Skip to content

This cache has been archived.

9 Usual Suspects: Thanks again everyone for attending........... it looks like it is going to be quite a while before we have part 2!

More
<

CITO, Caring for Caernarfon Part 1

A cache by 9 Usual Suspects Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 14 March 2020
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

14 March 2020, 11:00 - 13:00

This is the first of a series of litter picks around Caernafon in an area desperate for a clean up! Please arrive promptly to ensure you attend the safety briefing. The event will last for 2 hours finishing at 1pm.

Where:  Lôn Las Menai Cycle Path

When:   Saturday 14th March 2020

Time:  11am-1pm

Parking: We have arranged for free parking at the event coord's please collect a 'parking permit' from Ann on arrival 

Lôn Las Menai follows a 4.5 mile section of dismantled railway which runs through broadleaf woodland and links Caernarfon with the old slate harbour at Y Felinheli (Dinorwig Port). There are beautiful views of the Menai Strait and across the water to Ynys Môn. Our base for the day is the council run long stay car park which was once the site of the old Carnarvon Station.

Litter Pick

Our task for the day will be to pick up as much litter as possible from the car park along Lôn Las Menai to Porth Waterloo. There are areas of varying difficulty to be picked, from the level car park to steep banks covered in undergrowth - something for everyone.

As with any Geocaching activity you carry out this event within your own capabilities and at your own risk.

Gwynedd Council Tidy Towns Scheme will be supplying litter pickers, hi-vis vests, bags and gloves. 

We would like to thank Jonathan Neale for his help in organising and Gwynedd Council for their support and loan of equipment.

Risk assessment available here: Lôn Las Menai Cycle Path 

***********************************************

14 Mawrth 2020, 11:00 - 13:00 
Hwn fydd y cyntaf o gyfres o ddigwyddiadau codi sbwriel o gwmpas Caernarfon, ardal sydd yn wir angen ein help i gadw'n daclus. Cyrhaeddwch yn brydlon os gwelwch yn dda er mwyn sicrhau eich bod yn mynychu'r brîf diogelwch. Bydd y digwyddiad yn para 2 awr gan orffen am 1yp.

Lle:  Llwybr Beic Lôn Las Menai 

Pryd:   Sadwrn14eg Mawrth 2020

Amser:  11yb-1yh

Parcio: Rydyn ni wedi trefnu parcio am ddim yn y lleoliad, gwnewch yn siŵr bod chi yn casglu permit parcio gan Ann ar ôl cyrraedd 

Mae Lôn Las Menai yn dilyn darn 4.5 milltir o'r hen reilffordd trwy'r goedwig a oedd yn cysylltu Caernarfon a'r hen harbwr llechi yn Felinheli (Porthladd Dinorwig). Mae yna olygfeydd ffantastig o Afon Menai ac o Ynys Môn ar draws y dŵr. Ein man cychwyn ar y dydd fydd Maes Parcio amser hir y cyngor sydd ar safle'r hen orsaf trên yng Nghaernarfon. 

Casglu Sbwriel

Ein tasg ar y dydd fyd i godi gymaint o sbwriel sydd yn bosib o'r maes parcio ar hyd Lôn Las Menai tuag at Borthladd Waterloo. Mae yna ardaloedd a gwahanol lefelodd, o'r maes parcio fflat i fanciau uchel sydd â gordyfiant - Rhywbeth i bawb. 

Fel pob digwyddiad Geocaching, rydych chi yn neud hwn o fewn eich gallu a'ch risg eich hun.

Y mae Trefi Taclus Cyngor Gwynedd yn darparu codwyr sbwriel, siacedi llachar, bagiau a menig. 

Hoffwn ddiolch i Jonathan Neale am ei gymorth yn trefnu ac i Gyngor Gwynedd am ei cymorth a benthyg offer. 

Asesiad Risg ar gael yn y man hwn :  Lôn Las Menai Cycle Path 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.