Skip to content

<

Onyx

A cache by jukis&prusak Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/12/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:[LAT]

KAS IR ONIKSS?

Onikss ir silikātu minerāls, tas ir ahāta paveids. Gan ahāts, gan onikss ir daudzslāņu halcedona paveidi, kurus atšķir tikai slāņu jeb joslu forma: ahātam ir izliektas un haotiskas joslas, bet oniksam joslas ir paralēlas. Oniksam slāņi mēdz būt visdažādākajās krāsās, taču pārsvarā tas ir puscaurspīdīgs akmens ar melnām un/vai baltām joslām.
Onikss ir kriptokristāls, kura sastāvā ir smalkas silīcija dioksīda daļiņas - kvarcs un moganīts.
Onikss ir nogulumiezis. Pārsvarā nogulumieži, piemēram, granīts, kvarcīts un marmors, veidojas dziļi zemes garozā, savukārt onikss veidojas uz zemes virsmas. Onikss veidojas no avota ūdens vai gruntsūdeņiem, kuros ir izšķīdināts pārmērīgi daudz kalcīta. Kad ūdens parādās avota grīvā, minerāli izgulsnējas un veidojas kalcīta kristālu garoza. Laika gaitā aizvien vairāk ūdens plūst un izdalās vairāk minerālu veidojot jaunus slāņus. Slāņu variācijas izraisa atšķirības ūdens plūsmas ātrumā un neliels piemaisījumu daudzums. Kalcīts tīrākajā stāvoklī ir balts vai dzidrs, bet to viegli tonē neliels daudzums citu minerālu.
Visbiežākā sastopamā oniksa krāsa ir medus krāsa, ko izraisa dzelzs oksīds. Plūstošie oniksa slāņi atspoguļo smalkas avota ūdens variācijas. Oniksa bluķi tiek izgatavoti, griežot minerālu pa slāņiem, un atklājot nogulsnes, kas veidojušās tūkstoš gadu garumā.
Cita veida kalcīti var veidoties arī alās kā stalaktīti un stalagmīti. Šīs veidošanās metodes rezultātā veidojas kriptokristāliskais sastāvs, kas raksturīgs šim minerālam.
Oniksa atradnes ir sastopamas dažādos pasaules reģionos, tostarp Jemenā, Urugvajā, Argentīnā, Austrālijā, Brazīlijā, Kanādā, Ķīnā, Čehijas Republikā, Vācijā, Indijā, Indonēzijā, Madagaskarā, Latīņamerikā, Apvienotajā Karalistē un dažādos reģionos ASV.
Onikss bieži tiek klasificēts kā marmoram radniecisks minerāls, jo abiem iežiem ir vienāds minerālu saturs. Onikss veidojas no kalcīta, kurš ir tas pats minerāls, kas veido kaļķakmeni, marmoru un šūnakmeni.
Pēdējā laikā termins "onikss" tiek nepareizi lietots apzīmējot arī cita veida slāņainus materiālus, tostarp kalcītu, kas veidojas alu sistēmās, piemēram, Meksikas un Pakistānas atradnēs. Lielākā daļa no komerciāli ražotiem interjera priekšmetiem, kas ir plaši pieejami iegādei, ir izgatavota tieši no šī materiāla. Tas nav "īsts onikss"; šim materiālām ir zemāka cietības pakāpe un tas ir daudz plašāk pieejams. Laika gaitā šim materiālam ir parādījušies arī citi nosaukumi, piemēram, "Meksikas onikss" vai "oniksa marmors".

Slāņaina kalcīta veidošanās process


PAR VIDES OBJEKTU

Norādītajās koordinātes atrodas vides objekts. Šis vides objekts ir Jūlija Krūmiņa dāvinājums Jūrmalas iedzīvotājiem, kas 2018.gada 11.novembrī svinīgā ceremonijā tika novietots Turaidas kvartā, vietā kur iepriekš atradās dzintara makets. Aptuveni 22 tonnu smagais akmens bluķis tika atvests no Meksikas, un tēlnieks Pauls Jaunzems no tā izveidoja šo vides objektu.

UZDEVUMS

Lai reģistrētu šo slēpni kā atrastu, apmeklējiet norādītās koordinātes, izpētiet vides objektu un atbildiet uz sekojošiem jautājumiem:

1) Izpētiet akmens nepulēto daļu un aprakstiet tā struktūru.

2) Kāda ir akmens pamatkrāsa? Kas izraisīja šo krāsu?

3) Kādas krāsas joslas ir saskatāmas uz akmens virsmas?

4) Kādēļ šajā akmenī ir dažādas krāsas joslas?

5) Atrodiet uz akmens virsmas inkrustāciju, kas redzama zemāk pievienotajā bildē ("Uzdevums"). Šīs inkrustācijas forma četrstūris, kāds ir šī četrstūra garums un platums (centimetros)?

6) Kā Jums šķiet, vai šis ir "īsts onikss"? Pamatojiet savu atbildi.

7) PĒC IZVĒLES: nobildējaties ar skulptūru.

Pirms reģistrēt šo slēpni kā atrastu, nosūtiet savas atbildes slēpņa autoram caur "Saziņas Centru". Atbildi no slēpņa autora sagaidīt nav nepieciešams, ja kaut kas nebūs pareizi, slēpņa autors ar Jums sazināsies.


Uzdevums

[ENG]

WHAT IS ONYX?

Onyx primarily refers to the parallel banded variety of the silicate mineral chalcedony. Agate and onyx are both varieties of layered chalcedony that differ only in the form of the bands: agate has curved and chaotic bands and onyx has parallel bands. The colors of its bands range from black to almost every color. Commonly, specimens of onyx contain bands of black and/or white.
Onyx is cryptocrystalline, consisting of fine intergrowths of the silica minerals quartz and moganite.
Onyx is a sedimentary rock. While granite, quartzite, and marble are all forged deep within the earth’s crust, onyx is born right on the surface. Onyx forms from spring water or groundwater that has an abundance of calcite dissolved in it. When this water emerges at the mouth of a spring, the minerals precipitate out and build a crust of calcite crystals. Over time, more water flows by and more minerals settle out. The variations between the layers are caused by differences in the water flow rate and small amounts of impurities. In its most pure state calcite is white or clear, but it’s easily tinted by minor amounts of other minerals.
The most common color of onyx is a warm honey color, which is caused by iron oxide. The flowing layers of onyx reflect subtle variations in the spring water. Slabs of onyx are made by slicing down into the layers, revealing thousands of years of deposits.
Other types of calcite can also form inside caves as stalactites and stalagmites in cave interiors. This formation method results in the cryptocrystalline construction of the rock fabric, and it is the size and uniformity of these crystals that contribute to the classic translucent property of most calcite varieties.
Onyx is found in various regions of the world including Yemen, Uruguay, Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Czech Republic, Germany, India, Indonesia, Madagascar, Latin America, the UK, and various states in the US.
Onyx is commercially classified as a sibling to marble because these two stones have the same mineral content. Onyx is made of calcite, which is the same mineral that makes up limestone, marble, and travertine.
In recent times the name has become confused with other banded materials, in particular banded calcite formed in cave systems such as the material found in Mexico and Pakistan and often carved, in fact the majority of carved material (such as book-ends, chess-sets, etc) that are available today are made from this carbonate rock. This is a carbonate material and is not "true onyx", it is much softer and much more readily available. Other names have been used over time for this material, such as "Mexican Onyx" and "onyx-marble". Careless use of these names has resulted in the term "onyx" being incorrectly applied to a variety of banded materials that are not covered by the original definition of the name.


Formation of banded calcite


ABOUT THE SCULPTURE

At the listed coordinates you will find a sculpture. This sculpture is a gift from Jūlijs Krūmiņš to the citizens of Jūrmala, which was placed in the Turaidas Quarter on November 11, 2018 and replaced previously situated here model of amber. A stone block weighing about 22 tons was transported from Mexico, from which the sculptor Pauls Jaunzems created this sculpture.

TASK

In order to log this cache as found you need to visit listed coordinates, examine the sculpture and answer to the following questions:

1) Examine the unpolished part of the stone and describe it's structure.

2) What is the primary color of the stone? What has caused such color?

3) What color bands are visible on the surface of the stone?

4) Why there are different color bands?

5) On the surface of the stone find the incrustation shown in the picture below ("Task"). This incrustation is shaped as a rectangular, what is the length and width of this rectangular (in centimeters)?

6) Do you think it is a "true onyx"? Explain, why do you think that?

7) OPTIONAL: take a picture with the sculpture.

Before logging this cache as found you need to send your answers to the cache owner via "Massage Center". You do not need to wait for answer from cache owner, cache owner will contact you if something is wrong.Task

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.