Skip to content

Hrad Šternberk Multi-cache

Hidden : 05/28/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vážení a milí, přijměte pozvání na odlov mé nové keše, která je, tak trochu už tradičně, náhradou za již archivovanou keš, v tomto případě konkrétně za GC1QTK9, která patřila do Geopuzzle a byla archivována v roce 2015. Ovšem takové místo si svou keš zaslouží a zdá se, že můj úděl je vás znovu přivádět na místa, kam vás kdysi přivedli jiní.

O hradu:

Hrad Šternberk založil v polovině 13. století pravděpodobně Zdeslav z Chlumce a ze Šternberka, příslušník starého českého šlechtického rodu. První písemný záznam najdeme v listině z roku 1269. Dokument zároveň vymezoval hranice šternberského panství a kláštera Hradisko. Z obranného sídla byl hrad v 70. letech 14. století přestavován a rozšířen. Biskup Albert II. ze Šternberka, významný církevní hodnostář a vlivný diplomat, využíval hrad jako svou rezidenci. Pozornost biskupa se upírala především ke kapli, kterou nechal vyzdobit ve stylu panujícím tehdy na dvoře Karla IV. Během prohlídky vás překvapí členitost hradu a jeho velká rozloha a bohatá výzdoba od gotiky až po secesi.

V 16. století proběhla díky rodu Berků z Dubé a Lipé renesanční rekonstrukce hradu. Po rozsáhlém požáru byl hrad přestavbou rozšířen o renesanční křídlo s „Vizitkovým sálem“ a s unikátními hráňovými klenbami. Berkové také zasáhli do života v podhradí, v němž nechali vybudovat systém hospodářských a správních budov.
 

Historie hradu Šternberka je bezprostředně spjata s rodem Šternberků i s pohnutými chvílemi českých dějin – s husitskými válkami, s potomky českého krále Jiřího z Poděbrad, s knížaty z Min­strberka i s třicetiletou válkou, během které město i hrad značně utrpěly.

Kolem roku 1699 koupil sídlo kníže Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna. V držení jeho rodu zůstal hrad až do roku 1945. Hrad nebyl dlouhou dobu užíván a chátral. Teprve v roce 1886 bylo rozhodnuto o jeho generální rekonstrukci podle projektu vídeňského architekta Karla Gandolpha Kaysera v duchu romantického historismu. Vzniklo luxusní sídlo splňující požadavky moderního aristokrata Jana II., který postupně vybavil své sídlo historickým mobiliářem, obrazy, nábytkem, plastikami, gobelíny.
 

Prohlídkou hradu vaše zážitky zdaleka nekončí. Přeje-li vám počasí, nezapomeňte se projít zámeckým lesoparkem, jejž vytvořil v letech 1907–1909 vídeňský architekt Albert Esche. Nový park tak symbolicky zakončil přestavbu objektu.

Hrad standartně nabízí 4 prohlídkové okruhy:

Liechtensteinské sbírky (základní okruh I.)

Zahrnuje kapli, chodbu a pokoje prvního patra vybavené mobiliářem posledních majitelů. Délka prohlídky cca 60 minut. Nově je součástí okruhu i návštěva zrekonstruované Liechtensteinské kuchyně. Bezbariérový přístup - možnost návštěvy i pro vozíčkáře.

Život na šlechtickém sídle (základní okruh II.)

Zahrnuje prohlídku pokojů druhého patra, kam patří např. Dámský salón, Lovecký pokoj nebo Velká jídelna. Součástí prohlídky je i návštěva zrekonstruované Liechtensteinské kuchyně. Přibližuje život šlechty od konce 18. do začátku 20. století, tedy dobu, kdy byl hrad ve vlastnictví rodu Liechtensteinů. Délka prohlídka cca 50 minut.

Celým hradem

Prohlídka celého hradu. V prvním patře se nachází gotické a renesanční interiéry, naopak druhé patro představuje historické slohy od baroka a secesi.

Doprovodná výstava - Liechtensteinská dominia střední Moravy

Stálá výstava prezentuje 760 let trvající společné dějiny dnešního knížecího rodu a českého státu na území střední Moravy. Individuální prohlídka bez průvodce. V prostorách výstavy je reprodukovaný doprovodný komentář.

Zdroj: Státní hrad Šternberk

 

Ke keši samotné:

Keš není ukryta na výchozích souřadnicích, tam najdete vstup do hradu a také indicie ke zjištění skutečného umístění keše. Z důvodu kolize u hradu, v nedalekém infocentru i na místě s výhledem na hrad je bohužel na místě, kde hrad neuvidíte, i když, minimálně si ho můžete prohlédnou cestou ke keši. Nakonec, je to přece jen trochu tématické, protože "hradní poklad" je schován nedaleko hradu a můžete mít pocit, že skutečně hledáte středověký poklad. Tomu napomáhá i vzhled, protože je to krásná vyřezávaná truhlička, která by se ani na takovém hradu nikdy neztratila. V ní naleznete logbook, něco na psaní, nějaká ta CWG a také speciální CWG pro první 3 nálezce. Tento poklad pak najdete na souřadnicích:

N 49° (A x 2)(B - 2).(A + 7)C(A + 2) E 017° (C - 5)(A x 4).(B + 2)(A + 1)(C + 2)

Kvůli změně tabule se výpočet pro vás zjednodušuje. Nové indicie:

Indicie A je číslo pro Hlavní palác, hodnotu B získáte jako číslo pro budovu Lesovny, na informační tabuli před vámi. Číslo C je pak číslo Ledovny, které je uvedeno na té samé informační tabuli.

České hrady

 

Oficiální poděkování patří grygar.mates za provedení beta-testu.

Additional Hints (Decrypt)

Gehuyvpxh wnxb mr fgerqbirxh zífgb i yrfr fxeýiá, xqb bqunyí wrwí gnwrzfgií, an cbxynq fr qíiá. Wra i cbghpxh qbcbehphwv arfxbapvg, znkvzáyar fr gnz cnx fzbpvg. Uyrqrw cbq qerirz i znyé wrfxlapr cbxynq uarq n mnybtbing aáyrm cnx zhžrš wnxolfzrg.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)