Skip to content

Liepavots Traditional Geocache

Hidden : 05/14/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LV] Slēpnis sastāv no Pet pudeles, viesu grāmatas un zīmuļa.

Liepavots bija avots Daugavas kreisā krasta kraujas vidusdaļā. Liepavots atradās Vīgantes parkā iepretim estrādei. Avots bija apmūrēts ar dolomīta akmeņiem. Šī avota ūdenim tautā piedēvēja dziednieciskas īpašības. Liepavots kopā ar Staburagu appludināti 1966. gadā, Pļaviņu HES būvniecības laikā, veidojot ūdenskrātuvi.

Liepavota tēlainos aprakstus veicis Valdis "Staburaga bērnos".

"Daugavas krasts ap Liepavotu, kā viscaur Vīgantes pusē, stāvs kā siena. Tādēļ, lai varētu nokļūt pie avota, kas atrodas gandrīz pašā krasta vidū starp Daugavas viļņiem un augšējo malu, vajadzēja celiņu izrakt, pareizāk- iekalt ieslīpi uz Daugavas pusi. Lai staigāšana būtu drošāka, celiņā bija ietaisīti radžu kāpšļi. Vasarā sausā laikā iešana bija droša, bet ne lietus laikā vai ziemā, kad nodilušie kāpšļi kļuva slideni. Daugava šādā laikā mirdzināja tik zīmīgi ar spožajiem viļņiem, smējās tik zobgalīgi un kaitavīgi no lejas bailīgiem ļautiņiem pretī, ka pat drošākie nogriezās steigšus vai nu pa labi vai kreisi no celiņa un, it kā nesaprastu Daugavas domu, gāja mudīgi tālāk.Bet Daugava smējās tad vēl skaļāk, un daža spodra lāsīte uzšļakstīja, it kā plaukstām sitot, gandrīz līdz pat Liepavotam un tad, kā sabijusies par pārgalvīgo lēcienu, ātri un nemanot pazuda viļņos.

Bet gājējs, it kā manītu aiz muguras maziņus zobgaļus, spēra ātrāk un ātrāk soļus, cilvēki jau nevar zināmas pasugas smieklus lāgā panest". 

Te dzīvojās Marčs ar Janci. Lūk, ko viņi skatīja:

"Pēc kādas pusmīnūtes abi puisēni stāvēja pie paša Liepavota, tāpat brālīgi saķērušies kā nelielā melnā alkšņa zari un mazās mežābelītes zari. Abi kociņi auga avota kreisajā malā, dūšīgi ar tievajām saknītēm klints šķirtnēs turēdamies."

[EN]The cache consists of a Pet bottle performe, a loogbook and a pencil. The Liepavots was the source of the Daugava's left side of the bank. Liepavots was located in the Viegantes Park opposite the highway. The source was walled with dolomite stones. The water of this spring was attributed to its healing qualities. Liepahe is flooded with Staburagu in 1966, during the construction of Pļaviņu HES, creating a water reservoir.

Additional Hints (Decrypt)

[LV] Prgev ivranf fhtnf xbxv[EN]Sbhe gerrf bs gur fnzr fcrpvrf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)