Skip to content

Jaunjelgavas ebreju kapi Traditional Geocache

Hidden : 05/22/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LV]

Jaunjelgavas pilsētas ebreju kapi izveidoti 1848. gadā, aizņem 2 ha lielu platību no kopējās kapu teritorijas. 1941.gadā vācieši nodedzināja ebreju lūgšanu namus un nošāva vairāk nekā 500 ebreju. Nošautos pārapbedīja kapu teritorijā aiz ebreju kapiem. Mūsdienās veikti kapu sakopšanas darbi un kādreizējās kapličas drupas iekonservētas kā piemiņas vieta.Viktors Šacs, kura senči apmetās pilsētā, kuru šodien sauc par Jaunjelgavu, daudzu gadu garumā vāca materiālus, kuri attiecas uz ebrejisko Jaunjelgavu un centās saglabāt un iekonservēt ebreju kapsētu Jaunjelgavā. Šis kungs ir teicis ļoti viedus vārdus:” Zinātkārajam lasītājam, kurš ar ebrejisko nav saistīts, ziņas par ebreju kopienām, kuras pastāvēja Latvijas teritorijā daudzus gadsimtus, var kļūt par vēl vienu savas zemes pazīšanas sastāvdaļu.”

Slēpnis ir standarta mikroslēpnis un viesu grāmata, tas novietots vietā, kur ir sastāvdaļa,kas asociējas ar sāpēm. 

[EN]

The Jewish cemetery of Jaunjelgava was established in 1848 and occupies an area of 2 ha from the total cemetery area. In 1941, the Germans set fire to Jewish houses of worship and shot more than 500 Jews. The shooters were reburied in the graveyard behind the Jewish graves. Today, the cemetery has been cleaned up and the ruins of the former chapel have been preserved as a memorial site. Viktor Šacs, whose ancestors settled in the city today known as Jaunjelgava, for many years collected materials relating to Jewish Jaunjelgava and tried to preserve and preserve the Jewish cemetery in Jaunjelgava. The gentleman has said very clever words: "For the curious reader who is not connected with Jewish, news about Jewish communities that have existed in Latvia for many centuries can become another part of knowing their land."

The cache is a standard micro secret and a guest book, it is placed in a place where there is a component associated with pain.

 

Additional Hints (No hints available.)