Skip to content

This cache has been archived.

Čtyřhranka: Nastal čas na archiv.

Kdo by si chtěl prohlédnout fotky, tak je najde na Kosmohillově fotoalbu.
A záznam koncertu pro phrkt a další nadšence zvukového masochismu najdete níže v odkazech v Kolombově logu. [;)]

Díky všem, kdo přišli a nezdrhli hned po první písni! [:D]

Těšíme se zase někdy na slyšenou. [;)]

More
<

Prapodivní Slimáci

A cache by NvN Rock Band Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 29 August 2020
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

29 August 2020, 16:00 - 21:00

Prapodivní Slimáci

Community Celebration Event

Přijďte s námi oslavit 20. výročí založení geocachingu a 8. výročí založení geokačerské rockové kapely NvN do příjemného prostředí rybníků Písečáků u Turnova.

Kdy: v sobotu 29. srpna mezi 16 - 21 hod.
Kde: občerstvení U Písečáků

Upřesňující atributy:

Poznámka: Vzhledem k tomu, že některé geocachingové reálie se s přibývajícími léty vytrácí z obecného geokačerského povědomí, staří členové je zapomínají a mladí je neznají, byl pro tento listing1 vypracován poznámkový aparát2, aby tento text byl aspoň zčásti srozumitelný a pochopitelný pro naprostou většinu těch, co ho vůbec budou číst...

Úvodem

Je to již více než osm let, co se pozdě k ránu v hlavách geokačerů z okolí Mnichova Hradiště, Mladé Boleslavi a Turnova vylíhl nápad, že založí rockovou kapelu. Všichni zúčastnění se pro tento velkolepý plán okamžitě nadchli. Mělo to jeden drobný, víceméně nepodstatný háček. Totiž, že nikdo neuměl na nic hrát.

A tak byla na jaře LP 2012 virtuálně založena "rocková hudební skupina" složená pouze z geokačerů. A toto pochybné hudební těleso vzápětí ke zděšení všech (především hlavních aktérů) vstoupilo i v realitu.

Pojďme si nyní společně připomenout, jak k tomuto trapnému hudebnímu omylu a nepovedenému sociálnímu experimentu došlo.

Kacanovy 2015
Foto: Kosmohill

Historické okénko

Inu, na počátku bylo pivo. Ostatně jako vždy. Tentokráte však o něco více a poněkud v sofistikovaném stylu. Po úvodní expozici, krizi a ostatních peripetiích to nemohlo skončit jinak než katastrofou - a po vypití všech zásob, které se zdaleka nevešly na přiložené foto - byl vysloven osudný nápad založit geokačerskou rockovou kapelu.

Bohužel, po vystřízlivění nikdo z aktérů nechtěl z tohoto veskrze stupidního nápadu ustoupit, pročež se z virtuální skupiny stala skupina reálná. Po prvních pokusech a stížnostech sousedů nakonec našla i zkušebnu s velmi solidním zázemím a zásobami libečku3.

Na počátku členové kapely naivně předělali několik rockových songů plytkými texty o geocachingu - byť některé songy se věnují zcela zásadním problémům geocachingu (sic!) - jako je boj o FTF, problematika keší obtížnosti T5, logistika odlovu powertrailu atd. Poté se s průhlednou záminkou hudební produkce vetřeli na geoscénu a začali okupovat eventy (viz seznam na konci listingu, který je rovněž velmi drze nadepsán jako „reference“).

Ovšem vzhledem k tomu, že - až na čestné výjimky – neměli členové kapely žádné hudební vzdělání či zkušenosti (o talentu nemluvě), bylo zákonitě nutné postupně rozšiřovat oblast působení, neboť pravděpodobnost, že by někde hráli podruhé byla přibližně stejná, jako šance rychle vyluštit libovolnou mysterku v blízkém Mnichově Hradišti.

Historicky první event Prapodivných Slimáků v Pěčicích 2012
Foto: Kosmohill

Zajímavostí je, že skupina dlouho neměla název. Respektive měla dva - neoficiální GGM band4 a oficiální "Nordic v nepřítomnosti"5, který (jak název napovídá) vznikl administrativní chybou při hlasování na PRDĚ6 a poté se vžil.

Jak k této administrativní chybě došlo? Inu, to bylo tak.

O názvu kapely se příkladně demokraticky hlasovalo – a to nejenom členové kapely, ale v rámci širšího okruhu kamarádů (technicky vzato se hlasovalo v době, kdy ještě žádná kapela neexistovala, ale to je složitý časový paradox, který zde nelze jednoduše osvětlit).

A hlasovat šlo i na dálku – rozuměj: kamarádovi Nordicovi se do hospody nechtělo a tak mobilem vydal příslušný pokyn a zapisovatelka Jitka si u jeho jména zapsala poznámku „v nepřítomnosti“, tak aby byl dodržen hlasovací pořádek a nikdo nemohl později zpochybnit průběh.

Načež proběhlo hlasování, byl vybrán název kapely (dnes již zapomenutý) a v dobré náladě se všichni rozešli domů. Druhý den Jitka, která rovněž odcházela v dobré náladě, napsala toto:

„Nevím jak je to možné, možná se nějak hnuly řádky či co, ale včera jste si odhlasovali název kapely – Nordic (v nepřítomnosti) – mám v tomto řádku nejvíc čárek…“ A protože co je psáno, to je dáno, název kapely, který se později upravil na pouhou zkratku, byl na světě. Ano, členové kapely dobře ví, že to není optimální název a ano, je pravda, že se jich pořád někdo ptá, co znamená to NvN. Nikomu z nich se to nechce vykládat znovu a znovu, ale představa, že by kvůli změně názvu museli znovu podstoupit hlasovací martyrium je děsí natolik, že raději o původu zkratky všelijak mlží…

Loučeň 2015
Foto: Kosmohill

Prapodivní Slimáci? Co je to za blbost?

Prapodivní slimáci je název básně, kterou vymyslel soutěžní team "Paradiser" během 3. Tajného geozávodu. Zadání bylo jasné: v časovém limitu vymyslet báseň, v níž musela být použita předem daná slova (v ukázce označena tučně). Po recitaci členem teamu (pod vlivem) vešla v určitou známost, které již dlouhodobě marketingově zneužíváme pro název eventu. Báseň posléze zhudebnil náš sólový kytarista Troolix a od té doby je tento song naší vlajkovou písní. O umělecké úrovni nejen této básně, ale i dalších našich songů, se přesvědčte sami:

1.
Jdu ghettem nočním a tma jest tmoucí,
a nikde žádný Golem jdoucí.
Vtom náhle výkřik srdcervoucí
- až mi upadla jarmulka...

2.
Snad vlk a chudák Karkulka?
Či hlas, co zazní z jícnu Země?
Já chytil jsem se svícnu pevně.
Kdos kráčí. Démon či cherubín?

3.
Ó Adonaj! Toť náš rabín!
Za ním však - ó hrůzo - stopy krve!
A prapodivní slimáci.
Rabi nadává na práci.

4.
Kynu mu - on mě však nezdraví,
prý: "Dnes ani šém to nespraví!"
Roucho i hvězda sáklé krví.
Och ne!
Proč on vždycky ty obřízky zmrví!

Co je Community Celebration

Výročí neslaví jen kapela NvN, nýbrž i samotný geocaching, jehož webovou a sociální platformu dlouhodobě zneužíváme k prezentaci naší nechvalné hudební produkce. Ke svým dvacetinám připravil Groundspeak sérii speciálních eventů, které rozdělil za zásluhy několika vyvoleným geokačerům. Odměnou za odvahu při účasti na našem eventu je tedy speciální ikonka, po které všichni geokačeři dychtivě baží, ačkoli má zhruba srovnatelnou hodnotu jako obrázek od zubaře.

Zřejmě jakýmsi administrativním omylem (u nás se dějí všechny významné věci jedině tímto způsobem) byl jeden listing přiřazen i členu naší kapely. (Jaké zásluhy má zrovna tento člen na poli geocachingovém dosud nebylo uspokojivě objasněno.) A ten místo toho, aby vymyslel smysluplnější náplň eventu, jako například neškodnou CWG šmelírnu nebo Meet & Greet v Kropáčově Vrutici, rozhodl se drze zneužít oslavu celosvětové hry k marketingové propagandě našeho bezvýznamného hudebního tělesa. Je nesporné, že tento event je posledním dárkem, který kdy od velitelství dostal.

Jako poděkování Groundspeaku za jedinečnou šanci ke zviditelnění naší Dachovanky punk-rockové hardcore kapely připojujeme k textu několik nesouvisejících žabích maňásků, které se do listingu jinak vůbec nehodí.

Členové kapely

Kdo v naší kapele hraje?

Washar (bassguitar)

Jediný člen kapely s hudebním vzděláním a letitými hudebními zkušenostmi (a ne zrovna malými). Bezpečně rozpozná všechny rytmické a intonační nedostatky ostatních členů kapely, z čehož je patrné, že Washar je psychicky silný jedinec, který při produkci kapely NvN musí zvládat trvalý hudební stres. Washar své dunivé umění předvádí i ve známé turnovské formaci Třetí míza. Proto se o něm skutečně dá říci, že v kapele hraje.

Moment, a to je jako všechno?

To samozřejmě není, ale o ostatních členech kapely raději napíšeme, že v ní vystupují.

Jarda / Vrabčanda (lead vocalist & frontman)

Majitel výborného rockového vokálu. Zlí jazykové sice tvrdí, že do kapely byl přijat především díky vazbě na svého času nejlepší regionální uzenářství, čímž mohli členové kapely náležitě ocenit jeho výtečný rozsah (od taliánů až po klobásy). To je samozřejmě lež, jak ostatně zjistí každý, kdo Jardu uslyší zpívat.

Dachmh (keyboard & backvocalist)

Co dodat? Legendární geokačer, zakladatel místních neluštitelných mysterek a majitel dnes již bývalé zkušebny a libečku. Charismatický frontman se záludnými ohnivými efekty, které - doufejme - na Písečák nepoveze.

Nejlépe ho charakterizuje tato historka: jednou, před koncertem dostal nesmělý dotaz na tóninu dalšího songu od naší houslistky. Dach se zamyslel, přimhouřil oči a hlubokým, vážným hlasem pronesl: „Jednoznačně tónina punk!“ Je pověstný také tím, že hraje-li skladbu, ve které má pár taktů pauzu, dokáže tuto dobu využít na vyřízení neuvěřitelného množství SMS.

Javar (sound engineer)

Zvukař je nejdůležitější člen kapely. Zajišťuje přísun piva směrem k pódiu a transport zvuku směrem opačným. Javar je trpělivý a obětavý. Ač mu členové kapely spálili již dva zesilovače a několik mikrofonů, stále na ně nezanevřel. Kromě zvučení umí na open-air pódiu výborně odhánět létající hmyz – když vytváří zvukové efekty na těremin. Mimochodem – právě u Javara v garáži se začala psát historie kapely.

Troolix (solo guitar)

Nemluvný sólový kytarista. Čím méně mluví, tím více a hlasitěji nechává promlouvat struny svých kytar. Když zrovna nehraje, jsou slyšet i ostatní členové kapely. S druhým kytaristou Lexllem soutěží v oblíbené disciplíně rockových kytaristů – kdo bude mít větší a hlasitější aparát. Kromě jejich aparátů se tedy na podium už skoro nic nevejde. Soutěž v hlasitosti těžce nesou ostatní členové kapely, kromě bubeníka, který už nějaký čas neslyší vůbec nic a je mu to tudíž úplně jedno.

Lexll (guitar)

Kytarista a nejoblíbenější člen kapely, neboť na koncertech pije nealko a funguje tudíž i jako řidič. Lexllovu střídmou konzumaci ovšem více než dostatečně kompenzuje jeho grupa násosek – kytarových efektů energetické třídy Z-, u kterých se tak Lexll musel naučit měnit v průběhu koncertu devítivoltové baterie s rychlostí westernového pistolníka. V nekonečné válce se sólovým kytaristou Troolixem o více objemný a hlasitější aparát jsou nyní ve fázi křehkého příměří. Jeho pozice ve zkušebně není jednoduchá - buď mrzne u vrat nebo je ožehnut plameny Dachových stage efektů.

Wenny / wmh (drums & percussion)

Bubeník se vždycky hledá těžce. Při založení kapely vyvstalo dilema: automatický bubeník nebo to někdo provizorně zkusí? Své volby členové kapely dodnes zoufale litují, neboť záhy zjistili, že provizorní bubeník neudrží rytmus, ale maximálně tak půllitr s pivem. Jedinou výhodou oproti stroji je zarputilý, místy až zoufalý výraz ve tváři, který dobře ladí k image rockové kapely a z tohoto důvodu tedy nebyl wenny doposud vyhozen.

Nordic (general manager)

Manažer a majitel zkušebny. Pohybuje se na pozadí (tzv. za scénou), téměř nikdo ho nikdy neviděl. Je zkrátka v nepřítomnosti.

Naši hosté

Petra (vocalist)

Hostující zpěvačka. Hlasový fond (především výšky) udržuje v kondici pomocí sestavy pravidelných intenzivních vokálních cviků, známých pod krycím názvem „výchova pubertálních dětí“.

Čtyřhranka (violinist)

Naše houslistka. Má hudební vzdělání a hraje opery a balety v divadelním symfoňáku, takže by teoreticky měla mít náš repertoár na háku. Opak je však pravdou. Než přišla k nám do kapely, nevěděla ani co je Pink Floyd nebo Iron Maiden. Na našich koncertech se většinou snaží improvizovat z kytarových značek basáka Washara, a to i na písně, které nikdy předtím neslyšela. Podle toho to taky vypadá. Jediný důvod, proč si ji ostatní hráči v kapele vydržují, je, že v kontrastu její zoufalé snahy o interpretaci rocku vypadají oni sami jako rockoví bozi.

Rekapitulace

Tak si to shrneme. Na co se můžete těšit?

  • Na hudební trapas roku, katastrofu bez špetky katarze a sebereflexe, pocity trapnosti a nepochopení.

  • Na převzaté a zprzněné rockové songy a na zhudebněnou verzi legendárních "Prapodivných slimáků".

  • Na naše staré geosongy, jako Vlečka (Sračka) na Orlík, R'n'R: Geo, Ad mortem festinamus či The Passage.

  • Ale hlavně na speciální ikonku, která je - přiznejme si - jediným důvodem, proč na vystoupení našeho zvukového (nikoli hudebního) tělesa přijdete.

Olšina 2014
Foto: Kosmohill

Jaký bude program?

Skupina NvN není schopna sestavit ani playlist, natož program, ale po letitých zkušenostech očekáváme zhruba tento průběh večera:

16:00 - Oficiální začátek koncertu, který se však kvůli neschopnosti členů kapely složit své aparatury a naladit nástroje posune nejméně o hodinu. Tohoto prostoje můžete efektivně využít tak, že rychle zalogujete díkyzabod a tiše se vypaříte.

17:00 - Někdy okolo tohoto času kapela možná začne hrát. Leda že by nezačala.

17:03 - Závěr první písně. Zděšení a hromadný exodus většiny obecenstva.

20:00 - Konec vystoupení. Resuscitace zbylých posluchačů a úprk kapely NvN.

21:00 - Sbalení všech aparatur a přísaha bubeníka, že tohle byl fakt poslední geoevent.

Důležité varování:

Na tomto eventu bude kravál. Pokud jste citlivé duše a punk není zrovna žánr vašeho srdce, přijďte na začátek eventu, zalogujte díkyzabod a zmizte rychle odsud. Přátelé, tohle není žádný pitomý country potlach, tohle je koncert rockové kapely. Jestli chcete žvanit o keších či toužíte po kontemplaci, jděte radši na Geoskořápky. Než nám sem napíšete logy "Nic horšího jsem v životě neslyšel, vytekl mi mozek ušima a málem mi z toho kraválu jeblo," tak pomněte, že jsme vás varovali.

A je tam ještě něco zajímavého kromě vás?

Ale jistě! Nápojový lístek občerstvení U Písečáků je plný zajímavostí. Čepuje se tu Svijanský Máz (11°) a Rytíř (12°), z nealka točená Kofola a mnoho dalších nápojů. K pivu je možno zakousnout nakládaný hermelín, utopence, párek v rohlíku, hranolky či vafle.

K dispozici budeme mít také gril, můžeme si ugrilovat krkovičku, kuřecí steak, klobásu či špíz. Po domluvě s obsluhou je možno rozdělat v blízkosti ohýnek.

Zajímavosti v občerstvení U Písečáků

Prostor pojme kolem 200 lidí, z toho je zhruba 150 míst pod střechou a 50 míst na dešti. Stop stav7 nebude vyhlašován, očekáváme hromadnou evakuaci koncertního prostoru po první písni.

Takhle nějak vypadá místo činu

Blízké okolí také láká ke koupání a vodní rekreaci, oba Písečáky jsou čisté a můžete ulovit i jednu ostrovní kešku. Takže plavky, lehátka a šnorchly s sebou!

A kdyby vás náhodou oslava NvN narozenin příliš zmohla, přímo na místě je také kemp. Doporučujeme domluvit nocleh předem.

Malý Písečák je ideálním místem pro vodní hrátky

Organizační záležitosti budou průběžně aktualizovány. Logujte se klasicky will attend logem, ať máme alespoň přibližnou představu, jaký rozsah bude naše ostuda mít.

Do logu připište, zda chcete CWG.

Pokud se vám zdá, že je tento listing sprostě vykradený od Wennyho, pak vězte, že se vám to vůbec nezdá.

Reference

Zde je seznam eventů, na kterých kapela NvN dělala ostudu.

Prapodivni Slimaci
Slimaci 2
Free Beer & Rock (In The Rock) 2013
(NE)tradicni event na Branzezi, aneb raj v Raji
NvN GeoRock Tour - Srbska Kamenice
Free Beer & Rock (In The Rock) 2014
Branžež 2014 & NvN
Tajný cyklozávod 2014
4. jičínský výjezdní multi EVENT
Slimaci 3
Beer & Rock (In The Rock?) 2015
Premiera (afterparty)
Prazske geopivo 2015 - Vanocni koncertni
Migrujici Slimaci
Rockové Zasedání Pivní Akademie
Beer & Rock (In The Rock) 2017

Těší se na vás (nebo se vás spíš bojí) kapela NvN!


Poznámkový aparát

1 - Listing je text o keši či eventu zveřejněný na gc.com, který nikdo nečte (pouze občas někdo zoufale u mysterek, u kterých ještě nezískal souřadnice od kamaráda).
2 - Poznámkový aparát jsou všechny tyhle kecy okolo, ke kterým je přiřazeno příslušné číslo. Třeba tento bod dva je zcela zbytečný rekurzivní typ poznámky.
3 - Sympatická bylina a koření libeček (Levisticum officinale), pěstuje se na zahrádkách jako koření. Působí silně močopudně - je součástí čajových směsí, odstraňuje plynatost a zlepšuje trávení (zdroj Wiki). To vše je samozřejmě v uzavřených prostorách zkušebny, navíc mezi Dachovými pyroefekty, více než vítáno. Jelikož roste za zkušebnou, stala se takovým milým maskotem skupiny. Členové skupiny se proto přes léto o tuto bylinu vzorně a pilně starali, aby neuschla.
4 - GGM aneb Grex Gredis Monachorum je uskupení geokačerů z Mnichova Hradiště, Mladé Boleslavi, Turnova a okolí. Když ještě vetšina z nich nebyla v geodůchodu, často jezdili na společné odlovy náročnějších keší, organizovali eventy a závody a jiných geozávodů se sami zúčastňovali. Toto uskupení známé z dnes již zapomenutých FTF soubojů se také nazývalo MH klika, GGM je volný latinský překlad, který raději nezkoušejte přeložit zpět, neb to někdo ošklivě odnese. Ale Grex zní přece dobře, ne?
5 - Nordic z Loregardu je klasický typ geodůchodce, kterého na vlastní oči jen tak nespatříte.
6 - PRDA je pravidelné setkání výše zmíněného uskupení a jeho přátel. Koná se každý večer, pokud přes den houkají sirény, z čehož byl odvozen název setkání (PRvní střeDA v měsíci).
7 - "Stop stav" je situace, kdy je již kapacita eventu zcela vyčerpána a nikdo další by se tam již nevešel. Zde se to rozhodně nestane.


Listing: 90% Wenny, 10% Čtyřhranka
Fotky kapely: Kosmohill
Slimáčí plakát v úvodu listingu a návrh CWG: Burgus

Additional Hints (Decrypt)

Qvxlmnobq ybthw uovgr,
ng fr iluarf xnynzvgr!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)