Skip to Content

<

Hodonice

A cache by ealien37 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/26/2020
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

 

Stručně o obci:

 

Ves Hodonice leží jihovýchodně od Bechyně na silnici, jež spojuje silnici Tábor a Týn n.Vlt. a jest od Bechyně 4,6 km vzdálena. Leží na rovině 419 m nad mořem, nemá mimo nepatrné strouhy, která se vlévá západně do Židovy strouhy, žádné větší a stálejší vody. Prahorní rula jest stávající horninou. Holé rulové skály osázeny byly smrkovými lesy, okr.spr. komise zařídila zde lomy a připravuje štěrk na okr.silnice. V Hodonicích jest kaplička sv. Jana.

Nedaleko od obce severozápadním směrem se nachází přírodní památka Židova strouha. Je dlouhá 20,5 km a odvodňuje území o rozloze 74 km². Pramení asi 1 km jižně od Bzí v nadmořské výšce 519 m. Na dolním toku vytváří divoké romantické kaňonovité údolí (turisticky náročnější terén). Před ústím do Lužnice lemují Židovu strouhu mohutné skalní masivy s jeskyněmi. Do Lužnice ústí zleva asi 3 km jižně od Bechyně nedaleko vsi Nuzice. Úsek dolního toku nad ústím byl v roce 1988 vyhlášen přírodní památkou.

Současné Hodonice mají vybudován veřejný vodovod, kanalizaci a hřiště. V místě působí Sbor dobrovolných hasičů.

Obcí prochází cyklotrasa číslo 1098 a lokální turistická trasa, která vede do blízkého okolí obce.

V centru vsi se nalézá zrekonstruovaná kaplička a památkově chráněná usedlost čp. 30.

Zrekonstruovaná kaplička

 

Něco z historie:

 

Hodonice se připomínají již r. 1268, kdy dne 3.srpna je postoupil biskup Jan III. králi Přemyslu Otakaru II.

R. 1528 připadly Hodonice,Smoleč, Černýšovice, Černice, Hodětín, Sudoměřice, Radětice, Bežerovice, Oltýň, Vyhnanice, Senožaty a Hvožďany panu Krištofovi ze Švamberka. R. 1569 prodal pan Jindřich ze Švamberka všecky tyto obce s panstvím bechyňským panu Petrovi Vokovi z Rožmberka a uvádějí se v kupní smlouvě ještě tyto další obce: Hodušín, Dražíce, Sepekov, Olší, Podhoří, Nuzice, Držkrajov, Lhota Haškovcova, Smoleč, Hodětín, Blatec, Čečkov a pustá ves Benešovce u Komárova ta 23.750 kop g.č.

Na samotě „Kopanině" nalezeny hliněné a tuhové střepy s popelem a uhlím; ukazují k osídlení dávnověkému.

Západně od Hodonic bývaly mohyly a byly již rozkopány.

Hodonice patřily ve válce třicetileté do pásma nejvíce postižených obcí na levém břehu Lužnice.

Tak čteme v rulle královského ouřadu berničního z r. 1654, že byly při soupise nalezeny tyto grunty spálené.

Grunty tyto byly pusté od r. 1619.

Veškeré povinnosti podaných zapisovány byly do knih, kterým se říkalo urbáře. V těch byly popsány veškeré grunty, chalupy, velikost pozemků, platy z nich, jímž se říkalo ouroky a veškeré jiné dávky.

Ouroky se platily dvakráte do roka o sv. Jiří a sv.Havle. Při každém gruntě pak byla přesně zapsána povinnost robotní.

V tuto dobu byly Hodonice a Nuzice spojeny berně tj. Nuzice byly přivtěleny Hodonicům. Pěší roboty měli sedláci 106 dní a se 2 voly 107 dní, tedy celkem 213 dní. Chalupníci s gruntem měli roboty ve 26 týdnech po 2 dnech, 52 dny. Sedláci měli válečného platu po 31 zl. 52 kr. Chalupníci od 7 zl. 1 kr. do 15 zl. 56 kr.

Škola. Zdejší děti chodívaly do školy do Sudoměřic, později do Bechyně. Vzdálenost Hodonic od Bechyně a obtížná cesta bylo příčinou slabé návštěvy školy a proto obec žádala 3.května 1880 o zřízení školy vlastní a vyškolení z Bechyně, ale žádosti nevyhověno. Dne 4.září r. 1885 opakována žádost bez výsledku a teprve r. 1893 skutečně vyhověno a zřízena v Hodonicích jednotřídní škola. Prvním správcem školy byl Josef Hošek,který neúnavně na prospěch obce pracoval po 26 let a zemřel 35.března 1919. Zůstala po něm vdova s několika nezaopatřenými dětmi a pobyt její zde až do vystěhování byl neutěšený.

Požární zbrojnice

Věcný náklad na školu rozpočten r. 1926-27 na 6.474 Kč, což jest 5.36% celkového okresního nákladu.

Místní a katastrální obec skládá se z Hodonic a pohodnice na „Kopaninách".

Obyvatelstva zde tedy ubylo. Rolníků jest zde 20, ostatní domkáři a chalupníci. Pomocníků v hospodářství jest 22, děveček 30, vdova 1 a sirotek 1. Ceny plodin nebyly oznámeny.

V obci jest ovocná školka a má 230 stromků. Jabloní jest 300, švestek 240, hrušní 180. Třešně se nepěstují.

Daní zaplatila obec r. 1926 3030 Kč.

Obyvatelstvo, z něhož jest 13 celo -, 7 půlláníků, 29 chalupnflců a 9 domkářů, živí se zemědělstvím. Orná půda jest po většině dobrá a daří se pěkná pšenice. Ostatní polní plodiny daří se všecky jako na vysočině Českomoravské.

Pozemky soukromé ohraničeny jsou obecními pastvinami a rozsáhlými lesy borovými, které jsou však na zvěř chudé, což zaviněno velkým počtem střelců domácích i hostů, neboť honitba jest „obecní".

Obecní lesy k Sudoměřicům hraničí s lesy panskými.

Pověst vypráví, že úředníci bechyňského panství vlastnili si neprávem část lesů hodonických. Na odpor tomu postavil se sedlák Kouba a tvrdil, jako pamětník, že lesy jsou obecní.Nařízeno mu vykopati hrob a v něm pravdivost svého tvrzení odpřísáhnouti. Kouba tak učinil a zachránil tak obci cenný majetek. Stálým pronásledováním panských úředníků byl však přinucen odstěhovati se do Týna.

Obci náleží dosud rozsáhlé pastviny, pole a 160 ha lesa, který zbyl po dvojím dělení ve prospěch starousedlých. Výtěžek těchto lesů, po odečtení řádné položky na lesní hospodářství, dovoluje nyní investice, takže r. 1926 provedla se elektrisace celé obce na náklad obecní. Přirážek obecních ani školních není.

Jest zde Osvětový svaz od r. 1921, Sbor dobrovolných hasičů od r. 1900. Obecní knihovna založena byla roku 1923, má 67 svazků a dostává 300 Kč ročních příspěvků od obce. Hodonice mají poštu, telegr.,železn.stanici, farní úřad, četnickou stanici v Bechyni a náleží k tamnímu 1.zdravotnímu obvodu.

Hostince jsou v obci 2 a r. 1926 prodalo se 400 hl piva. Roku 1918 prodalo se 686 l vína a r. 1926 prodalo se 147 l moštu.

Prodejna tabáku jest jedna a prodalo se kuřiva: roku 1914 za 1482 K, r.1918 za 2150 Kč a r. 1926 za 35.215 Kč.

  • Roku 1842 bylo zde 46 domů a 355 obyvatel

  • Roku 1869 bylo zde 47 domů a 389 obyvatel

  • Roku 1914 bylo zde 55 domů a ? obyvatel

  • Roku 1926 bylo zde 65 domů a 336 obyvatel

 

Počet obyvatel k 1.1.2020

Muži (do 15.let) Muži (nad 15.let) Ženy (do 15.let) Ženy (nad 15.let) Celkem
8 58 5 57 128

 

 

Něco k odlovu: 

Všechny důležité informace k odlovu jednotlivých stage máte uvedeny v trasových bodech

 yes Přejeme úspěšný odlov yes

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Hxelgb qbyr, uyhobxb zrmv xnzral. Araí geron avxnz šcyung.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.