Skip to content

<

Zemřák - PPpPP

A cache by Bojinda Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/17/2020
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CZ:

Pokud vás nezajímá listing a jen honíte bod, přeskočte na oddíl Jak na keš.

Pravda přibarvená pro přidání pestrosti (PPpPP) je volná série, v které je skutečnost či obsah slova dotvořen tak, jak by bylo možné a leckdy vhodné, ale není. Proto následující text neberte moc vážně. Znáte podobný případ, jaký popisují keše v sérii? Klidně pro něj založte krabičku, třeba i jako součást série.

V několika prvních keších (přesně dvou) jsem víceméně žertoval; nyní je čas na seriózní vědeckou práci. Zemřák je slovo, které v češtině tragicky chybí a jeho opominutí jest zajisté neduhem převelikým. Na jeho stopu přivedla mě diskuse na odborné platformě jazykovědců, záslužném kanále, kde novotvary přímo bují, a sice na facebooku. Zde se 3. 12. 2019 odehrála následující situace (Skutečná, iniciály osob skutečné, jde přece o vědu. Přezdívku tam mám akorát já, poněvadž se rafinovaně maskuju. Důležité tučně!):

H. Ch.: Opět jsem pozvána, abych proslovila osvětovou přednášku. Tentokrát o svém milém turkobijci z druhé disertace, o kterém se chtějí poučit občané městečka, jehož byl mrtvákem. (Opak rodáka.) A vzhledem k obsahu Turků a raně novověké protiturecké propagandy doufám, že se z toho nestane sraz SPD.

(...Dva nedůležité komentáře bez významu k naší problematice...)

Z. B. Š.: Mrtvák je super termín! To začnu používat! Nebo teda opak mrtváka je živák, u rodák by byl přesnější zemřák.

H. Ch.: Umřelák.

M. J.: Umřelák, nebo také expresivně chcípák.

H. Ch.: Mně se prostě víc líbí ten mrtvák.

Z. B. Š.: Zveme všechny občany na přednášku H.  Ch. o místním slavném chcípákovi Ernstu Gideonovi von Laudon :)

H. Ch.: Něco na ten způsob, akorát ten můj turkobijec je starší. :P

I. B. A co přednáška na téma "slavní rakváci". Tedy ti, kteří byli pohřbeni v daném městě či obci.

H. Ch.: To by také šlo.

Je zjevné, že ani diskuse vysoce kvalifikovaných odborníků (hemžíme se tituly, někdo má i za jménem) na cokoli jiného se neshodla, jak v místě zemřivšího člověka s výtečnými kvalitami vhodně pojmenovat. Máme problém, máme hypotézy, pojďme ořezat Occamovou břitvou nebo jinou kudlou nános pochybností a zbude holé, zato jadrné holé kur... pevné jádro. Samozřejmě dodržíme zásady vědeckosti, především nestrannost.

Co je tedy opakem rodáka, označením pro člověka, který se zde narodil? Jedině víceslovné člověk, který zde zemřel. Jednoslovný výraz je třeba vymyslet. S chutí do akce!

1.) Navrhované výrazy, jejich přednosti a zápory:

1.1) Mrtvák

Nevýhodou slova mrtvák je jiný zůsob tvoření, slovo vzniklo z přídavného jména, zatímco rodák ze slovesa roditi. Jeho přímým opakem by byl živák. Kromě toho je význam slova již obsazen, i když se používá okrajově, stránky Čeština 2.0 uvádějí význam studiové album, opak živé náhravky, místní název Mrtvák se navíc používá pro zatopený lom u obce Březina asi 13 km jižně od Moravské Třebové.

Slovo mrtvák je tedy nevyhovující.  (Je naprosto jedno, že jsem ho nevymyslel já.)

1.2) Zemřák

Výhodou slova zemřák je naprosto totožný způsob tvoření, od slovesa zemříti, kdy ke kořeni přidáme příponu -ák, jakož i uprázdněný význam. (Vyhledávací engine nalezl dvě použití, v jednom případě divný, v druhém pak ještě divnější automatický překlad.)

Slovo zemřák je tedy vyhovující. (Úplnou náhodou jsem je navrhl já.)

1.3) Umřelák

Nevýhodou slova umřelák je jiný způsob tvoření, je sice vytvořeno od základového slovesa umříti, avšak toto sloveso je použito v tvaru času minulého a až k tomuto tvaru přichází přípona -ák. Jeho přímým opakem by tedy byl rodilák, kteréžto slovo čeština nezná. Nepomůže ani výhoda, že slovo nemá v současné češtině jiný význam.

Slovo umřelák je tedy pouze částečně vyhovující. (Vůbec nezáleží na tom, že jsem ho nedoporučil já.)

1.4) Chcípák

Slovo je vytvořeno naprosto shodně jako rodák, bohužel však nejde o výraz neutrální, nýbrž hanlivý, navíc již v češtině vlastní význam má, když označuje člověka, řidčeji i jiný organismus, nejřidčeji stroj, který je slabý, neduživý, vyčerpaný, nefunkční apod.

Slovo chcípák je tedy nevyhovující. (Shodou okolností je to také slovo, které jsem nenavrhl já.)

1.5) Rakvák

Jak sama navrhovatelka uvádí, je pojem rakvák navržen pro osobu, jež je někde pohřbena, zatímco nám jde o úmrtí.

Slovo rakvák je tedy nevyhovující. (Je zcela lhostejné, že navrhovatelem tohoto slova jsem nebyl já.)

1.6) Jiné pojmy, které v úvodní situaci nezazněly, ale třeba by se hodily

1.6.1) Smrťák

Zbláznili jste se snad?!

http://www.postavy.cz/foto/77996-smrtak-foto.jpg

1.6.2) Nebožtík, umrlec, mrtvý, zemřelý apod.

Nejenže jde buď o slova zastaralá nebo zpodstatnělá přídavná jména, ale také zejména nijak nenaznačují, že by dotyčná osoba po smrti měla cokoli společného s jakýmkoli místem, jde o prosté označení stavu.

2.) Závěr

Jako označení pro slavnou osobu, která někde zemřela, navrhuji nadále používat pojem zemřák, příp. pro zdůraznění sousloví místní zemřák. Toto slovo jsem naprostou shodou náhod vymyslel já. Proto na oslavu budiž 50.1673000N!

 

Proč je keš právě zde?

Otazník najdete na místě, kde skonal místní slavný zemřák Albín Bráf. Dřívější adresa byla Tiché údolí 99, nyní Riegrova 99. Dalším slavným roztockým zemřákem budiž uznán Čeněk Ryzner, známý veřejně spíše jako Rýzner, zakladatelská osobnost české archeologie, občanským povoláním dlouholetý roztocký lékař, jemuž platí waypoint. Své nejdůležitější výzkumy totiž Rýzner konal na Řivnáči a v okolí Roztok, byl též uznávaným odborníkem na únětickou kulturu. Ani jeden z těchto mužů není místním rodákem, tak jako není místní rodačkou, ba ani zemřačkou asi nejznámější obyvatelka Roztok Zdenka Braunerová. Dílu Čeňka Rýznera se však věnují alespoň částečně další keše, my se tedy zaměřme na Albína Bráfa.

Muž ten vynikal mnoha talenty, povoláním národohospodář a ministr orby, narodil se r. 1851 v Třebíči, zemřel r. 1912. Další údaje si zjistěte, případně vyhledejte sami.

Jak na keš?

Zeměpisnou šířku najdete v předchozím textu. (Jo, trochu pech, ale tentokrát to jinak nejde. Vůbec tahle keš je o pozorném čtení.)

Zeměpisnou délku vám prozradí znalosti o životě, schopnostech, vzdělání či povaze Albína Bráfa, slavného roztockého zemřáka.

Doplňte větu tak, aby byla rozhodně pravdivá, a potřebný údaj je váš!

Albín Bráf...

... se nosil jako páf.    

N 50 09.496, E 14 23.940

... zdravil každého zvučným: „Buď zdráf!“  

N 50 09.451, E 14 23.700

... vypil denně víc než patnáct káf. 

N 50 09.648, E 14 23.576

...byl samosebou doktor práf.

 N 50 09.463, E 14 23.844

... za víkend spořádal stádo kráf.

 N 50 09.244, E 14 23.245

... denně psal své ženě prstem na čelo „Gud báj, maj láf!“

N 50 09.324, E 14 23.764

... byl slavný architekt a každá jeho stavba měla nad vchodem architráf.

N 50 10.170, E 14 22.468

... trpěl chorobným vylučováním žaludečních šťáf.

N 50 09.446, E 14 23.739

... nosil dlouhý háf.

N 50 09.663, E 14 23.206

... byl samosebou doktor práv, nikoli doktor práf.

N 50 09.236, E 14 23.316

... byl šlechtitel okrasných druhů tráf.

N 50 09.628, E 14 22.650

... si liboval v čtení špatných spráf.

N 50 09.637, E 14 22.757

... zasedal v čele několika podnikových zpráf.

N 50 09.527, E 14 24.056

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keš je zespodu, magnetická na jasném objektu. Není třeba nic rozebírat, lézt na soukromé pozemky či kam se nesmí. Dbejte bezpečnosti vlastní i ostatních! Dodržujte dopravní předpisy, pokud cestujete vlastními dopravními prostředky!

 

EN:

Sorry, Czech only!

 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Iígr, pb wr gb qvfgenxgbe? Gnx onpun an ar!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.