Skip to Content

<

Pískové jámy

A cache by JJ Stars Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/10/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pískové jámy - V Pískových

…..tak a máme tu něco malinko z hodin dějepisu, tentokráte o Pískových jamách, které se nacházejí nad železniční tratí v obci Sobíňov. Každý z místních toto místo jistě zná, ale možná již méně z nás ví, proč má takový název. Tak zkuste……. správně něco s pískem to má společného.

V minulém století se tu totiž dobýval pro slévárnu v železárnách na Starém Ransku a to až do roku 1928. Poté tu na obecním pozemku ve stráni stála dvě nuzná obydlí, vyřazený železniční vagon a komediantská maringotka, kde bydlela rodina Janečkova a Kavajzova. Po osvobození se obě rodiny přestěhovaly mezi prvními do pohraničí. V 50. letech minulého století byl členy svazu mládeže pozemek upraven na hřiště pro odbíjenou a jiné sportovní akce, mimo jiné se zde také scházeli i členové místního skautského oddílu a později i pionýrského oddílu u táboráku.   Současnou podobu dostalo hřiště v roce 2006, kdy byl položen asfaltový povrch a postavena bouda na vybavení.

Z vyprávění pamětníků jsme se dozvěděli o plánech na vybudování železniční zastávky, zde v Pískových jamách. Nakonec z toho, na přání občanů okolních vesnic sešlo a zastávka byla vybudována v Sopotech, odkud je to na mše do kostela přece jen o něco blíže.

Pokud se Vám bude chtít, můžete zkusit najít v lese u trati pozůstatky studánky, která byla postavena při stavbě trati, a vedly k ní tři schůdky, voda se používala pro parní lokomotivy.

A teď k samotné schránce, která se nachází nedaleko hřiště. K jejímu otevření stačí vyluštit jednoduchý hlavolam, prosím nepoužívejte sílu, ale trochu popřemýšlejte. Vše potřebné k otevření máte po ruce a v nápovědě. Přejeme příjemný odlov.

 


... and so we have a little bit of history lessons, this time about Pískové jámy, which are located above the railway line in the village Sobinov. Each of the locals certainly knows this place, but maybe less of us know why it has such a name. So try ……. Your right! Something with sand it has in common.

In the last century it was conquered for a foundry in the ironworks in Staré Ransko until 1928. Then there were two poor dwellings on the municipal land in the hillside, a discarded railway carriage and a comedian caravan, where the Janeček and Kavajz family lived. After the liberation, both families moved to the frontier. In the fifties of the last century, the members of the youth union land were converted into a playground for volleyball and other sports events, among other things, also met members of the local scout troop and later the pioneer troop at the campfire. The course took its current form in 2006, when the asphalt surface was laid and the equipment shed was built.

From the stories of witnesses, we learned about plans to build a railway station, here in Pískové jamy. Finally, at the wishes of the citizens of the surrounding villages came together and the stop was built in Sopoty, from where it is a mass to the church after all a little closer.

If you wish, you can try to find in the forest near the track, the remains of a well that was built during the construction of the track and led to it by three steps, the water was used for steam locomotives.

And now to the box itself, which is near the playground. Just open a simple puzzle to open it, please don't use force. Everything you need to open is at hand. We wish you a pleasant find.

Additional Hints (Decrypt)

*iynfgaíx*preiraá páen

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.