Skip to content

Kriskras door het Heidekamppark (Adventure lab) Mystery Cache

Hidden : 05/20/2020
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Heidekamppark

Het Heidekamppark maakt onderdeel uit van de zogenaamde storten van Stein die in totaal een oppervlakte hebben van circa 33 hectare.

De storten zijn vanaf 1949 tot 1965 gebruikt voor de winning van stol. De ontgrondingen hebben globaal plaatsgevonden tot op de glauconiethoudende zanden op een diepte van circa 22 m-mv. Na ontgronding is de stortplaats vanaf 1965 eerst voor een klein deel gevuld met huisvuil, mijnsteen, inert fabrieksafval, puin en later voor het grootste deel met gips dat als afval ontstond uit de kunstmestproductie van DSM. De locatie ligt direct ten westen van de A-2, buiten de DSM bedrijfslocatie en heeft een oppervlakte van circa 22 hectare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwerking en beheer
In de periode 2006-2007 is de stortplaats voorzien van een enkelvoudige bovenafdichting van immobilisaat met drainagematten voor de afvoer van het regenwater. Op de drainagematten is een leeflaag van schone grond aangebracht met een dikte van circa 1,0 meter en plaatselijk 2 meter. Ook is op circa 6 tot 10 m-mv een tussenafdichting van folie met een drainagesysteem aangebracht. Het verontreinigde water dat hier vrijkomt wordt via de riolering afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie van Chemelot. Uit monitoringsonderzoeken blijkt dat zich tot nu toe nauwelijks verontreinigingen verspreiden vanuit deze locatie.Gebruik
Het gehele gebied is ingericht voor extensieve recreatie en wordt deels begraasd door koeien. De gemeente Stein is verantwoordelijk voor het beheer. In 2015 is aan de noordzijde een loopbrug aangelegd over het bedrijfsspoor van DSM/Chemelot. Het terrein is van 4 kanten toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Boring mijnwater
In opdracht van de provincie Limburg is op deze locatie een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke stijging van mijnwater. Dit onderzoek wordt op meerdere plaatsen in Limburg uitgevoerd. Het is de bedoeling om inzicht te krijgen in de mate waarin deze stijging plaatsvindt en de mogelijke risico's die daaraan verbonden zijn. Er is een put geslagen met een diepte van 400 meter waar het mijnwater aanwezig is. De komende jaren zullen regelmatig metingen in deze peilputten plaatsvinden.

Over deze Adventure Lab:

Deze Adventure Lab leidt je kriskras door het Heidekamppark. Geadviseerd wordt om pen en papier, rekenmachientje en de GPS'er zeker niet te vergeten. De labcaches zijn hier te vinden.

Additional Hints (Decrypt)

TP GBBYOBK

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)