hlídá opravdu jen formální stránku diskutování. V dobře sehraném a slušném kolektivu vlastně celou dobu mlčí a pozoruje stranou a jenom občas řídí něčí popravu.

Návrh na popravu kohokoliv může dát kdokoliv. Musí ovšem mít dostatečnou podporu pro svůj záměr. Tedy přesvědčit ostatní, proč právě onoho člověka zabít. Postup je následující: ten, kdo chce někoho zabít, tuto skutečnost veřejně nahlas oznámí. Iniciativy se chopí Osud. Zeptá se, kdo si přeje smrt onoho obžalovaného. Pokud je podpora návrhu (zvednutí rukou) mizivá, zruší Osud celý proces a hra pokračuje dál. Pokud je podpora většinová, nebo zhruba poloviční, dá osud šanci obžalovanému na obhajobu. Zde je potřeba citlivé posouzení se strany Osudu. Pokud se obžalovaný vykroutí, rozvede širší debatu na nějaké téma či jeho popravu kolektiv zamluví, Osud se nebude dále angažovat a nechá hře volný průběh. Pokud naopak obžalovaný neví, co říct nebo mluví scestně a nikdo nehodlá o ničem diskutovat, ale většina chce vraždit, dá Osud hlasovat. Obžalovaný sám o sobě nehlasuje a ve zbytku se musí najít nadpoloviční podpora pro vraždu. Pokud se najde, je obžalovaný mrtev, je v záhrobí a nesmí do hry vůbec mluvit (může ale klidně dál sedět v kroužku a poslouchat). Jinak hra pokračuje dál. Tento princip soudu je založen na tom, že umí-li se někdo svojí obhajobou vykroutit z procesu, má právo přežít. Zdůrazňuji ovšem, že je potřeba citlivé posouzení ze strany Osudu.

Denní diskuse může trvat do vyřešení hry. Pokud se ale ještě hraje a nikdo nejeví zájem dále rozumně diskutovat nebo se většina shodne na tom, že je čas jít spát, Osud tak vyhlásí. Nechá městečko usnout a další den se opakuje totéž co předchozí - vrazi se opět probouzí a vraždí, policisté s novými poznatky z diskuze vyšetřují dalšího podezřelého atd.

zdroj: Palermo.pdf. Michal Macháček [online]. [cit. 2019-07-19]. Dostupné z: http://www.michalmachacek.cz/palermo/palermo.pdf


 

A teď k samotnému luštění…

Abyste získali souřadnice ke keši, musíte si teď zahrát trošku pozměněnou podobu této hry.

V kruhu stojí 10 lidí, Osud stojí mimo kruh. Osud Vám prozradil, že v kruhu jsou 2 policisté a 2 vrazi.

Víte také to, že muž v červeném je nevinný občan.

Za dne si vždy vyslechnete tři výpovědi různých lidí z kruhu, kde právě jedna je pravda, zbylé dvě jsou vždycky lži.

Když je člověk zabit, musí vystoupit z kruhu a není už součástí hry a ani už není ničím sousedem.

 

Tak jdeme na to… „Městečko Palermo usíná!°

„Městečko Palermo se probouzí.“

Černý je mrtev, zbývá 9 osob.

Den č.1

Červený: „Oba mí sousedé jsou pouzí občané“.

Žlutá: „Jsem si jistá, že jeden z mých sousedů je vrah“.

Modrý: „Jsem nevinný občan“.

 

„Městečko Palermo usíná!“

„Městečko Palermo se probouzí.“

Modrý je mrtev, zbývá 8 osob.

Den č. 2

Fialová: „Oba mí sousedé jsou nevinní“.

Zelená: „Alespoň jeden z mých sousedů je vrah.“

Tyrkysová: „Šedý je vrah“.

 

„Městečko Palermo usíná!“

„Městečko Palermo se probouzí.“

Červený a Hnědý jsou mrtví, zbývá 6 osob.

Den č. 3

Zelená: „Po mé levici sedí nevinný občan“.

Oranžová: „Vrahem je Tyrkysová“.

Žlutá: „Alespoň jeden z mých sousedů je vinen“.

 

„Městečko Palermo usíná!“

„Městečko Palermo se probouzí.“

Oranžová je mrtvá, zbývá 5 osob.

Den č. 4

Tyrkysová: „Vrah sedí po mé levici“.

Šedý: „V noci jsem slyšel naproti rámus, vrahem je Zelená.“

Fialová: „Vrah je mým sousedem“.

 

„Městečko Palermo usíná!“

Tyrkysová a Žlutá jsou mrtvé, Osud vyhlašuje, že městečko Palermo vyhrálo.

 

 

N 50° (první zabitý vrah). [(ten, kdo dvakrát řekl pravdu + 472)*2]

E 012° (druhý zabitý vrah +23). [(součin těch, kteří dvakrát lhali*8) / (první, kdo byl poté, co řekl pravdu, hned zabit) +182]

 

Additional Hints (Decrypt)

Wnxb wn irqry, mr znz zvg ilfbxrub xnznenqn, nyr mr nm gnxuyr...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.