Skip to content

<

Fossiler i Lidköping

A cache by famv17 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/11/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Fossiler i Lidköping

Ordovicium kallas perioden för 440-510 miljoner år sedan.
De flesta kontinenterna samlades fortsatt på södra halvklotet under namnet Gondwana. I slutet av perioden hade denna superkontinent lagt sig vid sydpolen och delvis täckts av inlandsisar. Laurentia (Nordamerika), Sibirien och Baltica (Nordeuropa) låg nära ekvatorn där klimatet var varmt. Havsnivån var hög för att sedan sjunka vid slutet av perioden när vattnet bands i isarna på Gondwana.


Avlagringar av sediment:
Det bildades mycket sediment under perioden. Sediment kan vara organiska som bland annat lera, sand och vulkanaska, men också organiska som torv och kalkskal. Olika järnoxider som fälldes ut, gör att lagren blivit antingen röda eller grå.
Sedimenten transporteras oftast med vatten och avlagras (sedimenterar) på botten av vattendrag, på botten av sjöar, längs stränder, i deltan, på havsbotten eller i våtmarker. I dessa sediment hamnar ofta döda organismer, eller delar av döda organismer, som kan bli begravda av ytterligare sediment. Sedimenten kan bli väldigt tjocka, ibland flera kilometer.

De undre delarna utsätts för ett högre tryck och ibland högre temperatur som gör att sedimenten konsolideras (förstenas). Vid gynnsamma förhållanden kan då organismen omvandlas och bevaras som fossil. Sedimenten kan också förbli mer eller mindre lösa, men ofta förstenas de och omvandlas till bland annat lerstenar, lerskiffrar, sandstenar, kalkstenar, förstenad torv och tuffer. Det är i dessa lösa sediment eller bergarter som vi hittar fossil.

Fossil av Djur:
För det mesta bevaras endast hårda rester av djuret, som kotor eller en del av en käke. Det är sällan som hela djur eller mjuka partier av kroppen bevaras. Av de miljarder fisködlor som levt under jordens historia har man hittat ett par hundra fossil av hela djur. Få av dessa har bevarade mjukdelar.
Landlevande djur blir sällan fossil eftersom djuret måste hamna i vatten och bäddas in i bottenslammet för att kunna bli ett fossil.

Från levande marina djur till fossil:
  • När djuren dött sjönk den til havets botten. Där löste bakterier upp mjuka delar och asätare åt av den, men skelettet som var hårt blev liggande på bottnen.
  • Bottnen växte uppåt när små partiklar i vattnet sjönk och ansamlades på bottnen. Skelettet blev inbäddat i ett tjockt lager bottenslam.
  • Ett högt tryck från bottnen ovanför pressade ihop skelettet. Efter lång tid förstenades och bottnen genom det höga trycket, men också genom kemisk inverkan. Det marina djuret blev ett fossil.
  • Långt senare fördes lagren upp till markytan genom geologiska händelser, så vi kan knacka fram fossilet och analysera dom.
    Djurlivet under Ordovicium var ännu artrikare än under Kambrium.
Arterna var stora med kraftiga skal. Trilobiter(fig1) var fortfarande vanliga med jätteexemplar på upp till 30 cm storlek.
Mängder av ortoceratiter(fig2), som är en grupp bläckfiskar med koniska skal, finns bevarade.
Övriga lämningar är musselliknande brachiopoder och snäckor(fig3).För att logga den här cachen, skicka mig svaret på följande frågor:
(Du skall inte skriva svaren i din logg)

1. Vid ovanstående koordinater står du vid fasaden på butiken vid biljettautomaten. Vilken typ av fossil är det här bakom de blå cirklarna? Beskriv också de fossiler du ser bakom blå cirkel #3

2. Ser du skillnaden mellan fossilerna bakom cirkeln #3 och cirkeln #2?

3. Är fasaden grov eller finkornig? Med tanke på vad du svarar på den frågan, tror du att stenen har bildats under hög värme och tryck? Varför tror du det?

4. Varför tror du fasaden har den färgen den har?

5. Bifoga en bild i loggen med dig/ditt nick och fönstret utan att avslöja svaren på frågorna.

Cachen kan loggas direkt när svaren skickats in, är något svar fel så hör jag av mig.Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.