Skip to content

<

Hradec a historie

A cache by ortmis Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/09/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato keš je věnována obci Hradec a jeho historii.

 

O Hradci:

 

Hradec u Stoda je raně středověké hradiště v jihozápadní části obce Hradec v okrese Plzeň-jih. Existovalo v desesátém až dvanáctém století a dochovaly se z něj části opevnění poškozené novodobou výstavbou železniční trati a rodinných domů. Jeho zbytky jsou chráněny jako kulturní památka ČR. Soubor keramických střepů získaných zejména povrchovými sběry umožnil datovat dobu trvání hradiště do devátého až dvanáctého století, ale je pravděpodobnější, že opevnění bylo postaveno až v desátém století. Jeho vznik mohl souviset s obchodní cestou, která spojovalo střední Čechy a Řezno. Menší množství nálezů dokládá osídlení lokality také v době bronzové v období milavečské kultury. Hradiště bylo pokojně opuštěno na konci dvanáctého nebo na počátku třináctého století. Některé části hradby byly rozebírány na stavební materiál, ale na jiných se dochovaly stopy požáru. Dvoudílné hradiště se nacházelo na ostrožně obtékané řekou Radbuzou a Touškovským potokem. Opevnění chránilo plochu o rozloze 6,02 hektaru, přičemž větší předhradí mělo plochu 3,86 hektaru a akropole 2,16 hektaru. Tvořily je hradby a příkopy, na jejichž stavbě se podle rozdílných materiálů i způsobů stavby podílely různé skupiny pracovníků. Opevnění předhradí bylo na jižní, západní a severní straně pravděpodobně zdvojené.

Archeologický výzkum provedený v roce 1972 umožnil rekonstruovat podobu hradby předhradí. Tvořila ji zeď z nasucho kladených kamenů široká až 1,6 metru, za kterou následovala dřevohlinitá roštová konstrukce. Před hradbou se nacházela 2,5 metru široká berma dlážděná drobnými kameny, která oddělovala příkop hluboký nejméně tři metry. Dochované části valu dosahují výšky až osm metrů na vnější a dva metry na vnitřní straně.

Západní část akropole včetně míst, kde se vnitřní val napojoval na obvodové opevnění, zanikly při stavbě železnice. V jedenáctém století byl na akropoli postaven kostel svatého Vavřince poprvé připomínaný v roce 1298. Roku 1669 byl výrazně rozšířen, ale po roce 1782 zanikl.

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1186 a nachází se ve falzu ze třináctého století, kde je uvedena jako majetek kladburského kláštera. Později vesnici nebo její část daroval král Václav II. chotěšovskému klášteru, v jehož držení byla zmíněna v letech 1284 a 1298. Ve čtrnáctém století ve vsi vzniklo několik drobných zemanských statků, které roku 1352 patřily bratrům Hrochovi, Pernoltovi a Ivanovi. Hroch s Ivanem měli v erbu rybu s kýtou. Někdy v té době snad byla u kostela svatého Jiří postavena tvrz zmiňovaná až do šestnáctého století. Podle Miloslava Bělohlávka však jediná zmínka o tvrzi pochází z roku 1450, kdy ji jako manství od chotěšovského probošta získal do zástavy Jan z Jindřichovic. Tvrz podle něj zanikla koncem patnáctého století.

V roce 1406 došlo u Hradce k bitvě mezi bavorským vojskem Ruprechta Falckého a sedmi tisíci muži pod vedením chotěšovského probošta Sulka, který své vojsko shromáždil na pokyn krále Václava IV.


 

A teď k luštění keše


 

 

 

A. První písemná zmínka o Hradci je z roku:

a) 1186 = 4

b) 1190 = 5

c) 1258 = 7

 

 

B. V Hradci se nachází kostel:

a) sv. Petra a Pavla = 8

b) sv. Markéty = 1

c) sv. Jiří = 9

 

C. Jaká řeka teče u Hradce:

a) Radbuza = 3

b) Zubřina = 2

c) Úhlavka = 6

 

D. Jaký potok se vlévá do řeky u Hradce:

a) Touškovský potok = 7

b) Mířovický potok = 4

c) Nedražický potok = 3

 

E. Jaká je nadmořská výška Hradce:

a) 450 m. n. m. = 8

b) 350 m. n. m. = 9

c) 320 m. n. m. = 5

 

F. Katastrální výměra Hradce je:

a) 673 ha = 1

b) 449 ha = 6

c) 524 ha = 3

 

G. Kolik metrů kolejí zůstalo viset ve vzduchu po povodních v roce 2002 mezi Hradcem a Holýšovem:

a) 20 metrů = 2

b) 10 metrů = 0

c) 15 metrů = 1

H. Jaký rok byl kostel obnoven po požáru obce:

a) 1743 = 8

b) 1803 = 2

c) 1773 = 1

 

I. Fara stojící vedle kostela má čp. :

a) 1 = 3

b) 2 = 6

c) 10 = 5

 

 

J. V přírodním koupališti lom se původně těžil:

a) kámen = 0

b) písek = 4

c) vápenec = 7

 

K. Lom v Hradci byl v provozu od roku (když se začalo těžit):

a) 1985 = 3

b) 1958 = 6

c) 1955 = 2

 

 

L. Lom v Hradci byl uzavřen roku:

a) 1988 = 1

b) 1989 = 8

c) 1985 = 9

 

M. Jaká je výměra lomu v Hradci:

a) cca 1 ha = 5

b) cca 0,8 ha = 0

c) cca 1,3 ha = 7

 

N. Jaká je největší hloubka v lomu:

a) cca 20 metrů = 2

b) cca 30 metrů = 3

c) cca 15 metrů = 6

 

NEHLEDEJTE KEŠ NA ŮVODNÍCH SOUŘADNICÍCH !!!

PŘI HLEDÁNÍ KEŠE POZOR NESPADNĚTE PŘI HLEDÁNÍ KEŠE ZE ZDI !!!

 

 

N AB°CD.EFG' E HI°JK.LMN'

Additional Hints (Decrypt)

cbq xnzral h mqv / haqre fgbar arne jnyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.