Skip to content

Brandtårnet i mosen Traditional Geocache

Hidden : 02/09/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Den 26. maj 2014 blev Brandvagt tårnet på hjørnet af Hegnsvej og Ny Høstemarkvej i Lille Vildmose indviet. Tårnet er i udformning tilnærmet det oprindelige brandvagt tårn, som under den intensive tørvegravning blev anvendt til at holde øje med eventuelle brande i mosen. 

 

Et billede, der indeholder græs, udendørs, himmel, felt Automatisk genereret beskrivelse

Det originale brandtårn. 

 

Brandvagten i Lille Vildmose.

Leif Nielsen er født i 1935. 

Hans far arbejde på Cementfabrikkens Mosebrug i Portlandsmosen. Som dreng strejfede han rundt i mosen og cyklende tit ud til sin far for at se ham og de mange andre stærke mænd skære tørve klyner.

Efter at have arbejdet på gårde, Eternitfabrikken og andre virksomheder i Aalborg og omegn, blev han som 48-årig ansat ved Pindstrup  Mosebrug som klyneskærer. Efter to år fik han jobbet som brandvagt i mosebruget.

Leif Nielsen mødte sommeren igennem på pladsen ved Ny Høstemarkvej, når det daglige arbejde med at skære klyner og transporten ind til Pindstrups sphagnumfabrik var slut. Han kravlede så op i brandtårnet for at holde øje med, at der ikke i løbet af dagen var blevet antændt brand et sted i mosen.

Når traktorer og andre maskiner arbejde i mosen skete det nemlig tit, at en gnist sprang fra køretøjet og dermed antændte en brand i den meget tørre sphagnum. Så var det Leifs opgave at få ilden stoppet. Han havde en aljebeholder med vand stående og har i tidens løb standset hundredevis af småbrande i sphagnumen. 

Et billede, der indeholder person, mand, væg, indendørs Automatisk genereret beskrivelse

Leif Nielsen.

 

The Fire Watcher in Lille Vildmose.

Leif Nielsen was born in 1935. His father worked at Cementfabrikkernes Mosebrug in the Portland Bog. As a boy, he roamed the bog and often cycled out to see his father and the many other brawny men cutting the peat. Leif gained employment at Pindstrup Mosebrug as a peat cutter at the age of 48. Two years later, he got the job as fire watcher at Pindstrup Mosebrug. At the end of the day, when the peat cutting peat and transporting to the Pindstrup Sphagnum Factory was over, Leif Nielsen went out to the site and climbed up into the fire watchtower to keep an eye out for fires smouldering anywhere in the bog.

When tractors and other machines worked in the boe, sparks would often fly off the vehicle and set fire to the very dry sphagnum. It was Leifs job to put out these fires.


 

Additional Hints (Decrypt)

zntargvfx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)