Skip to content

Vendels kyrka Traditional Geocache

Hidden : 03/08/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vendels kyrka är en kyrkobyggnad i Vendels socken i Tierps kommun. Den är församlingskyrka i Vendel-Tegelsmora församling. Den ligger knappt 40 km norr om Uppsala, 18 km norr om Björklinge och 10 km söder om Örbyhus. Kyrkan ligger på krönet av Vendelåsen med utsikt över den omgivande slättbygden. Detta är en gammal bygd och många arkeologiska fynd har gjorts i omgivningarna.

Kyrkobyggnaden
Kyrkan är byggd i tegel och har en senromansk prägel. Den är känd för sina väggmålningar av Johannes Iwan från åren 1451-1452, med scener som föreställer Sankt Göran och draken och den heliga Katarina. Målningarna, som kalkades över på 1700-talet, har sedermera åter tagits fram.

Kyrkan började troligen uppföras under 1200-talets senare hälft. Den byggdes i romansk stil och bestod av långhus och ett smalare kor samt en sakristia, vilken ännu finns kvar. Enligt en legend invigdes den färdiga kyrkan år 1310. Den var då invändigt försedd med trätunnvalv. Under 1300-talet byggdes ett vapenhus och under samma århundrade tillkom målningsdekorationer, av vilka fragment kvarstår i en nisch mellan koret och predikstolen samt på väggarna i vapenhuset.

Cirka 1450 välvdes kyrkan med tegelvalv, vilka 1451 försågs med målningar av den framstående upplandskonstnären Johannes Iwan.

Redan 1637 fanns ett orgelverk och 1685 skänktes en predikstol till kyrkan av Anders Larsson Höök och dennes hustru Anna Mackeij. År 1734 byggdes en korsarm i norr. För att få in mera ljus i kyrkan höggs 1736 de tidigare höga smala medeltida fönstren upp och väggarna inne i kyrkan vitmenades. Därmed doldes alla de praktfulla målningsdekorationerna. År 1752 installerades en altaruppsats och under 1700-talet restes också nuvarande klockstapeln.

År 1930 restaurerades kyrkan och en del av de överkalkade målningarna togs fram. Renoveringen av målningarna har fortsatt under senare år och är ännu inte avslutad.

Inventarier
Dopfunt med cuppa från 1400-talet (bild)
Predikstol av ovanligt slag från 1685.
Altaruppsats från 1752.
Antependium från 1600-talets mitt.
Brudpäll, också från 1600-talets mitt.

Orglar
Redan år 1637 fanns ett orgelverk i kyrkan.
Huvudorgel
1762: Orgelbyggarna Jonas Gren & Petter Stråhle, Stockholm, byggde en 14-stämmig piporgel. Orgeln kostade 9750 daler kopparmynt. Fasaden ritades av arkitekt Olof Tempelman, Stockholm.

1895-1896: Johannes Magnusson byggde en mekanisk orgel med rooseveltlådor. Fasaden är från 1762 orgel. Den omdisponerades 1952 (stämmor med * är omdisponerade).

Kororgel
Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB, Härnösand levererade 1986 ett positiv med mekanisk slejflåda. Den intonerades och fasaden ritades av Mads Kjersgaard, Uppsala.

Bogårdsmur
Ursprungligen omgärdades kyrkogården av en storslagen medeltida bogårdsmur med tre stigluckor. Den norra luckan var en bland de största i Sverige. När man 1881 rev den östra delen av muren och dess stiglucka inför en utvidgning av kyrkogården, påträffades 14 stycken rikligt utrustade båtgravar härstammande från perioden 500-800. Eftersom fynden gjordes vid Vendels kyrka har perioden fått namnet "Vendeltiden".

Källa: Wikipedia

Foto: Höögarna

Additional Hints (Decrypt)

Crgeöe v fxlyg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)