Skip to content

<

Přírodní rezervace LUŇÁKY

A cache by Ivana82, Mariana8 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/15/2020
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Přírodní rezervace Luňáky leží v široké nivě řeky Úhlavy nedaleko Klatov, mezi obcemi Dolní Lhota a Novákovice. Území představuje zbytky slatinných luk s bohatým výskytem řady chráněných druhů rostlin. Nevyužívaná plocha zaniklého rybníka s okolím je významnou tahovou a hnízdništní lokalitou vzácných druhů ptáků, vázaných na mokřadní biotopy.Již v minulosti se mezi obcemi Dolní Lhota a Novákovice nacházel velký rybník. Byl jedním z největších, kterých se při řece Úhlavě nacházelo více. Pozůstatkem rybníka je mohutný val hráze a samota jménem „Na hrázi“, která je obývaná do dnešních dnů.

Lokalita byla přírodní rezervací vyhlášena dne 20. 12. 1992 a její plocha je téměř 27 ha. Součástí rezervace je Dolejší rybník (3,9 ha), který byl na přelomu let 2011 a 2012 revitalizován. Bylo odstraněno přebytečné bahno, rozšířena vodní plocha a v zátopě rybníka stržen orobinec i s kořenovým systémem a vybudována tůň. Obnovený rybník a jeho okolí nyní dokáže zadržet více vody a snížit riziko povodní.V rezervaci lze pozorovat hnízdění ohroženého motáka pochopa, potápky malé, slípky zelenonohé a kulíka říčního. Velkou vzácností je čejka chocholatá, která patří k nejrychleji mizejícím ptákům naší krajiny. U husy velké, volavky popelavé a poláka chocholačky nebylo hnízdění zatím potvrzeno, avšak zahlédnout je zde můžeme. V nové tůni a okolí se usadila rosnička zelená, blatnice skvrnitá, čolek obecný a ropucha obecná.

Rezervace také zahrnuje mokřadní louky, rákosiny a ostřicové porosty. Na vlhkých loukách tu rostou vzácné druhy rostlin, například orchideje prstnatec májový a vemeník dvoulistý, dále vrba rozmarýnolistá, všivec lesní. Na vodní ploše loví hmyz masožravá rostlina bublinatka jižní.

Poznámka: Finální schránka je umístěna mimo rezervační zónu.

Zdroj: turistika.cz, ekolist.cz, mapy.cz

Additional Hints (Decrypt)

Cbuyrqav imuheh, gnz cgnpv hxelg hmevf....
Cbzhmr gv fzlpr arob xbyrtn.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.