Skip to content

<

sv. MARIE

A cache by Tonda a Kaolin Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/03/2020
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Morový sloup se sochou sv. Marie


10. srpna 1938 byly zahájeny práce na úpravu místeckého náměstí a přemístění morového sloupu se sochou Panny Marie. Lešení u sochy postavil p. Stanislav Paseka. Současně opodál se kopaly a betonovaly nové základy. K večeru snesl pomocí jeřábu sochu z podstavce kameník Vladimír Brázdil. Ve čtvrtek byl snesen sloup a v pátek podstavec (v něm, ani v základech nenalezeno nejmenší památky, ač byly zmínky o zazděném hrnci dukátů. Snad byl míněn pokladem náklad, který si postavení sochy před léty vyžádal).
Ve středu 17. srpna 1938 (dříve nebylo možno pro prudké deště) byla do nových základů vložena skříňka s památnostmi:

1. pamětní listina sestavena učitelem Rudolfem Veselým
2. ceník potravin šatstva atd. z přítomné doby
3. památníky 40 let Matice Místecké, 50 let hasičů, 50 let Sokola, 50 let Národní záložny, 50let Nadačního sirotčince, 70 let Petra Bezruče, 80 let Vincence Procházky
 - Rozpočet města Místku na rok 1938 a 1939
 - Závěrka obecního účtů z roku 1937
 - Závěrka Národní záložny
 - Závěrka okresní nemocenské pojišťovny
4. 24 fotografických pohledů na Místek
5. Mince od 5hal. do 20Kč, jubilejní 10Kč, Svatováclavská bronzová medaile, různé kovové odznaky a běžné československé známky různých hodnot
6. Čísla různých novin v městě čtených s datem 13.8.měs., ilustrované časopisy s obrazy pohřbu prezidenta Osvoboditele a sokolského sletu, Plakát výzvy k sbírce na obranu státu
7. Různé drobnosti


Pod skříňku byla vysypána hrst drobných mincí. Památky sesbíral a uložil ředitel Národní záložny p. Karel Procházka. Památní listina zní:
    Léta Páně 1938, v jubilejním, dvacátém roce trvání republiky československé, byla přemístěná tato socha Panny Marie Nanebevzaté na toto místo, když hlavní náměstí 28. října bylo upravováno nákladem 240 000 Kč, které obec získala vlivem zlepšených hospodářských poměrů přeplacením obecních přirážek předepsaných místním občanům v roce 1937.
Původně stála socha asi 6 m směrem (východním) k hlavní cestě vedoucí náměstím. Přemístěná byla proto, aby byla uchráněná možného poškození rychlými a velkými náklady zatíženými motorovými vozidly, ježto na původním místě kvůli soše cesta musela být lomená, čímž zároveň řidiči motorových povozů měli ztížen výhled do přilehlých ulic. Socha byla postavená v roce 1730 na místo vichrem stržené dřevěné sochy, pravděpodobně na poděkování Pánu Bohu za uchránění od moru, který v městě řádil v roce 1715, dědici po zámožném měšťanu Herzschlägrovi, voskaři za 600 zl., jak dosvědčují farní záznamy a nápis na soše tohoto znění:

Ku cti blahoslavené Marie Bohorodičky
a k povznesení zbožnosti lidu
od starého rodu
Herzschlägrů
postavena byla

V Místku dne 10. srpna 1938


Listinu podepsali: starosta p. Vilém Šlapeta, oba náměstkové, členové městské rady, městský tajemník p. S. Kuchařič a městský inženýr Ing. Friedel.


Opisovatel však nedopatřením přemístil v číslopise slovo „pravděpodobně“
Napsal: „Socha byla postavena v roce 1730 pravděpodobně na místě vichrem ztržené dřevěné sochy na poděkování atd.
V následujících dnech přemístil kameník p. Vlad. Brázdil starý podstavec a sloup. Po ztvrdnutí betonu bude celek zbaven škodlivého nátěru a opraven. Sochu P.Marie bylo nutno dle staré nově vytesat, ježto stará vlivem nátěru a zlacení je úplně zvětralá.
Původní barokní socha z 2. poloviny 18. století je dnes umístěná na frýdeckém zámku.


Ve farní kronice se píše:
strana 123: socha P. Marie na nebe vzaté z kamene urobená vztyčená byla na občanském náměstí pánů dědiců Hetzschlägerových roku 1734.
strana 182: roku 1730 ve svátek navštívení bouře a náramný vichr strhl mnoho střech a na náměstí dubovou sochu Panny Marie.
        Podle toho lze usuzovat, že na místeckém náměstí stávala stará dřevěná socha Panny Marie, u níž dle lidového podání se v roce 1715 konály pobožnosti. Tato stará dřevěná socha (umístěna pravděpodobně na štíhlém kamenném sloupě, byla i s podstavcem vichrem vyvrácena a na místo ní dali dědicové po p. Herzschlegerovi (Hetzschlägerovi) vymodelovati, vytesati a postaviti pevnou kamennou sochu Panny Marie.
        
Socha byla svědkem mnoha jarmarků, veselých i smutných událostí. Všimněte si i změny dláždění.

Při kopání nynějších základů pro sochu byla objevena pod dlažbou náměstí (něco přes 1 m hluboko) stará menší vápenka se zbytky vápna a staré menší základy podstavce nějaké sochy. Dle mínění městského stavebního inženýra p. Frieda a stavitele p. Stanislava Paseky stála stará dřevěná stržená socha na těchto základech (přibližně v levém předním rohu nynějšího podstavce sochy).
Vápenka pak sloužila při stavbě jak nové kamenné sochy, tak kamenných základů, tak podstavce, který je se sochou spojený maltou s obsahem značného procenta vápna.
Socha se tak vrací na původní místo dřevěné sochy, na příčnou osu náměstí, doposud stála na podélné ose.
Fotograf zde zcela netrefil srovnání, zřejmě opoměl na posun sochy o 6 m v roce 1938.
Jsou-li okolo sochy sloupky s řetězem, jedná se o snímek před přemístěním sochy.

Sloup se sochou P. Marie je od 3. 5. 1958 památkově chráněnou kulturní památka.
V roce 2018 došlo na opravu v projektu: Restaurování sloupu se sochou Panny Marie.

Zdroj informací: materiály města

Jak na keš


Na sloupu pod sochou je latinský text (v listingu je jeho překlad), jehož červená písmena (čísla) ti prozradí, kde se nachází finálka této městské keše.

N 49° 40.A E 18° 20.B

A - (třetí číslice druhého řádku) + 2 x (druhá + třetí číslice čtvrtého řádku) + číslice prvního řádku
B - (dvojnásobek čísla pátého řádku) + (třetí číslice třetího řádek) + (druhá + třetí číslice šestého řádku)


Řešení je natolik jednoduché, že zde není nutný ověřovač.


Additional Hints (Decrypt)

fivfyr cbgehov - irz fv zntarg pv arwnxr mryrmb

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)