Skip to content

Valašské keškobraní 2020 Event Cache

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 27 June 2020
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

27 June 2020, 00:00 - 22:00

Ahoj kačeři, kačerky a georobotci! Uběhl nám další rok, přežili jsme karanténu a konečně se zase můžeme vydat do přírody na toulky za šipkou. Proto pro vás parta nadšenců z Valašska znovu připravila oblíbený geomaraton, který prověří vaše schopnosti, sílu, důvtip, odvahu, odolnost a vytrvalost.

Zveme vás tímto k účasti na třináctém ročníku závodu, pro který jsme vám v krásné krajině Valašska přichystali opět více než stovku keší, ale také další novinky, z nichž ta největší je místo konání akce - vracíme se do Rajnochovic!

Přichystejte si potřebnou geovýbavu, dostatek silných baterek a nabitých baterií, přibalte bojovnost, odhodlání, dobrou náladu, týmového ducha a smysl pro fair-play a přijeďte o víkendu 26.- 28. června do Rajnochovic. Změříte tu své síly s ostatními týmy z Čech, Moravy a Slezska na dalším Valašském keškobraní.

Co vás tu letos čeká? Stejně jako v minulých letech zůstávají zachovány dvě soutěžní kategorie „Adrenalin force“ a „Týmy s dětmi“, a měnit nebudeme ani časy startu a konce závodu. To znamená, že týmy adrenalin force vypustíme do terénu o páteční půlnoci a týmy s dětmi v sobotu v 9 hodin ráno. Konec závodu je pro obě kategorie v 18 hodin.

Do „dětské“ kategorie se mohou přihlásit týmy, ve kterých bude minimálně jedno dítě ve věku do 15 let. Tuto skutečnost uveďte v přihlašovacím logu! Opět zde bude aplikováno odstupňované bodování podle věku dítěte.

Pokud by se našel někdo, kdo nechce závodit, nevadí! V nádherném okolí základny můžete prožít pohodový víkend se spoustou keší a v sobotu večer být přítomni na vyhlášením výsledků závodu a závěrečné afterparty, která bohužel nemůže mít svůj vlastní listing, ale své vlastní CWG mít bude!


Časový harmonogram geomaratonu Valašské keškobraní
Pátek 26. června
- 16 – 23 hodin registrace do závodu pro obě soutěžní kategorie, ubytování, večeře, odpočinek před startem
- 23,40 hodin: hlavní kategorie - předstartovní příprava, instrukce, vysvětlení pravidel a novinek

Sobota 27. června
- 0,00 - 18 hodin: Valašské keškobraní 2020 – geomaraton pro kategorii Adrenalin force.
- 8 – 8,30 hodin pokračování registrace do závodu pro dětskou kategorii
- 8,40 hodin: předstartovní příprava, instrukce a vysvětlení pravidel pro dětskou kategorii
- 9 – 18 hodin: Valašské keškobraní 2020 – geomaraton pro kategorii Týmy s dětmi.
- 18 – 20 hodin: večeře, volný program
- cca od 20 hodin: vyhlášení výsledků závodu, předání cen, pohárů a medailí. Poté afterparty - oslava vítězů a běžný eventový program - prohlídka a výměna CWG, TB a GC,
- 22 hodin - konec oficiální části.

Neděle 28. června
- 8 – 9 hodin: snídaně
- 9 – 13 hodin: uvolnění chatek. Konec akce.

Novinky
V minulých dvou ročnících účastníci používali speciálně pro geomaraton vyvinutou webovou aplikaci, v níž byly listingy všech keší a pomocí níž keše online logovali. Od loňska jsme aplikaci znovu vylepšili, zvýšili uživatelský komfort a přidali pár nových vychytávek.
K využití aplikace je potřeba, aby v každém týmu byl k dispozici minimálně jeden smatrphone s přístupem na internet a čtečkou QR kódů. Z aplikace půjdou stáhnout listingy i v GPX formátu.
Pro případ poruch, ztráty signálu nebo náhlé nefunkčnosti smartphonu nebo připojení, dostane každý tým listingy všech keší, včetně mapky, i v papírové podobě, jak to znáte z minulých ročníků VK (k tomu si může každý tým doobjednat maximálně 1 výtisk navíc za cenu 50,- Kč). Logovat půjde i z obyčejných mobilů pomocí SMSek.
Minimalizovali jsme také počet úkonů, které jsou potřeba pro uznání nálezu závodních keší – nebude již nutný fyzický zápis do logbooků, zápisy do papírových tabulek, ani opisování bonusových čísel z keší.
Nálezci FTF svůj nález zalogují jen pomocí speciálního kódu na „FTFcoinu“ a ten z keše vezmou, aby jím už nemohl logovat nikdo jiný.
Tyto novinky nám umožní urychlit zpracování výsledků a zkrátit čas čekání na vyhlášení výsledků. Díky tomu můžeme ponechat v platnosti i pravidlo, že hledat a logovat keše bude možné až do 18 hodin. Poté budou mít týmy 15 minut času na to, aby si ještě dodatečně překontrolovaly své nálezy a nahlásili pořadatelům případné nesrovnalosti.

Závodní aplikace běží na adrese https://vkteam.online. Pro týmy, které se účastnily některého z minulých dvou ročníků, platí přihlašovací údaje, které dostaly. Nově přihlášené týmy dostanou po registraci přístupové heslo, aby si mohly dopředu aplikaci vyzkoušet. Bez hesla se dostanete pouze na titulní stránku a do přehledů s výsledky všech minulých ročníků. Proto s přihlášením neotálejte.

Přihlášení do závodu
Do závodu přihlašuje jednotlivé týmy JEN jejich kapitán (nebo jím pověřená ososba), a to logem Will attend a zkopírovaným a doplněným následujícím textem:
Název týmu:
Kategorie: adrenalin force/tým s dětmi
Počet členů v týmu:
Nick kapitána:
E-mail kapitána:
Eventové CWG VK 2020 (á 10 Kč): ANO (ks)/NE

Do závodu bude připuštěno maximálně 50 týmů, po 3-5 členech, které uhradí startovné ve výši 500 Kč/tým.

Ostatní účastníci akce, kteří nebudete závodit a jen se za námi přijedete podívat, hlaste se prosím jen WRITE NOTE logem a zkopírovaným a doplněným následujícím textem:
Eventové CWG VK 2020 (á 10 Kč): ANO (ks)/NE
Vytisklé závodní listingy - á 25 Kč: ANO/NE
Večeře - ANO jídlo č. 1 .... porcí, jídlo č. 2 .... porcí/NE

Účast na akci už si samozřejmě budou všichni zapisovat logem Attended.

Podmínky účasti v geomaratonu
• správná a úplná registrace týmu kapitánem (Will attend log) a to nejpozději do 23. června
• v požadovaném termínu splnění podmínek, které budou kapitánům přihlášených týmů zaslány na e-mail uvedený v přihlášovacím logu

Stručná pravidla závodu
• účast v závodě je dobrovolná a všichni účastníci ho absolvují na vlastní nebezpečí. Osoby mladší 15 let ho absolvují společně se svým zákonným zástupcem nebo s jeho písemným svolením.
• do závodu může nastoupit maximálně 50 včas registrovaných 3-5 členných týmů.
• za každou nalezenou keš obdrží tým body. Každá keš je bodově ohodnocena podle obtížnosti hledání, náročnosti terénu, případně dalších kritérií. Ke každé keši náleží také prémie za FTF log.
• závod bude probíhat v sobotu 27. června 2020, start hlavní kategorie je stanoven na 0:00 hodin, dětská kategorie startuje v 9:00 hodin ráno. Závod končí přesně v 18:00 hodin, v cíli musí být všechny týmy do 19:00 hodin. Kontrolu nálezů si jednotlivé týmy musí sledovat průběžně samy na základě potvrzovacích SMS. Případné reklamace je možné u pořadatelů uplatnit osobně na základně nebo telefonicky nejpozději do 18:15 hodin. Poté již nebude možné na výsledcích nic měnit.
• celkový bodový zisk bude dán součtem bodů z nalezených keší a získaných FTF prémií. U dětské kategorie bude tento součet ještě vynásoben koeficientem dle věku nejmladšího člena v týmu.
• pro uznání nalezení keše, prípadně FTF logu, je potřeba v cíli doložit: fotografii týmu, na níž může chybět vždy maximálně jeden člen týmu – tzv. libero (člen týmu, který plní funkci řidiče nebo zrovna jen odpočívá a není v tu chvíli se zbytkem týmu v terénu). Fotky musí být v elektronické podobě (ve formátu JPG/JPEG na kartách SD, MMC, CF, xD, MemoryStick). Na fotkách budou jasně identifikovatelní jednotliví členové týmu. Dále musí být na fotce viditelná část keše (krabička nebo víčko) s kódem keše (VK-13XXX), v případě FTF nálezu i „FTF coin“, který bude uložen v keši.
• účastníci závodu jsou povinni dodržovat obecná pravidla geocachingu, zásady slušného chování a platné zákony ČR. Zvláštní důraz klademe na dodržování pravidel silničního provozu, především pak na respektování zákazu vjezdu VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL (tedy i čtyřkolek) do lesa a to i tam, kde není umístěna zákazová dopravní značka. Mezi jednotlivými závodními kešemi se budou pohybovat kontrolní hlídky, které budou sledovat dodržování těchto pravidel. Na základě jejich hlášení je pořadatel oprávněn provinivší se tým ze závodu bez náhrady vyloučit.
• není povolena externí pomoc při luštění a dohledávání keší.
• pořadatel nepřipouští spory o dodržovaní pravidel. Pořadatelský tým svrchovaně rozhoduje o diskvalifikaci či penalizaci týmu. Proti tomuto rozhodnuti není možné odvolání.

Další informace budou soutěžícím týmům předány v průběhu registrace nebo těsně před závodem. Pravidla mohou být pořadatelem podle potřeby upravována až do startu závodu.

Závodní CWG
Připravujeme pro vás speciální závodní CWGčko. Soutěžní týmy ho dostanou zdarma v počtu odpovídajícím počtu členů v každém týmu. CWG bude určeno jen pro závod a nelze si přiobjednávat více kusů!

Ubytování
Z důvodu pozdějšího termínu konání keškobraní, nebudeme letos v areálu základny sami - budou zde i vedoucí dětských táborů, kteří budou základnu na tábory připravovat. Proto jsou možnosti ubytování trochu omezené, přesto by měly být pro nás dostatečné. Je nutné vzít si vlastní spacáky!

Máme k dispozici:
4x velká chatka s WC - 7 lůžek (+3 místa v podkroví s vlastní karimatkou nebo lehátkem)
6x malá chatka - 4 lůžka (patrové postele)
Celkem je k dispozici 52 lůžek a 12 míst v podkroví na vlastní karimatce nebo lehátku.

Ubytování ve vlastních stanech není možné!

Celý areál je oplocen a osvětlen. Zdarma bude k dispozici připojení k internetu přes wi-fi. Pro ubytované jsou k dispozici sprchy a WC v hlavní budově a parkoviště.

Ceny za ubytování:
- cena za lůžko: 180 Kč/osoba/noc + 21 Kč poplatek obci
- cena za místo v podkroví v chatě s WC - 110 Kč/osoba/noc + 21 Kč poplatek obci

Ubytování si objednává každý tým prostřednictvím pořadatele - objednávka bude součástí přihlášky, kterou budeme zasílat kapitánům týmů na základě WA logu.


Komu nevyhovuje ubytování v chatkách, může si objednat pohodlnější nocleh v některém z blízkých penzionů (do vyhledávače stačí zadat „ubytování Rajnochovice“ a tam najdete odkazy).

Stravování
Také stravování bude letos řešeno jinak, než v minulých letech. Snídaně a večeře bude vařit místní kuchyni zdejší kuchař/ka. Pro účastníky závodu i ty, kteří přijedou jen na sobotní vyhlašování to znamená, že bude potřeba si jídlo předem objednat. Na snídaně bude výběr ze tří jídel, na večeře ze dvou. Zde je nabídka:

Večeře pátek:
1. kuřecí řízek s bramborem – 85 Kč
2. zeleninové rizoto – 65 Kč

Večeře sobota:
1. hovězí guláš s chlebem – 75 Kč
2. zeleninové rizoto – 65 Kč

Snídaně sobota a neděle:
1. párek s hořčicí (kečupem), chléb, čaj – 45 Kč
2. sýrový talíř, máslo, chléb, čaj – 40 Kč
3. vánočka, máslo, ovocný džem, čaj – 40 Kč

Závodící týmy si budou jídlo objednávat stejně jako v předchozích letech v rámci přihlášky, kterou budeme zasílat kapitánům týmů. Ti z vás, kteří přijedou jen na sobotní vyhlašování, si musí jídlo předem objednat v rámci svého WN logu! Objednávky jídel uzavíráme v pondělí 22. 6. ve 22 hodin! Pozdější objednávky již nejsme schopni zajistit.
K dispozici bude samozřejmě točené pivo, malinovka a také nějaké minerálky, čaj, káva a nějaké to slané "zobání".

Parkování
Pořadatelé, závodní týmy a ti, kteří budou ubytováni na základně, mohou parkovat uvnitř areálu na parkovišti, ostatní pak u hlavní cesty, asi 100 metrů od základny (wpt. Parkování event).Additional Hints (No hints available.)