Skip to content

Gamla riksväg 91 #130 Mo Mystery Cache

Hidden : 08/04/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Gamla riksväg 91

Denna serie med cacher leder dig längs med den gamla sträckningen av den väg som mellan 1962 och 1986 hette riksväg 91 och sträckte sig mellan Överhörnäs och Åsele. I folkmun kallades den rätt och slätt för ”Nittiettan” och det händer än i dag att den fortfarande kallas så.

Före 1962 var vägen en del av länshuvudväg 351 mellan Örnsköldsvik och Vilhelmina.

Efter 1986 bytte vägen namn till Länsväg 348, i dagligt tal ”Treförtiåttan”.

På 1960-talet byggdes vägen om, blev bredare, asfalterades och fick på många ställen en något annorlunda sträckning än den gamla vägen hade. Bygget tog många år och startade i södra delen och fortsatte norrut allt eftersom.

Några sträckor blev helt annorlunda jämfört med den gamla länshuvudvägen/riksvägen. Bland annat blev det ny sträckning förbi Överhörnäs istället för igenom.

Nya vägen drogs även genom Skortsjö, Mo och Flärke i stället för att gå genom Moliden och trafiken behövde då inte heller längre gå under den trånga järnvägsviadukten i Moliden (som dock fortfarande finns kvar och används).

I Sörböle byggdes en järnvägsviadukt för den nya vägsträckningen och korsningen mellan järnväg och riksväg 91 blev äntligen planskild. Tidigare hade korsningen varit i samma plan.

I början av 1980-talet byggdes en förbifart i Bredbyn och Bredbyborna slapp äntligen den tunga trafiken genom samhället.

Riksvägar i Sverige

Riksvägar i Sverige kallas de vägar som har vägnummer från 1 till och med 99. Riksvägarna håller ofta en relativt hög standard och passerar ibland genom flera län. Riksvägar med låga nummer ligger i söder och de med höga nummer ligger i norr.

År 1961 lades det svenska riksvägssystemet om. Vissa tidigare riksvägar blev Europavägar. Kvarvarande riksvägar, ofta med nya sträckningar, skyltades från 1962 med vita nummer mot blå botten.

1985 genomfördes en del förändringar, då exempelvis riksväg 28, 47, 53 och 68 samt E66 infördes eller ändrades. Några degraderades till länsvägar också, bland annat riksväg 91 som blev länsväg 348.

En kort myst där du behöver svara på en fråga och skriva in svaret i certitude nedan.

FRÅGA: Hur många ampere står angivet på elskåpet?
Du kan validera din pussellösning med certitude.

Additional Hints (No hints available.)