Skip to Content

<

Vita Huset / White House

A cache by Straussen Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/02/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Bergslagsbanans stationshus i Göteborg

Bergslagsbanans stationshus i Göteborg, sedan 1923 även Vita huset i folkmun, 
uppfördes 1879-81 för Bergslagernas Järnvägar, efter ritningar av bröderna Axel 
och Hjalmar Kumlien, ett par av samtidens mest anlitade arkitekter. 

Stationsbyggnaden invigdes den 1 oktober 1881 och är byggnadsminne sedan 13 
februari 2008. Huset hade då funnits på Riksantikvarieämbetets lista över 
föreslagna byggnadsminnen sen år 2000. Byggnaden är belägen vid Bergslagsgatan 2 
i stadsdelen Gullbergsvass, vid uppförandet Sjuttonde Roten på Hultmans holme. 
Fastighetsbeteckning är Gullbergsvass 703:61

Det andra stationshuset på Hultmans holme låg vid Lilla Bommen, vilket var 
ändstation för den smalspåriga Västgötabanan.


Historia

Bergslagsbanan gav Axel Kumlien i uppdrag att utföra ritningar till alla deras 
byggnader. Brodern Hjalmar Kumlien fungerade som medarbetare då han ritade 
stationshuset i Göteborg, vilket blev banans mest representativa och största 
byggnad. Kumliens utbildning och erfarenhet från Tyskland samt hans arbete på 
Statens Järnvägars arkitektkontor, återspeglas i arkitekturen. Kumliens 
stationshus kom att byggas konsekvent enligt hans enkla typhusritningar i fyra 
olika storlekar. Efter att den så kallade Gullbergsvassen hade torrlagts, blev 
byggnaden den första större som uppfördes i det utvunna området. Philip Jacob 
Rapp var byggmästare, och det symmetriskt gestaltade tvåvåningshuset fick en 
placering med sin långsida utefter spåren.

Statens stationshus var organiserade på ett visst sätt vid denna tid, med 
resgodsinlämning, vestibul och en biljettexpedition i mitten. I den högra delen, 
från entrésidan sett, fanns två väntsalar för olika klasser. På den vänstra sidan 
låg gods- och personalutrymmen. Bostadslägenheter för järnvägsanställda och 
administrativa lokaler, lokaliserades till andra våningen. En bård med fyrkanter, 
så kallat tandsnitt, markerade takfoten. Trekantöverstycken utsmyckade några av 
fönstren, frontoner kallade. Runt hela byggnaden fanns en gördelgesims, 
en kraftig list. Göteborgs stadsvapen och Dalarnas vapen, pryder entrépartiet. 
De ska knyta an till Bergslagsbanans båda slutstationer. Utefter hela byggnaden 
fanns ursprungligen ett stort skärmtak mot spåren.

Bergslagsbanans före detta stationshus, ursprungligen "Bergslagernas 
jernvägsstation, i Göteborg" var både ändstation och en symbol för Sveriges största 
privata järnvägssatsning, Bergslagsbanan eller Bergslagernas Jernvägar (BJ) som 
tillkom 1872-79. Bergslagsbanan sträcker sig från Falun till Göteborg genom fem 
landskap, totalt 478 kilometer.

Förutom för Bergslagsbanan kom byggnaden även att användas som station för 
Västkustbanan och för linjen Göteborg-Borås. När persontrafiken flyttades över 
till Göteborgs Centralstation 1930, revs alla järnvägsspår och perronger utanför 
huset.[1] Därefter blev stationshuset administrationsbyggnad åt SJ och Banverket,
och efter SJ:s bolagisering år 2000 flyttade ägaren Jernhusen AB in i stationshuset 
innan man flyttade in i det nybyggda Centralhuset. Stationsbyggnaden är uppförd i 
en massiv konstruktion med bärande ytterväggar och inre hjärtväggar av tegel. 
Arkitekturen är utförd i den för sin tid rådande nyrenässansstilen. Exteriören är 
putsad med en ljus avfärgning, som smyckats med gjuten ornamentik.

Från början var stationshuset uppdelat med vänthallar för 1:a, 2:a och 3:e klass 
resenärer samt en restaurang. År 1906 ändrades huvudtrappans lopp upp till första 
vilplanet. Korridorsystemet, som ursprungligen låg direkt innanför huvudfasaden 
och som band ihop vestibulen med tredje klassens vänthall, fick 1913 en pendang 
på motstående sida. Vid detta tillfälle flyttades även biljettkontoret 
ytterligare bakåt in i lokalen. På en ritning från 1931 framgår, att man gör 
ytterligare en förändring i bottenvåningen då korridoren flyttas in till byggnadens 
mitt.

Vid en totalrenoveringen av byggnaden 2001, som kostade cirka 30 miljoner 
kronor, togs snickerier, gjutjärnspelare, stuckaturer, spegeldörrar och andra 
originaldetaljer fram. Entréhallen, huvudtrapphuset och några övriga mindre 
byggnadsdelar rekonstruerades till ett äldre eller ursprungligt utförande. 
Gamla väggmålningar och fasader återställdes till sitt ursprungsskick och 
byggnaden anpassades för nya 
hyresgäster.

Järnvägsparken vid entrén till den gamla stationsbyggnaden iordningställdes 
1935 - den enda gröna fläcken i området.

Saxat från Wikipedia

 

ENG:

The Bergslagen Line station building in Gothenburg

The Bergslagen Line station building in Gothenburg, also called the White House 
in the vernacular,built in 1879-81, according to plans by the brothers Axel and 
Hjalmar Kumlien, station building was opened October 1, 1881 and is historical 
building since February 13, 2008. The building is located at Bergslagsgatan 2 
in the district Gullbergsvass,

Passenger traffic was moved to Gothenburg Central Station in 1930.

Railway tracks and platforms outside the house moved, after the transfer 
of the Passenger traffic, and the station became an administration building.

Additional Hints (Decrypt)

Fghceöe / Qbjacvcr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.