Skip to content

<

Naučná stezka sechutická

A cache by Evca.N Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/11/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Naučná stezka sechutickými lesy vznikla v roce 2016 a vede v prostorách bývalé Olšanské Obory. Vytvořily ji a starají se o ni Lesy České republiky. Stezka vám přiblíží na několika tabulích přírodu a historii Olšan, Sechutic a okolí a seznámí vás i se základy lesního hospodaření.

Samotná stezka má dvě varianty - krátší (3,7 km) a delší (5,6 km) okruh. My se vydáme samozřejmě po tom delším. Čeká nás sedm zastavení u informačních cedulí. Některá stanoviště možná budou ještě v budoucnu doplněna o interaktivní prvky (odklápěcí hádanky atd., ale v současnosti tomu tak zatím není).

Stezka není zakreslena na žádných mapách, ale nebojte, bloudit nebudete. Je celkem logická, v nerozhodných místech značená a vy půjdete stejně podle waypointů. :)

Stage 1 - Hospodářský dvůr

Dvůr Sechutice byl založen pravděpodobně ve druhé polovině 12. století, poté co plasští cisterciáci dostali vsi Sechutice a Dolní Sechutice. Ty zrušili a místo nich vybudovali hospodářský dvůr. O rozkvět nejen sechutického dvora, ale i ostatních hospodářských jednotek (tzv. grangií) se postaral na počátku 18. století opat Evžen Tyttl. V roce 1785, kdy byl plaský klášter zrušen a odebrán cisterciákům, byly Sechutice druhým nejvýnosnějším dvorem, celkem jich klášter vlastnil 16. Od roku 1958 je dvůr kulturní památkou. Ovšem o jejím stavu se přesvědčíte cestou, stojí v nedaleké zatáčce na konci obce Hadačka.

Úkol: V horní části cedule se nachází dobové vyobrazení dvora. Veduta, kterou je kresba inspirována, pochází z roku XXAX.

Stage 2 - Olšanská obora a železnice

Oboru založil na konci 17. století jiný významný opat Ondřej Trojer (rodák z Kralovic) a jeho práci dokončil již zmíněný Tyttl. K roku 1725 byla do báně sechutického špýcharu uložena pamětní listina. Obora byla zrušena v 90. letech 19. století kvůli výstavbě nové železniční trati Rakovník-Mladotice. Stavěla se v letech 1897-1899 za účasti soukromých investorů (společnost Místní dráha Rakovník-Mladotice) a samotnou stavbu prováděla italsko-česká firma Pelli a Plenker. Slavnostní zahájení provozu nastalo dne 9. července 1899. (Na ceduli chybně 12.)První vlak vyjel v 9:30 z Rakovníka a do Mladotic dorazil ve 13 hodin. Trať byla v roce 1925 zestátněna, v provozu byla v celé délce do roku 1997. Další čtyři roky probíhala rekonstrukce v úseku Čistá-Kralovice, ovšem po zprovoznění, nebyly vlaky v úseku Kralovice-Mladotice obnoveny, což zahájilo konec tohoto lesního úseku. Postupem doby začalo kolejiště zarůstat a na mnohých úsecích byly vytrhány koleje. Její obnovení, za které se zasazuje místní sdružení, je tak dost nereálné.

Úkol: Trať Rakovník-Mladotice měří 3B kilometrů.

Stage 3 - Olšanská myslivna

Myslivna byla založena na počátku 19. století, nově se k ní sbíhaly cesty z celé obory a byly upraveny alejemi a zídkami. V okolí myslivny se v minulosti nacházela celá řada menších osídlení, která zanikla během středověku nebo po třicetileté válce. Kousek od místa se nachází studna ze 18. století a opravená roku 2016, opět státním podnikem Lesy ČR.

Úkol: Skočte si odlovit tradičku studni věnované. Při té příležitosti si studnu prohlédněte a najděte na vrchním věnci kotvu (osobní symbol opata Fortunáta Hartmana) s letopočtem. Letopočet ciferujte a máte C. Nebo to můžete zjistit i jinak. :)

Stage 4 - Plaské lesy

Obora byla součástí majetku plaského kláštera. Již jsme si řekli, že opaté se o své hospodářství starali. Naštěstí pro ně nezůstalo nově vytvořené panství dlouho bez majitele a v roce 1825 jej koupil druhý nejvlivnější muž monarchie, kancléř Klemens Lothar Václav Metternich. On i jeho syn Richard dodali lesům kromě hospodářského využití a estetický koncept, resp. vyspělé lesní hospodářství.

Úkol: Na kolik revírů se dělí Lesní správa Plasy? Číslo ciferujte a máte D

Stage 5 - Tvrz Šebíkov

O tvrzi Šebíkov Vám podává lepší informace zdejší tradička. Takže jdeme rovnou na úkol: až si ji odlovíte, přejdětě přes zbytky příkopu ke stromu s originální cedulkou. V pravém dolním roku se nachází datum 4. února .... Letopočet ciferujte a máte E

Stage 6 - Památné stromy

První soupis starých a jakýmsi způsobem památných stromů publikoval v roce 1908 významný lesník Jan Evangelista Chadt-Ševětínský. V knize Staré a památné stromy popsal 165 stromů, které byly staré nebo nějak významné. Následně se mu začali ozývat lidé z různých koutů království, že u nich je také takový strom. Kniha tak vyšla v několika reedicích. Ke zdejšímu regionu se váží dva zápisy, a to dvě pětisetleté lípy nedaleto od tohoto místa a mnohem známější Radimova lípa vedle probošství Mariánská Týnice. Jedná se o jedinou lípu, která zbyla z aleje vedoucí z Kralovic do Týnice. Alej museli vysázet za trest poddaní z vesnic plaského panství, kteří se vzbouřili roku 1680 kvůli přemrštěným robotám proti klášterní vrchnosti. V revolučním roce 1848 (po zrušení roboty) byla alej, jakožto symbol těchto událostí, vykácena. Zůstala pouze poslední lípa, na které visel obrázek Panny Marie a na kterou si tak netroufli.

Úkol: Kolikrát je na ceduli vyobrazen znak "Památný strom"? To je F

Stage 7 - Stará plaská cesta

Stará plaská cesta byla cesta spojující klášter Plasy s poutním kostelem a proboštvím v Mariánské Týnici, i když její počátky jsou mnohem starší. Kromě toho, že se jednalo o funkční komunikaci, plnila i vyšší ideály a měla spoustu symbolických aspektů, což bylo typické pro barokní komponovanou krajinu. Bohužel v důsledku moderní doby postupně upadala. Nejdříve její část kolem hájovny Rouda pohltila císařská silnice teplicko-železnorudská, nynější I/27 a hřebíčkem do rakve bylo poválečné scelování pozemků, díky kterému zanikly historické meze, cesty a remízky. Zničen byl úsek od sochy sv. Jana Nepomuckého k Mariánské Týnici, který vedl mezi poli.

Úkol: Cestě jako takové se budeme věnovat jindy, teď mě zajímá, jaká číslice se třikrát opakuje v první věte na ceduli. To je G

No a jsme téměř u konce. Teď si prohlédněte nedaleký kříž, sněžnou jámu a dosaďte zjištěná čísla do vzorečku: N 49°58.FDA E 013°2G.BCE Samotné umístění je klasické, není to vytuněná keška, tady jde přece o tu procházku nádhernými lesy. Zaměření je jako v lese. Kdyžtak použijte spoiler. :)

Additional Hints (Decrypt)

cbq qerirz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.