Skip to Content

<

P..L. Takkade

A cache by Nairual Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/20/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Een korte multi over 1,5km. Another Perfect Day en ik liepen hem binnen een half uur.

Aub niet tussen zonsondergang en zonsopgang zoeken.

 

In de Zaanstreek gingen wonen en werken sinds eeuwen samen. Directeur en arbeider woonden vlak bij de fabriek. De arbeiders in
een karakteristiek Zaans houten huis, meestal groen. 
Door gebrek aan onderhoud raakten de houten huizen in verval. De slechte hygiënische omstandigheden hadden tot gevolg dat regelmatig besmettelijke ziekten uitbraken. 
De Woningwet van 1901 maakte het voor woningbouwverenigingen mogelijk om overheidssteun te ontvangen, waardoor uiteindelijk in 1921 stenen arbeiderswoningen konden worden gebouwd in Zaandijk. Het was de eerste sociaal woningbouw in Zaandijk. Het kreeg de naam "Rode buurt" met straatnamen uit de socialistische politiek.

1. Straatnaam: Arie de Bruijn 
1887-1968
Metaalbewerker, die carrière maakte in de katholieke vakbeweging tot voorzitter. Zijn doel was medezeggenschap en bezitsspreiding voor de werknemers te realiseren dmv publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO). De invoering hiervan bleef echter beperkt tot de landbouw.
P.s. Het fabriekspand in deze straat is een groot metaalbewerkingsbedrijf.

Hoeveel rode verbodsymbolen zie je hier op het witte bord? = A

 

2. Straatnaam Willem Drees 
1886-1988.
Was tot 1940 wethouder in Den Haag. In de oorlog was hij enige tijd gijzelaar in Duitsland, daarna een centrale figuur in het politieke verzet in Nederland. Hij was de initiator van diverse sociale wetten. 
Drees was een overtuigd sociaaldemocraat, maar wel zeer pragmatisch ingesteld ('niet alles kan, en zeker niet alles tegelijk'). Hij was minister van Sociale Zaken van 1945 tot 1948. In 1947 stelde hij de noodwet ouderdomsvoorziening op (tijdelijke wet), de voorloper van de AOW._
Hij was minister-president van 1948 tot december 1958. Hij was de premier van de wederopbouw na WO2. Drees genoot een populariteit die de partijpolitieke grenzen overschreed en kreeg de bijnaam Vadertje Drees.

Wat voor vaten? Tel het aantal letters van het eerste woord = B

 

3. Straatnaam: Pieter Lodewijk Tak
1848 -1907
Journalist en politicus, oprichter en hoofdredacteur van De Kroniek, een toonaangevend Nederlands sociaal-cultureel en literair tijdschrift van 1895 tot zíjn dood in 1907.
Tevens was hij hoofdredacteur van "Het Volk", een socialistisch dagblad in Nederland. Het was gevestigd te Amsterdam en verscheen voor het eerst op 2 april 1900. De eerste hoofdredacteur was de politiek leider van de SDAP, Pieter Jelles Troelstra, die in 1903 na een conflict vervangen werd door P.L. Tak.

Hoeveel rode vierkantjes zie je (bij elkaar) hier in het zwarte mandje = C

 

4. Straatnaam: Ferdinand Domela Nieuwenhuis

1846-1919
Grondlegger van het socialisme en anarchisme in Nederland. In de strijd tegen maatschappelijk onrecht schreef hij boeken, artikelen en brochures en maakte vele propagandatochten. In zijn lezingen 'preekte' hij tegen de vijf K's: Kerk, Koning, Kapitaal, Kazerne en Kroeg.
In 1882 is hij medeoprichter van de Bond voor het Algemeen Kies- en Stemrecht (Kiesbond), een van de bonden die eraan bijdroegen dat in 1917 het algemeen mannenkiesrecht werd ingevoerd.

Zoek de rode brandweer. Wat is hier het huisnummer? = D

 

5. Straatnaam: Sam van Houten
1837-1930
Droeg in 1874 zorg voor de invoering van het "Kinderwetje". Dit was de tweede sociale wet in Nederland, na de Armenwet in 1854.
Door de kinderwet mochten kinderen tot twaalf jaar niet meer in fabrieken werken. Dat maakte nog geen definitief einde aan de kinderarbeid, dat gebeurde met de invoering van de leerplicht van Goeman Borgesius in 1901. Deze verplichtte kinderen van 6 tot 12 jaar onderwijs te volgen, iets dat scherp werd gecontroleerd door inspecteurs voor het onderwijs. 

Hoeveel rode vensterbanktegels tel je hier? = E

 

6. Straatnaam: Herman Gorter
1864-1927
Naast dichter was Herman Gorter ook een actief socialist. Zijn rol bestond vooral uit het propageren van het marxisme door middel van gedichten en andere geschriften waarin het socialisme werd bezongen. Daarnaast sprak hij graag tijdens partijbijeenkomsten.
Zijn politieke geschriften zijn in veel talen over de hele wereld verspreid. Hij publiceert in 1904 de vertaling van Karl Marx en Friedrich Engels, "Het communistisch manifest".

Hoeveel smalle treden telt de rode trap? = F

 

7. Straatnaam: Syb Talma 
1864-1916
Predikant en daarna een politieke loopbaan, met een uitdrukkelijk modern christelijke inslag. Als minister zorgde hij ervoor dat verplichte collectieve sociale verzekering het fundament werd van het Nederlandse sociaal stelsel. Het uitgangspunt van dit stelsel is de gedachte van gedeelde sociale verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers en de overheid. 
In 1913 kwamen door hem de volgende wetten tot stand: de collectieve algemene ziektewet en de collectieve Ouderdoms- en invaliditeitswet.

Welk getal staat hier in de rode cirkel van het bord? = G

 

8. Straatnaam: Karl Marx 
1818-1883 
Duits denker, grondlegger van de arbeidersbeweging en een centraal figuur in de geschiedenis van het socialisme en het communisme. Marx zelf stelde al zijn filosofische en wetenschappelijk werk in dienst van één politiek-filosofisch doel: de bevrijding van de onderdrukte klassen in het kapitalisme, en daarmee de opheffing van de vervreemding die dit systeem in stand houdt.
In zijn communistisch manifest geeft hij een historische beschouwing van, wat hij ziet, als een eeuwenlange klassenstrijd.

Hoeveel keer tel je hier de 5 op het rode EN witte bordje ? = H

 

9. Straatnaam: Hendrik Goeman Borgesius

1847-1917
Was veertig jaar lid van de Tweede Kamer, waarvan vier jaar voorzitter. 
Van 1897 tot 1901 was hij minister van Binnenlandse Zaken. Hij bracht in die periode wetgeving tot stand die een eeuw later nog als baanbrekend geldt: de Leerplichtwet 1900, de Woningwet 1901 en de Ongevallenwet 1901. Door deze sociale wetten wordt hij ook wel de vader van de verzorgingsstaat genoemd.

Hoeveel rode bolletjes zie je op de raamsticker?  = I

 

De cache is te vinden op: 

N52  28. AxBx(C-D+1)+H

E4   48. (G+H)+(E+F+G+I)X10

Additional Hints (Decrypt)

ebbq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.