Skip to content

<

Breccia i Rälla

A cache by bondtossa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/25/2019
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Breccia i Rälla. Hmm, här är ju mest sand, grus och stenar, och bergarten breccia – ja, den finns väl då inte på Öland? Nej, precis det är korrekt, några lokaler med Brecciaberggrund finns inte, däremot finns svallat material av en mängd olika bergarter och på platsen för eartcachen finns en sten av just typen breccia.

Svallat material, ja det är stenar som blivit kvar när mindre fraktioner har blivit borsköljt/bortblåst av vind och vatten. Ursprungsmaterialet för dessa svallsediment kan t.e.x. vara morän avsatt ovanpå berggrunden, isälvsavlagringar avsatta under eller framför inlandsisen i tunnel och flodsystem.

I Rälla finns relativt stora mäktigheter av sand och isälvsavlagringar (upp till 30 m) som täcker den Öländska sedimentära berggrunden. Rällaområdet är ett isdelta (en typ av isälvsavlagring) avsatt från den västra sluttningen av landborgen ut i Baltiska Issjön som var ’Östersjön’ på den tiden. Deltat utgör den södra delen av Högsbyåsens isälvsavlagringar. Deltat är till största delen sand men grus och sten finns även inlagrat. Toppen av deltat är omlagrat och består till viss del av flygsand. Under deltat på berggrunden finns rimligtvis ett lager morän.

Det är bland det svallade sedimentet som finns längs med nuvarande strandlinje som denna earthcache finns. Dessa stenar och block har transporterats antingen av inlandsisen själv eller i de isälvar som fanns. Det är inte omöligt att vår breccia en droppsten som transporterats med ett isflak. Stenarna kan vara av lokala bergarter men också av bergarter från helt andra ställen och som har färdats långt. Stenen av bergarten breccia som denna eartcache handlar om är som sagt inte specifik för Öland utan har tranporterats till sin nuvarande position.

Breccia

Breccia är en bergart som består av mindre sammanfogade bitar, så kallade klaster i en grundmassa (ett matrix) likt konlomerat (runda klaster i ett matrix) och tillit (morän som blivit till bergart). Signifikant för Breccia är att klasterna är kantiga. Matrixet kan finnas från start, tillkomma med sediment, kemiska lösningar och vatten eller magmatiskt, matrixet kan i vissa fall vara det som bryter upp den ursprungliga bergarten i klaster.

Breccior kan te sig mycket olika, i form av ursprung och skalan den finns representerad i. Det finns sedimentär breccia, vulkanisk/intrusiv breccia, förkastnings/tektonisk breccia, hydrotermal breccia och till och med impaktbreccia som uppkommer när en meteorit träffar jorden.

När denna typ av avsättningar ombildas/stelnar till berg, uppkommer breccian.

Sedimentär Breccia

Kort kan sägas att det som ingår i brecciabergarter har transporterats kort sträcka eller på plats (in-situ) då klasterna i bergarter fortfarande är kantiga. Sådana avsättningsmiljöer är tex. branta slänter på land eller i hav där massrörelse och gravitation inverkar.

Bilden nedan visar sedimentärt avsatt (alluvial fans) breccia, där sediment rört sig i massrörrelse i så kallade 'debris flows' efter störregn, Death Valley, USA.

Förkastningsbreccia

I förkastning där de motstående sidorna gnider mot varandra och bryter loss bitar.

Magmatisk Breccia

Här finns det två typer:

  • Intrusiv Breccia där magma ’skjutit sönder’ matrixbergarten genom sprickor och svaghetszoner eller då en magma inte är helt stelnad (olika etapper av intrusioner), där bitar fallit ner från omgivande väggar och tak i en magmakammare. De ingående bergarterna kan var av samma ursprung men i olika stadier (kornstorlek och sammansättning) eller helt olika bergarter.

Bilden nedan visar magmatisk intrusivbreccia i Salsåker, Ångermanland. Breccian består av brottstycken av Nordingrågabbro i ett matrix av Nordingrågranit.

  • Brottstycken från vulkaniska utbrott med lava och pyrklastiskt material. Kan var nedfallet eller material som forslats i en massrörelse.

Nedan ses en vulkanisk breccia innehållande svart obsidian (vulkaniskt glas).

Impaktbreccia

När ett komet- eller meteorit-nedslag sker kan impaktbreccia uppkomma i berget runt nedslagskratern som bildas ofta mycket småskaligt.

Hydrotermal Breccia

Ofta i malmbärande bergarter där sprickor, vatten och mineral i samband med tryck och temperaturändringar bildar breccior.

 

Breccia i Rälla, frågor:

1. Hur ser breccian ut här? Beskriv de ingående bergarterna, färg textur, små och storskaliga observationer. Man kan se variationer med blotta ögat men det kan underlätta med förstoringsglas eller lupp.

2. Givet vad du får fram i din beskrivning av stenen med informationen ovan – kan du säga vilken sorts breccia vi har här på platsen, motivera ditt svar. Frågor att ställa sig under tiden och som kan leda fram till svaret är tex.

  • Är de ingående klasterna/matrixet samtidigt avsatt eller finns det tidigare och senare innehåll?
  • Hur många ingående bergarter är det?
  • Har det varit en gravitationsdriven process, vulkaniskt utbrott eller ägt rum i en magmakammare eller i närheten av en magmakammare?

3. Tror du att stenen kommer från Öland eller någon annanstans ifrån, motivera.

4. Ta gärna en bild av dig och den svallade stranden, gärna med olika bergarter (dock utan breccian, såklart!). Frivilligt.

Additional Hints (Decrypt)

Ivq qwhcg yåtgelpx bpu iäfgyvtg ivaq xna qrg zöwyvtgivf oyv oyögg bz gåean.

Qrg svaaf uwäycovyqre hccyntqn (2020-05-01)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.