Skip to content

Operace Percentage Traditional Geocache

Hidden : 05/06/2020
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato jednoduchá drive-in keš vás přivede na místa, kde se uskutečnila první výsadková operace na území protektorátu. Příčiny, průběh a důsledky operace Percentage jsou vyčerpávajícím způsobem popsány na vysvětlující ceduli poblíž památníku. Zde v listingu použiji se svolením autora text z magazínu TotalMag Operace Percentage: Nezdar komanda o jednom muži.  Rozhlédněte se kolem a věnujte vzpomínku lidem, kteří za naší dnešní svobodu přinesli nejvyšší oběť. Po nálezu prosím o důkladné zamaskování!

 

Operace Percentage měla spíše kurýrní charakter. Věc se měla takto. Začátkem října, roku 1941 gestapo provedlo zátah, v Praze – Jinonicích v místě, kde v tu inkriminovanou dobu pracovala tajná vysílačka československého odboje dlouho přes půlnoc. Inspektor finanční stráže Karel Prokop se zachránil útěkem z budovy. Jeho osmnáctiletý syn a dva bývalí vojáci byli zatčeni. Radiotelegrafista Jindřich Klečka spáchal v bezvýchodné situaci sebevraždu. Tajná vysílačka, která se ještě nacházela pod proudem, byla zajištěna. Druhého dne se rozběhla vlna zatýkání odbojářů. Odhalením vysílačky SPARTA I přestalo, až na drobné výjimky, fungovat radiotelegrafické spojení mezi protektorátem a čs. exilovým londýnským ústředím. A právě jeho opětovné znovunavázání bylo cílem operace Percentage.

 

K jejímu provedení byl vybrán jeden jediný muž. Mladý parašutista František Pavelka narozený 29. listopadu 1920 v Břeclavi. Bývalý člen Sokola a student filozofie, který po okupaci začal s odbojovou činností. Když však gestapo rozjelo první velkou vlnu zatýkání, utekl do Francie a po jejím pádu se dostal do Anglie, kde se dobrovolně přihlásil k plnění speciálních úkolů v týlu nepřítele. Jeho hlavním úkolem při prvním nasazení, bylo předat domácí organizaci novou radiostanici s náhradními krystaly, které v té době měly téměř cenu zlata, neboť bez nich byla radiostanice zcela zbytečná. Dalším  úkolem bylo předat nový šifrovací klíč a poselství ministra národní obrany, generála Sergeje Ingra pro vedoucí představitele odboje. Po splnění zadaných úkolů, se měl Pavelka přidat domácímu odboji. Tedy jízdenka bez návratu. A tak se František Pavelka stal prvním parašutistou vysazeným na území Protektorátu Čechy a Morava. Což se pochopitelně neobešlo bez problémů.

 

Ten první přišel ihned s výsadkem. Vinou špatného počasí a chybného úsudku navigátora, byl výsadek 4. října 1941 uskutečněn místo u obce Nasavrky u Čáslavi, tedy o 35 km dále, nežli bylo původně plánováno, což se nakonec ukázalo být štěstím v neštěstí. Nikdo nemohl totiž tušit, že akce byla předem prozrazena a na naplánovaném místě seskoku čekala přepadová skupina gestapa. Další klikou bylo, že letoun, který Pavelku dopravil na území Protektorátu, byl spatřen a tak gestapo čekající celou noc u Nasavrk vyrazilo rychle k Čáslavi, takže jeho past sklapla naprázdno. Pavelka tak bez problémů navázal kontakt s vedoucími představiteli Petičního výboru věrni zůstaneme na Chrudimsku, byl vybaven falešnými doklady se kterými se dostal do Prahy. Spojení s londýnskou centrálou se však Pavelkovi navázat nepodařilo. Díky úspěšné razii v Jinonicích byla totiž už celá síť v zorném úhlu gestapa, které připravovalo její likvidaci. Smyčka se začala postupně utahovat. Po první vlně zatýkání a brutálních výslechových metod gestapu zacílilo na vedoucí představitele odboje a po jejich zatčení se mu dostal do rukou dopis od Pavelky jinému odbojáři Františkovi Buršovi. Gestapo zavětřilo novou stopu. Stopu londýnského parašutisty. Z prvního parašutisty se tak okamžitě stala lovná zvěř.

 

První pokus o zatčení gestapu nevyšel. Pavelkovi se podařilo z bytu, kam si pro něj gestapo došlo, uprchnout. Bohužel, podruhé již štěstí neměl. 25. října byl v jiném bytě, kde se ukrýval, zatčen, převezen do Petschkova paláce a podroben brutálním výslechům, které byly více méně zbytečné. Pavelkovi se totiž, před zatčením bohužel nepodařilo zničit důležité dokumenty obsahující jak jména, tak i záchytné adresy. Díky této kardinální konspirační chybě gestapo slavilo velký úspěch. Ukořistěné materiály se staly dobrým vodítkem k zatčení mnoha odbojářů a mezi nimi i skutečného esa, legendárního agenta A-54, Paula Thümmela. Poté, když už byl Pavelka pro gestapo bezcenný, byl pod číslem 23681vězněn na Pankráci a nakonec. 5. srpna 1942 předán lidovému soudu v Berlíně, který 19. srpna rozhodl o trestu smrti. František Pavelka byl popraven stětím hlavy na gilotině 11. ledna 1943, ve 20 hodin a 18 minut v Berlíně - Plötzensee. Po jeho smrti byl popel rozprášen na neznámém místě v okolí Berlína. Jeho matce později přišla v březnu 1943 kvitance, požadující úhradu nákladů, spojených s popravou. Částka tehdy činila 4 318 Říšských marek.


1. prosince 1945 byl povýšen do hodnosti nadporučíka pěchoty in memoriam.

17. července 1948 byl povýšen do hodnosti kapitána pěchoty in memoriam.

zdroj: http://www.totalmag.cz/valka/90-specialni-tema/3884-operace-percentage-nezdar-komanda-o-jednom-mui.html

Additional Hints (Decrypt)

wr i fhpuh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)