Skip to Content

<

Zivot v bridlicovem podzemi

A cache by Algen.cz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/23/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Život v břidlicovém podzemí


Při prohlídce Flascharova dolu si možná všimnete bílých váčků o velikosti třešně, které vypadají, jako by byly z vaty. Jsou to kokony pavouka mety temnostní, běžného obyvatele jeskyní a starých důlních děl. Samička hlídá zavěšený kokon ve tvaru hrušky s 300 až 400 vajíčky až do vylíhnutí mláďat. Většinou bývá na vhodném místě několik kokonů vzdálených jen pár centimetrů od sebe.

Meta temnostní žije jen ve vlhkých prostorách a díky tomu se na kokonech sráží kapičky vody. Při nasvícení, třeba jen hornickým kahanem, se kokony třpytí, jako by byly posety malými drahokamy. Horníci se s nimi potkávali a považovali je za zapomenuté měšce důlních permoníků. Chránili je a neodvážili se je poškodit, protože věřili, že by jim to přineslo neštěstí. A rozhněvat permoníky si určitě nechtěli. 

Letouni

Důlní díla již v době těžby začínají objevovat a kolonizovat různé druhy organizmů. A pokud štoly zůstanou přístupné i potom, když je lidé po svém pracovním úsilí opustí, mohou se stát trvalým či přechodným obydlím pro celou řadu živočichů. K nejnápadnějším a často velmi početným obyvatelům patří jediní aktivně létající savci, tedy letouni. Ve střední Evropě jsou reprezentováni netopýry a vrápenci. V dolech po těžbě břidlice, v okolí naučné stezky, bylo zatím nalezeno 8 druhů ze 27 žijících v České republice. U nás žijící netopýři se živí převážně různými druhy hmyzu, ale také pavouky, sekáči nebo stonožkami. Tato potrava je v zimě téměř nedostupná, tak část našich netopýrů odlétá na jih jako ptáci. Ale většina se přizpůsobila a tráví zimu pravým zimním spánkem neboli hibernací. Do podzemí se letouni ukrývají nejen v době zimního spánku (od listopadu do dubna), ale také v čase jarních a podzimních přeletů. Na podzim se zde netopýři i vrápenci páří a samci mohou zůstávat ve štolách a jeskyních celoročně. Podzemní úkryty využívá k hibernaci jen asi polovina v ČR žijících druhů. Ostatní se ukrývají do dutin ve stromech, v lidských stavbách nebo do skalních štěrbin. Všichni netopýři a vrápenci patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů a chráněna jsou dle zákona i jejich sídla, a to přirozená i uměle vytvořená. V čase zimního spánku je nejlepší ochranou pro letouny zachování klidu na zimovišti. Nevhodné je také rozdělávání ohňů ve štolách nebo u jejich ústí. Kouř natažený do štoly se hromadí u jejího stropu, kde většina netopýrů hibernuje. Netopýři se v zakouřeném prostoru budí a v zimním období může odvětrání podzemního prostoru trvat i několik týdnů.

Netopýr brvitý
Středně velký druh se širokými křídly a velkýma ušima, na jejich vnějším okraji má přibližně ve dvou třetinách výšky pravoúhlý zářez. Na hřbetě převládá narezavělý až hnědočerný odstín a srst vypadá jako rozcuchaná. Letní kolonie bývají ve hřebenech střech, na půdách a zde jsou většinou volně v prostoru. Zimuje jednotlivě i v malých skupinách hlouběji v podzemí. Loví nízko, ve střední výšce nad loukami a vodou. Potravou jsou pavouci, motýli, síťokřídlí a mouchy, ale často i letu neschopné formy bezobratlých, které sbírá hlavně z listí stromů. Je nejhojnějším druhem ve zdejších štolách.

Vrápenec malý
Nejmenší evropský vrápenec. Původně vysloveně jeskynní druh začal pravděpodobně již ve středověku pronikat do lidských staveb a díky tomu se šířil Evropou víc na sever. Zimuje v teplejších štolách. I když se vrápenci malí seskupují v zimních koloniích, tak mezi nimi zpravidla nedochází k tělesnému kontaktu. Visí volně zavěšeni v typické poloze, zabaleni do blanitých křídel. Neumí šplhat jako praví netopýři, a tak potřebují mít do míst, kde zimují nebo odpočívají, volný průlet. Loví za letu mezi stromy nízko nad zemí (1-5 m), většinou až pozdě v noci malé brouky, mouchy, můry, síťokřídlé a pavouky. Nejvyšší stáří vrápence malého, prokázané na území ČR, je 29 let. Ve zdejších štolách patří k hojnějším druhům a v posledních letech jeho početnost stoupá.

Netopýr velký
Jeden z největších evropských netopýrů s rozpětím širokých křídel téměř půl metru. Původně jeskynní druh, snášející dosti široké rozmezí teplot, s oblibou žije v lidských sídlech. Letní kolonie (výjimečně přes 1000 jedinců) osídlují takřka výhradně půdy větších budov. Loví v lesním prostředí až 20 km od denních úkrytů. Více než 80 % potravy tvoří nelétavé formy hmyzu, především střevlíci, larvy jiných brouků, které sbírají ze země nebo na kmenech stromů. Ve štolách v okolí Oder patří k nejhojnějším druhům. Může se dožít až 39 let.


Mýty a pověry
O netopýrech se traduje mnoho mýtů a pověr. Pravděpodobně je to tím, že jsou aktivní zejména v noci, rádi se schovávají v nedostupných  škvírách, na půdách a v zimě si letí odpočinout do jeskyní a starých důlních děl. To vše vzbuzovalo od pradávna v lidech fantazii, která podnítila tradování různých pověstí, mýtů a pověr. Nejrozšířenější jsou pověry o netopýrech zamotávajících se lidem do vlasů:

  • Když se netopýr zamotá dívce do vlasů, tak se děvče nikdy nikdy nevdá.
  • Když netopýr pozná člověka, který se upsal čertu, tak se mu zamotá do vlasů a jeho duši odnese do pekla.
  • Jestliže pastevec usne na pastvině bez čepice, tak mu netopýr vysaje mozek a on do tří dnů zemře.

Dnes již víme, že tyto pověry se nezakládají na pravdě. Netopýři při orientaci v prostoru používají tzv. echolokaci – vysílají zvukové signály, zvuky se odráží od okolí a netopýři je zpětně zachycují. I za letu ve tmě mají netopýři pomocí echolokace přesný přehled o svém okolním prostoru a dokáží se vyhnout i pohyblivým překážkám. Zajisté by si nepřáli přistát někomu na hlavě…

Mezi další originální, dnes již naprosto překonané pověry patří např. :

  • Vypitím krve z netopýra lze dočasně získat schopnost létat.
  • Kdo si natře tvář netopýří krví, získá schopnost vidět a číst v úplné temnotě.
  • Spálená netopýří křídla smíchaná s tukem slouží jako mast proti horečce.

A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Pravdou je, že netopýři jsou velmi zajímavá zvířata. 


Jak na kešku?


Je to jednoduché, finálka je na souřadnicích N 49° 38.ABA E 017° 49.CDC

A ... netopýr velký se může dožít až 3A let

C ... vrápenec malý loví ve výšce 1-C m nad zemí

DB ... počet vrápenců malých na fotce na informační tabuli

Additional Hints (Decrypt)

mn cbgbxrz, h cngl yvcl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.